Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: 5 decyzji technologicznych, z którymi CEO będą musieli się zmierzyć w 2019 roku

Z perspektywy rozwoju technologii, na 2019 rok bez wątpienia możemy patrzeć z optymizmem – nowe rewolucyjne rozwiązania nie tylko z powodzeniem napędzają czwartą rewolucję przemysłową, ale także wpływają na to, jak pracujemy, żyjemy, komunikujemy się czy bawimy.

Technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), mieszana rzeczywistość (MR) i Internet przedmiotów (IoT) stają się kluczowymi czynnikami transformacji cyfrowej i wywierają pozytywny i trwały wpływ na nasze społeczeństwo i środowisko. Dla przykładu, Departament of Primary Industry and Resources w Australii wykorzystuje AI i IoT do identyfikacji i analizy setek cennych gatunków ryb w jednym z największych portów w Australii. To ogromne przedsięwzięcie ma szansę zapewnić zrównoważone zarządzanie zasobami ryb, ich ochronę i rozwój dla przyszłych pokoleń.

W Australii AI n Australia, AI  automatyzuje żmudny proces liczenia lokalnych zasobów ryb (więcej o tym TUTAJ)

Chociaż uważam, że istnieją dobre powody, aby z optymizmem patrzeć na gospodarkę i społeczeństwo w 2019, niektórzy liderzy biznesu mogą dostrzegać na swoim horyzoncie istotne wyzwania. Może to być wynikiem tego, że status quo wielu gałęzi przemysłu jest ostatnio delikatnie zakłócone, a w niektórych przypadkach nawet istotnie zrewolucjonizowane, przez adopcję technologii i procesów cyfrowych. Często wnoszą one nowe, bardziej elastyczne i konkurencyjne elementy gry rynkowej.

W jaki sposób na tego typu przełomowe wyzwania powinni wobec tego reagować gracze o ugruntowanej pozycji na rynku?

Pod koniec 2018 roku Satya Nadella wprowadził koncepcję “intensywności technologicznej” (tech intensity), w ramach której organizacje mogą wyruszyć w przyspieszoną podróż ku cyfrowej transformacji. Przyjmują one technologie znacznie szybciej niż robiły to wcześniej, ale jednocześnie skupiają się na budowaniu własnych kompetencji cyfrowych.

Wchodząc w nowy rok, prezentujemy pięć decyzji technologicznych, których podjęcie może pomóc prezesom firm w lepszym wprowadzeniu „intensywności technologicznej” w ich organizacjach.

  1. Zmodernizuj swoją strategię przetwarzania danych

Jeśli porównamy organizację cyfrową z ludzkim ciałem, dane to krew, która dostarcza pożywienia i pozwala mu rosnąć. W dużych organizacjach wyzwaniem często nie jest dostępność danych, ale ogromny wysiłek potrzebny do zarządzania prawie niekontrolowanym wzrostem zasobów informacyjnych.

Na przykład banki. Obecnie muszą śledzić i analizować ogromne ilości nieustrukturyzowanych danych napływających z nowych kanałów, takich jak podłączone urządzenia, nowe punkty kontaktowe dla klientów i przepływy danych ze stron trzecich. Muszą również wziąć pod uwagę dodatkowe zasoby, aby sprostać rosnącym wymaganiom regulacyjnym i wymogom zgodności.

Dyrektorzy generalni muszą nadać priorytet strategii przetwarzania danych w swojej organizacji, począwszy od stworzenia bezpiecznej platformy, poprzez zarządzanie i wykorzystanie informacji, aż po stworzenie kultury korporacyjnej, w której pracownicy wykorzystują dane w swojej codziennej pracy. Tylko dzięki solidnemu fundamentowi, jakim jest solidna strategia przetwarzania danych, organizacje będą mogły zoptymalizować nowe technologie transformacji cyfrowej, takie jak np. sztuczna inteligencja.

  1. Przyspiesz pełną adopcję chmury

Jeszcze niedawno pytaniem, które często gościło na ustach dyrektorów firm było: „Czy powinniśmy przenieść nasze dane do chmury?”. Teraz, coraz częściej przybiera ono formę “Czy możemy sobie pozwolić na to, by tego nie robić?”. Odpowiedź na to pytanie to nie tylko kwestia finansów – chociaż dla większości klientów zwrot z inwestycji w chmurę może być coraz bardziej kuszący. Rozważają oni również, jeżeli nie przede wszystkim, ryzyko związane z utrzymaniem własnej infrastruktury, centrum bezpieczeństwa danych, w tym sprzętu, oprogramowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego, zatrudniania ekspertów ds. bezpieczeństwa IT oraz spełniania ustawowych lub branżowych standardów i certyfikatów.

