Przejdź do głównej zawartości

4 nauczycieli z Polski na światowym zjeździe innowacyjnych edukatorów w Paryżu #MicrosoftMówi

Relacja z Microsoft Education Exchange

Wraz z silną reprezentacją z Polski uczestniczę w Microsoft Education Exchange (E2) – dorocznej konferencji, podczas której ponad 400 nauczycieli i liderów szkół z całego świata wymienia się doświadczeniem, innowacyjnymi pomysłami i dyskutuje o najnowszych trendach w edukacji. Polskie szkoły reprezentują: Barbara Halska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju i CKP w Jastrzębiu Zdroju, Joanna Waszkowska, nauczycielka polskiego w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i nauk przyrodniczych w XIII LO w Krakowie oraz Jacek Zabłocki, nauczyciel angielskiego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

„Wszystko to, co tutaj się dzieje jest bardzo inspirujące. Anthony Salcito (Wiceprezes ds. Edukacji w Microsoft) powiedział, że potrzebujemy ludzi z wizją, nie osób, które patrzą na jutro, ale widzą jaki ma być efekt końcowy. Niezbędne jest tutaj zaangażowanie, pasja. A technologia jest niezwykle istotna, ale dopiero w rękach nauczycieli, którzy wiedzą, jak ją użyć, daje konkretne efekty” – podkreśliła w rozmowie ze mną Małgorzata Kulesza.

Światowa konferencja Microsoft skupia się na roli nauczyciela jako twórcy zmian, jako tym, który odciska ślad w umysłach swoich uczniów, liderów, innowatorów i twórców następnego pokolenia. Nauczyciele z całego świata w dniach 2-4 kwietnia w Paryżu dyskutują między innymi o tym, jak wprowadzać nowe technologie i techniki do swoich klas, aby inspirować i angażować swoich uczniów orazuczyć ich umiejętności, które będą im potrzebne do pracy w przyszłości. Każdego roku to wielkie wydarzenie ma na celu uczcić wychowawców, którzy zmieniają edukację i zmieniają przez to świat.

Zapytałam naszych nauczycieli uczestniczących w E2, jak wypada Polska na tle międzynarodowym. Czy widzą taki potencjał do kształtowania przyszłości poprzez wprowadzanie najnowszych technologii w naszym szkolnictwie. Otrzymałam różne odpowiedzi.

Barbara Halska przyznała, że jeszcze dużo pracy przed nami.

„Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, by nauczyciele zaczęli traktować technologię jako narzędzie, bazę, a nie środek, który ich pokona. Ważne jest też zaufanie uczniom, bo oni się rodzą z ręką do technologii. My, nauczyciele możemy z tego skorzystać, bo młodzież jest chętna do tego, żeby nas nauczyć czegoś nowego.” – powiedziała nauczycielka z Jastrzębia Zdroju.

Natomiast Joanna Waszkowska z Sosnowca bardziej optymistycznie patrzy na zaawansowanie edukacji w Polsce:

„W ogóle nie odstajemy od innych krajów. Jedynym problemem jest dostęp do szybkiego Internetu. Jeśli założymy, że uczniowie część działań wykonują na swoim sprzęcie, to zupełnie nie mamy się czego wstydzić. Mamy ciekawe rozwiązania projektowe, jak np. włączanie działania na aplikacji w szerszy kontekst. Wypadamy naprawdę wysoko w każdej kwalifikacji.”

„W Polsce mamy dużo nauczycieli z pasją, tylko trzeba im pokazać kierunek. Jeżeli ludzie poczują pasję, są w stanie wszystkiemu się oddać.” – dodaje Małgorzata Kulesza z Krakowa.

Uczmy polską młodzież o AI

Mimo, że polska edukacja ma trochę do nadrobienia, nauczyciele już mają apetyt na więcej. Wiedzą, że nauczanie przy wykorzystaniu najnowszych technologii zbuduje kompetencje ich uczniów w szybko zmieniającym się świecie.

„Nauka powinna pójść w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji. Cały świat przygotowuje dzisiaj młodych ludzi do zawodów, których w przyszłości nie będzie. Powinniśmy zacząć przygotowywać młodzież do ciągłego transferu i uczyć tego, co jest może trudne, ale już powszechne na świecie. Dla mnie to jest wyzwanie i jestem bardzo zainteresowana wdrażaniem w edukację sztucznej inteligencji.” – podkreśliła w rozmowie Barbara Halska, nauczycielka z Jastrzębia Zdroju.

