Przejdź do głównej zawartości

Akademia Chmurowa LINK4 dla bezpiecznej cyfryzacji

Czym jest cyfrowa transformacja bez odpowiednich umiejętności osób korzystających z wdrożonych technologii? Z konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników doskonale zdaje sobie sprawę LINK4. Firma wspólnie z Microsoft realizuje program szkoleniowy Akademia Chmurowa, którego celem jest nie tylko rozszerzanie kwalifikacji pracowników, ale również zapewnienie im certyfikatów spełniających wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego.

“Inwestujemy w nowoczesne narzędzia, jak również szkolimy naszych pracowników, jak z nich efektywnie korzystać. Temu właśnie ma służyć Akademia Chmurowa, którą realizujemy wspólnie z Microsoft. Dzięki takim projektom podnosimy nasze kompetencje. To z pewnością przełoży się na jakość świadczonych przez nas usług” – powiedziała Katarzyna Wojdyła, Członek Zarządu LINK4 S.A.

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z nowych narzędzi, LINK4 objął szkoleniami zarówno pracowników z zespołów IT, jak i osoby z działu prawnego czy zarządzania ryzykiem.

“Podstawowym celem Akademii Chmurowej. Microsoft jest zapewnienie umiejętności technicznych, wymaganych do obsługi narzędzi z oferty Azure i zapewnienie zgodności z przepisami. Dlatego też w szkoleniach biorą udział zarówno reprezentanci zespołów technicznych, big data, administratorów, inżynierów oprogramowania czy bezpieczeństwa, ale też osoby z zespołów takich jak prawny czy zarządzania ryzykiem. Certyfikaty Microsoft dają nam potwierdzenie, że posiadamy odpowiednie umiejętności do bezpiecznego i aktywnego poruszania się w środowisku chmury obliczeniowej. To szczególnie ważne w kontekście regulacji KNF, które jako towarzystwo ubezpieczeniowe musimy spełniać” – powiedziała Małgorzata Jaworska, Dyrektor Pionu IT LINK4 S.A.

Z kolei Anna Petryka-Tabor, Kierownik Projektów Chmurowych i Infrastrukturalnych w LINK4 S.A. zwróciła uwagę na to, w jaki sposób wykorzystanie cyfrowych narzędzi wpływa na pozytywne doświadczenia klienta. „Chmura obliczeniowa przede wszystkim zapewnia szybkość i skalowalność. Już niedługo nasi klienci odczują to, korzystając z cyfrowych rozwiązań, wiedząc o tym, że ich dane są bezpiecznie chronione. Niebawem nasi pracownicy będą mogli wykorzystywać te kompetencje w praktyce, tworząc nowe projekty z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft” – powiedziała Anna Petryka-Tabor.