Wielu dużych klientów decyduje się obecnie na hybrydową strategię chmury, która łączy chmurę publiczną i prywatną, umożliwiając współdzielenie danych i aplikacji. Takie podejście daje firmom możliwość bezproblemowego skalowania infrastruktury w przedsiębiorstwach poprzez chmurę publiczną, gdy jest to wymagane – bez konieczności udostępniania całości danych przez osoby trzecie, które znajdują się w centrach danych.

  1. Przekwalifikowanie pracowników jest nowym priorytetem dla CEO

Wielu szefów firm czuje potencjał AI zwiększający wydajność, obniżający koszty czy przyspieszający wdrażanie innowacji w ich organizacjach. Airdoc – szybko rozwijający się startup z Chin wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania problemów medycznych, badając oczy pacjentów w mniej niż sekundę. Jego potencjał w zakresie transformacji opieki nad pacjentem jest nieograniczony. Ale czy instytucje zdrowotne byłyby w stanie bezproblemowo zintegrować rozwiązanie Airdoc AI z codzienną pracą służby zdrowia, jeśli nie posiadają oni niezbędnych kwalifikacji?

Film: https://www.youtube.com/watch?v=YlloKQPU-rs

Dyrektorzy generalni muszą w coraz większym stopniu koncentrować się na przekwalifikowaniu pracowników w procesie transformacji cyfrowej, aby mieć pewność, że ich pracownicy i procesy są dostosowane do nowych reguł gry. Bez tego projekty z zakresu digitalizacji prawdopodobnie nie powiodą się ze względu na brak specjalistycznej wiedzy w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz braku umiejętności korzystania z danych w celu wyciągania na ich podstawie użytecznych spostrzeżeń i wniosków.

  1. Pielęgnuj nowy, cyfrowy sposób myślenia

Parafrazując guru zarządzania, Petera Druckera, kultura zjada technologię na śniadanie. Żadna liczba nowych aplikacji i rozwiązań nie zapewni prawdziwej cyfrowej transformacji organizacji, jeśli nie będzie jej towarzyszyć odpowiednia zmiana w jej kulturze. Taka, która obejmuje otwarty sposób myślenia i sprzyja eksperymentom, nauce i rozwojowi. W Microsoft, położyliśmy ten fundament już ponad cztery lata temu, kiedy przechodziliśmy własną transformację, skupiając się na tworzeniu kultury „learn-it-all”, a nie “know-it-all”. Ta zmiana sposobu myślenia pozwoliła nam także na radykalną transformację modelu biznesowego firmy. Historia transformacji Microsoft jest dostępna tutaj.

  1. Zaufanie definiuje cyfrową organizację

Zaufanie klientów buduje się kropla do kropli, a traci wiadrami. Zaufanie do organizacji może trwać latami, ale może też zostać zniszczone w jednej chwili. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszym, cyfrowym świecie, w którym organizacje stają w obliczu narastających cyberzagrożeń, ale także stale ewoluujących oczekiwań regulacyjnych i etycznych w odniesieniu do transakcji online czy przetwarzania danych klientów.

Ostatecznie, odpowiedzialność za budowanie i utrzymanie zaufania klientów spoczywa bezpośrednio na CEO, który musi zapewnić, że wszystkie elementy zaufania – w tym bezpieczeństwo, prywatność, niezawodność, przejrzystość, zgodność i etyka – są od samego początku włączone do inicjatyw związanych z cyfrową transformacją organizacji.

Coraz częściej dyrektorzy generalni muszą również sprawdzać, czy ich ekosystem partnerów rozpoznaje i podziela te same zasady zaufania, co ich własna organizacja. W szczególności czy partnerzy technologiczni, którym powierzają dane swoich klientów, mają taki sam zestaw wartości, zasad i polityk – jeśli chodzi o wykorzystanie i ochronę informacji.

Nasycenie organizacji „intensywnością technologiczną” ma szansę pomóc liderom biznesu w przygotowaniu ich organizacji na nową gospodarkę cyfrową, a 2019 ma być szansę rokiem hipercyfrowej transformacji.


Klauzula dotycząca publikowania treści

Treści zamieszczone w Centrum Prasowym Microsoft, w tym również na blogu ekspertów #MicrosoftMówi, zostały przygotowane przez pracowników Microsoft w celu ich dalszego wykorzystania przez dziennikarzy oraz media. Artykuły pracowników Microsoft, opublikowane w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi, mogą być wykorzystywane w całości oraz we fragmentach, pod warunkiem oznaczenia źródła ich pochodzenia. Dotyczy to zarówno tekstów, jak i zdjęć oraz filmów zamieszczonych w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi.

Jednocześnie Microsoft potwierdza, że posiada całość majątkowych praw autorskich do tak udostępnianych treści, uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, występujących w udostępnionych treściach oraz wszelkie inne zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści mogły być udostępnione i rozpowszechnione publicznie na powyższych warunkach.