Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Ignite: rozwiązania dla większej wydajności i produktywności

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem gwałtownych zmian w naszym społeczeństwie, globalnej gospodarce, krajobrazie politycznym, technologii i sposobie pracy. Organizacje dostosowują się do nowych warunków, a rozwiązania cyfrowe im w to ułatwiają.

Właśnie dlatego tegoroczna konferencja Ignite skupia się na tym, jak zwiększać produktywność z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft. W niepewnych czasach biznes chce osiągać lepsze wyniki mniejszym kosztem i mieć większy wybór możliwości.

Microsoft Ignite to przegląd rozwiązań przyszłości stworzonych z myślą o klientach i partnerach firmy, decydentach w zakresie technologii, jak również osobach odpowiedzialnych za ich wdrażanie, aby mogli czerpać jak najwięcej z technologii Microsoft.

Wierzymy, że chmura Microsoft oferuje najlepsze w swojej kategorii produkty i rozwiązania począwszy od infrastruktury, przez przechowywanie i przetwarzanie danych oraz rozwiązania do pracy hybrydowej, aż po narzędzia programistyczne czy bezpieczeństwo. Czynią one organizacje bardziej bezpiecznymi, a pracownikom pomagają działać szybciej i skuteczniej.

Wdrażane w firmach rozwiązania są najbardziej przydatne, gdy stają się nieodłączną częścią regularnych przepływów pracy. Dlatego Microsoft nieustannie inwestuje w technologię AI, rozwiązania do pracy i współpracy zdalnej Microsoft 365, narzędzia dla programistów, chmurę obliczeniową i ofertę z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, czyli wszystko to, co istotne dla przedsiębiorców.

Przedstawiamy wybrane z ponad 100 usług i aktualizacji ogłoszonych podczas Ignite.

Infrastruktura, która sprawdza się u każdego klienta

Wprowadzając na początku roku platformę Microsoft Intelligent Data Platform, Microsoft postanowił ujednolicić ofertę w zakresie baz danych, analityki i zarządzania danymi. Dzięki temu wyeliminowany został problem z łączeniem rozproszonych obciążeń, a klienci zyskali możliwość szybszego zdobywania informacji biznesowych. Teraz mogą poświęcić czas na to, co najważniejsze. Platforma ta jest obecnie rozwijana, a do ekosystemu dołączyło 12 partnerów.

Dzięki bezserwerowej, wysoce skalowalnej i rozproszonej bazie danych klasy korporacyjnej Azure Cosmos DB aplikacje różnej wielkości i skali stają się szybsze i dostępne w dowolnym miejscu na świecie.

Teraz dodajemy także obsługę rozproszonych baz danych dla PostgreSQL, popularnego silnika baz danych typu open-source. Oznacza to, że programiści obsługujący PostgreSQL mogą skorzystać z szybkiej, skalowalnej i wydajnej usługi Azure Cosmos DB, a programiści open-source będą mieli dostęp zarówno do ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych w jednej usłudze.

Hybrydowa i wielochmurowa oferta Microsoft umożliwi firmom korzystanie z Azure niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a dzięki Azure Arc usługa Azure Kubernetes Service może być wdrożona zarówno w siedzibie firmy, jak i na brzegu sieci. Kontynuujemy jednocześnie inwestycje w infrastrukturę, która jest fundamentem tych rozwiązań, wraz z uruchomionymi dziś możliwościami wielodostępowych obliczeń brzegowych Azure, które pomagają operatorom, takim jak AT&T dostarczać sieć 5G w USA.

Wprowadziliśmy również obrazy Visual Studio dla Microsoft Dev Box, usługę w fazie przedpremierowej, która zapewnia programistom gotowe do kodowania stacje robocze w chmurze. Dzięki temu, że Visual Studio jest dostępne od razu po utworzeniu dev boxa, programiści mogą zaoszczędzić czas i skupić się na kodowaniu tego, co ważne.

Wykorzystanie możliwości AI

Usługa Azure OpenAI Service, część platformy Azure AI, będzie oferować dostęp do platformy DALL-E 2 tylko na zaproszenie. DALL-E 2 to model, który pozwala użytkownikom generować niestandardowe obrazy przy użyciu tekstu lub obrazów. Dodanie modelu DALL-E 2 rozszerza zakres możliwości wykorzystania Azure OpenAI Service przy zachowaniu bezpieczeństwa, zgodności i zasad odpowiedzialnej AI, które zapewnia Azure.

Dzięki Power Automate Microsoft upraszcza przepływy pracy, wykorzystując moc AI. Użytkownicy mogą tworzyć przepływy w chmurze, które odpowiadają żądaniu sformułowanemu za pomocą języka naturalnego. Sztuczna Inteligencja pomaga przekształcić programowanie low-code w no-code, ułatwiając większej liczbie osób szybsze budowanie procesów automatyzujących.

Microsoft Syntex integruje rozwiązania z oferty chmurowej Microsoft – od Microsoft 365 i Azure po Power Platform i Microsoft Purview. Syntex automatycznie odczytuje, oznacza i indeksuje duże ilości treści i łączy je tam, gdzie są potrzebne – w wyszukiwaniu, w aplikacjach i jako wiedza do ponownego wykorzystania. Dzięki temu treści są zintegrowane z innymi procesami, takimi jak np. podpis elektroniczny.

