Przejdź do głównej zawartości

Grupa KRUK z 3 tysiącami użytkowników Microsoft Teams

Grupa KRUK, działający w dziewięciu krajach europejskich lider zarządzania wierzytelnościami, wdrożyła usługę Microsoft Teams dla ponad 3000 pracowników. Rozwiązanie chmurowe doskonale wpisało się w potrzeby rozproszonego środowiska i zapewniło możliwości efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi.

„Rozwój technologiczny to jeden z kierunków strategicznych naszej firmy, a prace nad wdrożeniem Microsoft Teams zaczęliśmy już w 2019 roku. Wirtualne spotkania stały się dla nas dzisiaj codziennością – organizujemy calle, szkolenia, warsztaty, nawet z firmami zewnętrznymi. Wspólnie pracujemy na plikach, umieszczając je w chmurze” – powiedział Robert Drozdowicz, dyrektor Pionu Obsługi Klienta, KRUK S.A. „Microsoft Teams to strzał w dziesiątkę. Środowisko chmurowe poprawia nasz komfort pracy i codzienną komunikację” – podsumował.

Przemyślana zmiana

Wdrożenie chmurowego środowiska współpracy nie mogło ograniczyć się jedynie do narzędzia zainstalowanego na komputerach pracowników. Firma zastosowała metodę ADKAR, która wyznaczyła drogę i etapy wprowadzania zmian w organizacji. Pierwszym z nich było zbudowanie świadomości wśród pracowników na temat wdrożenia i wpływu nowej usługi na ich przyszły sposób pracy.

„Doświadczenia z wdrożenia Microsoft Teams pokazały nam, że ADKAR to właściwa droga do wprowadzania zmian. Sięgniemy po te rozwiązanie również w kolejnych projektach” – powiedziała Paulina Podgórska, People & Change Manager, KRUK S.A.

Ambasadorzy zmiany

Znaczący element wdrożenia stanowił program ambasadorów. Firma wyłoniła grupę 65 osób, tak, aby każdy obszar biznesowy i administracyjny organizacji miał swojego przedstawiciela. Uczestnicy przeszli szereg szkoleń z pracy w nowym środowisku, a także – jako jedni z pierwszych w całej organizacji – mieli możliwość przetestowania narzędzia. Ich rolą było przekazywanie wiedzy i dzielenie doświadczeniami w ramach zespołów. Spośród grupy ambasadorów wyłoniono również jednego Power Usera, mającego stać na straży rozwoju aplikacji wraz z zapotrzebowaniem biznesowym.

„Jak mówi stare przysłowie, niepewność jest jedynym pewnym aspektem naszej przyszłości. Ta niepewność maleje, gdy mamy do dyspozycji doskonałe systemy IT, które pomagają nam zarządzać firmą. W Grupie KRUK takie systemy będziemy na pewno rozwijać w przyszłości” – powiedział Tomasz Ignaczak, Dyrektor Generalny, KRUK S.A.