Minecraft, Flipgrid, Paint 3D – interakcja, kreatywność, zaangażowanie

Microsoft już piąty rok pokazuje najnowsze technologie wyjątkowemu gronu najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata. Mimo, że są to osoby bardzo zaawansowane w obszarze technologii, wciąż można ich czymś zaskoczyć czy pokazać nowe możliwości czegoś, co już dobrze znają.

„To co mnie pozytywnie zaskoczyło, to wykorzystanie w edukacji gry Minecraft. Bardzo fajne jest to, że można w środku gry osadzać zewnętrzne narzędzia Microsoft, zrobić interaktywny kurs, gdzie uczeń grając zdobywa kolejne punkty czy hasło, dzięki któremu może przygotować się do testu. Takiego podejścia nie ma w ogóle jeszcze w polskiej edukacji, a nauczyciele często mają negatywne podejście do Minecraft, bo to dla nich jedynie gra.” – powiedziała Barbara Halska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju i CKP w Jastrzębiu Zdroju.

Dziś w Minecraft dla Edukacji można grać już w ponad 115 krajach na całym świecie. Dostępne jest więcej niż 500 bezpłatnych planów lekcji i 30 samouczków, aby pomóc nauczycielom rozpocząć przygodę z interaktywnym nauczaniem.

„Dzięki Minecraft uczniowie mogą włączyć kreatywne i logiczne myślenie. Dodatkowo mogą uczyć się angielskiego.” – dodaje Jacek Zabłocki, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

Innym narzędziem, które jest nowością dla edukacji to Flipgrid, gdzie uczniowie dzielą się wiedzą, pomysłami i uczą się razem, a nauczyciele ich aktywizują. Co 55 sekund do Flipgrid dołącza nowy nauczyciel. A tak przedstwił nowego członka rodziny Microsoft sam Satya Nadella, Microsoft CEO.

„Flipgrid, to narzędzie, którego możliwości poznałam dopiero podczas konferencji. Sama technologia pozostaje w tle, a najważniejsze staje się jej działanie. Paint 3D to narzędzie, które mnie zaskoczyło. Myślałam, że to program wyłącznie dla programistów, tymczasem uczniowie mogą tworzyć w nim rzeźby, albo odtwarzać postacie literackie” – podzieliła się Joanna Waszkowska.

Technologia to nie wszystko, liczą się pozytywne emocje

Trzydniowa konferencja koncentruje się nie tylko na stronie technologicznej cyfrowej transformacji edukacji, ale także na wypracowaniu metod lepszego nauczania i przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Obecnie na całym świecie jest 1,5 miliarda studentów. Edukowanie ich jest jednym z najpilniejszych priorytetów społeczeństwa. Jednocześnie świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, co ma ogromny wpływ na umiejętności, których uczniowie będą potrzebować, gdy będą przechodzić do świata zawodowego.

W marcu 2019 r. Microsoft i The Economist Intelligence Unit opublikowały nowe badanie pokazujące, jakie znaczenie edukatorzy widzą w dobrym samopoczuciu uczniów. W badaniu wzięło udział 750 specjalistów ds. edukacji z 15 krajów. Większość (80%) z nich uważa, że pozytywne emocje mają kluczowe znaczenie dla sukcesu akademickiego, lecz niestety niewiele szkół ma formalną politykę w tym zakresie.

Jak ważne jest indywidulane podejście i wsparcie dla każdego ucznia podkreśla Joanna Waszkowska:

„Same narzędzia zawsze się zmieniają. Dziś zupełnie inaczej się uczy. Uczy się po to, by inspirować, a uczeń sam podążał ścieżką, na której jest oczywiście w drużynie. To nie są specjaliści jednej dziedziny, to są młodzi ludzie, którzy wybierają cel, a nauczyciel tylko ich inspiruje pokazując różne ścieżki, a jednocześnie pokazuje jednostce, jak wejść w drużynę i wykorzystać indywidualne możliwości do stworzenia czegoś razem. Każdy uczeń jest zdolny w jakiejś dziedzinie, nie musi być to dziedzina naukowa.”