Microsoft Intelligent Document Processing, zasilany przez AI Builder i Power Automate, umożliwia kompleksowe przetwarzanie dokumentów bez konieczności stosowania kodu. Przetwarzanie dokumentów może być uciążliwym zadaniem, a AI Builder automatyzuje ten proces, dając pracownikom czas, który mogą poświęcić na priorytetowe zadania.

W związku z tym, że handlowcy coraz częściej podróżują i mają coraz więcej spotkań online, Microsoft udostępnił w Dynamics 365 Sales Enterprise oraz Viva Sales bezpłatne narzędzie do analityki konwersacji. Dzięki temu sprzedawcy mogą być bardziej produktywni, poprzez zredukowanie czasu potrzebnego na prace administracyjne.

W kierunku nowoczesnego miejsca pracy

Podczas konferencji Ignite zaprezentowano również Microsoft Places, nową aplikację, która pomaga optymalizować wykorzystanie przestrzeni fizycznej. Według ostatniego badania Microsoft Work Trend Index, ponad 80 proc. pracowników przychodzi do biura z nadzieją na spotkanie tam kolegów. Rozwiązanie Places zapewnia wgląd w to, kiedy współpracownicy planują pojawić się w biurze lub jakie spotkania najlepiej organizować osobiście.

Pojawiła się również funkcja inteligentnego podsumowania, która przypomina posiadanie wirtualnego asystenta na każdym spotkaniu. Wykorzystuje ona możliwości sztucznej inteligencji do przypisywania zadań, automatycznego nazywania części spotkania oraz udostępniania spersonalizowanych spostrzeżeń użytkownikom na podstawie nagrania, co pozwala na łatwiejsze wykrycie informacji, które są dla nich najważniejsze. Inteligentne podsumowanie, wraz z innymi nowymi funkcjami, zostanie udostępnione jako część nowego dodatku Teams Premium, kupowanego oddzielnie.

W przypadku Microsoft Edge planowana jest kontynuacja działań mających na celu stworzenie wyjątkowych doświadczeń użytkownika, ułatwiających codzienną pracę. Funkcja Microsoft Edge Workspaces to możliwość współdzielenia kart przeglądarki. Dzięki niej pracownicy mogą przeglądać te same strony internetowe i najnowsze współdzielone pliki w jednym miejscu. W przypadku gdy nowy członek zespołu jest wprowadzany do istniejącego projektu, nie ma potrzeby dzielenia się nim dużą ilością linków i plików w wiadomości e-mail. Zamiast tego, zespół może udostępnić jedno łącze do Microsoft Edge Workspaces, gdzie znajdują się wszystkie istotne dokumenty, a strony internetowe są otwarte jako karty przeglądarki. Podczas wspólnej pracy zespołu, zakładki są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe bezpieczeństwo dla ochrony każdego pracownika, niezależnie od tego, gdzie pracuje

Nowy Defender for DevOps pozwala stawić czoła jednemu z największych problemów branży technologicznej tj. niewystarczającym standardom bezpieczeństwa podczas pisania kodów źródłowych, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców. Organizacje mają teraz możliwość zabezpieczenia aplikacji w trakcie ich tworzenia, a programiści pewność, że otrzymując kod z zewnętrznych źródeł lub pracując z dużymi zespołami, mogą zawczasu dostrzec potencjalne luki w zabezpieczeniach i podjąć odpowiednie kroki w celu ich minimalizacji.

Ponadto udostępniono platformę Power Platform Managed Environments, która umożliwia organizacjom tworzenie aplikacji w oparciu o techniki niskokodowe. Dzięki temu firmy mogą być bardziej innowacyjne, a administratorzy IT dbają o bezpieczeństwo powstających rozwiązań.

Microsoft wpiera organizacje w budowaniu systemu uwierzytelniania przyszłości, czyli sieci połączeń umożliwiającej ludziom, organizacjom, aplikacjom, a nawet inteligentnym urządzeniom w podejmowaniu decyzji o dostępie w czasie rzeczywistym.

Wraz z Microsoft Entra wprowadzone zostały rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem. Zostały one zaprojektowane z myślą o bezpiecznej pracy na wielu platformach chmurowych. Microsoft Entra Identity Governance daje pewność organizacjom, że tylko upoważnione osoby będą miały dostęp do zasobów. W ramach Entra Identity, funkcja Workload Identities kontroluje i zabezpiecza tożsamość w aplikacjach i usługach oraz weryfikuje dostęp użytkowników do zasobów w chmurze, podczas gdy certyfikowane sposoby uwierzytelniania umożliwiają klientom łatwe wdrożenie zabezpieczeń odpornych na phishing.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ogłoszonych podczas konferencji Ignite nowości, zapraszamy do obejrzenia sesji z udziałem Satyii Nadelli, Scotta Guthrie, Panosa Panaya i innych. Ponadto, w zakładce Book of News można znaleźć ponad 100 zapowiedzi produktów. Zachęcamy też do zapoznania się z blogami produktowymi.