Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Piotr Grzywacz

Dyrektor Kanału Partnerskiego/Global Partner Solutions Lead

Od 15 lipca 2021 roku Piotr Grzywacz dołączył do zarządu Microsoft w roli Global Partner Solutions Lead. Będzie odpowiedzialny za współpracę z polskimi Partnerami Microsoft na rzecz wsparcia klientów firmy w ich drodze ku cyfrowej transformacji i rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Piotr Grzywacz jest doświadczonym menedżerem, od niemal 20 lat związanym z rynkiem doradztwa biznesowego i IT. Pełnił szereg funkcji kierowniczych i eksperckich w uznanych, międzynarodowych organizacjach. Do zespołu Microsoft dołącza bezpośrednio z Capgemini, gdzie ostatnio zajmował stanowisko Head of Capgemini Business Services (BSv) w Szwajcarii i regionie EU Cluster. Odpowiadał za portfel globalnych klientów, z sukcesem rozwijając zaawansowane usługi transformacji i dostarczania operacji m.in. w finansach, łańcuchu dostaw czy digital marketingu. Nadzorował projekty złożonych transformacji biznesowych, zakładających m.in. wdrażanie rozwiązań cloud native.

Przed dołączeniem do Capgemini, Piotr Grzywacz pracował w EY Business Advisory w Warszawie, jako Associate Partner, gdzie rozwijał nowe obszary biznesowe, m.in. automatyzacji i AI, a także zajmował się transformacją opartą na technologii oraz usługami zarządzania ryzykiem IT. Od początku swojej kariery zawodowej koncentrował się na rozwijaniu biznesu w sektorze usług profesjonalnych i technologicznych, kierując międzynarodowymi zespołami i budując wielowymiarowe relacje z partnerami.


As of 15 July 2021, Piotr Grzywacz has joined Microsoft Leadership Team as a Global Partner Solutions Lead. He will be responsible for working with Microsoft’s Polish Partners to support the company’s customers on their journey towards digital transformation and the development of the Polish Digital Valley.

Piotr Grzywacz is an experienced manager, for almost 20 years connected with business consulting and IT market. He held a number of managerial and expert positions in recognized international organizations. He joins the Microsoft team directly from Capgemini, where he most recently held the position of Head of Capgemini Business Services (BSv) in Switzerland and EU Cluster region. He was responsible for a portfolio of global clients, successfully developing advanced transformation and operations delivery services in finance, supply chain and digital marketing, among others. He oversaw complex business transformation projects including the implementation of cloud native solutions.

Prior to joining Capgemini, Piotr Grzywacz worked at EY Business Advisory in Warsaw as an Associate Partner, where he developed new business areas including automation and AI, as well as technology-driven transformation and IT risk management services. Since the beginning of his career, he has focused on business development in the professional and technology services sector, leading international teams and building multidimensional relationships with partners.