Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Rafał Albin

Dyrektor Marketingu i Operacji/Marketing & Operations Lead

Rafał Albin dołączył do Zarządu Microsoft w Polsce w roli Dyrektora odpowiedzialnego za Marketing i Operacje (Marketing & Operations Lead) w sierpniu 2020.

Przed objęciem tej funkcji, jako CEE Enterprise Channel Management Lead, wspierał proces transformacji cyfrowej klientów Microsoft w ramach kanału partnerskiego w tym regionie.

Od 2016 roku był odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań konsumenckich oraz produktów dla sektora SOHO/SMB na terenie Polski oraz Rumunii. Będąc Członkiem Zarządu polskiego oddziału Microsoft należał również do kierownictwa działu Consumer and Devices Sale w regionie CEE. Wcześniej od kwietnia 2013 roku kierował zespołem Nowych Technologii (Developer Experience) odpowiedzialnym za wprowadzanie na rynek najnowszych technologii Microsoft oraz transformację i rozwój współpracy ze środowiskami developerskimi i firmami ISV. Jest związany z polskim oddziałem Microsoft od 2009 roku, kiedy objął stanowisko kierownika grupy produktowej Windows.

Wcześniej przez wiele lat związany był z rynkiem dystrybucyjnym zajmując szereg stanowisk głównie w AB S.A., a po połączeniu z ATC – wiodącym dystrybutorem sprzętu komputerowego w Czechach i Słowacji – był członkiem rady nadzorczej holdingu odpowiedzialnym za proces łączenia obu firm. Prowadził także własną firmę dostarczającą i wdrażającą oprogramowanie oraz usługi IT przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.


Rafał Albin joined the Management Board of Microsoft in Poland as Marketing & Operations Lead in August 2020.

Since 2016 was responsible for the sale of consumer solutions and products for the SOHO / SMB sector in Poland and Romania. Being a member of the Leadership Team at Microsoft in Poland he also belonged to the management of the Consumer and Devices Sale department in the CEE region. Previously, from April 2013, he managed the New Technologies team (Developer Experience) responsible for introducing the latest Microsoft technologies to the market, as well as transforming and developing cooperation with development environments and ISV companies. He is associated with the Polish branch of Microsoft since 2009, when he took the position of the Windows Business Manager.

Before Microsoft, he was involved in the distribution market for many years, occupying a number of positions mainly in AB S.A., and after the merger with ATC – a leading distributor of computer equipment in the Czech Republic and Slovakia – he was a member of the holding’s supervisory board responsible for the merger of both companies. He also ran his own company supplying and implementing software and IT services to enterprises from the SME sector. He is a graduate of the University of Economics in Wroclaw and the Wrocław University of Technology.