Przejdź do głównej zawartości

Polski Region Microsoft Azure – nowe możliwości dla sektora publicznego w Polsce

Wchodzimy w nową erę innowacyjnego, cyfrowego państwa

Podłączenie Polski do największej globalnej sieci usług chmurowych, które nastąpiło wraz z uruchomieniem regionu przetwarzania danych Microsoft Azure Poland Central, rozpoczyna nowy rozdział w rozwoju cyfrowego państwa i społeczeństwa. Sektor publiczny, który do tej pory cyfryzował się dosyć powściągliwie w obawie o bezpieczeństwo infrastruktury i suwerenność danych, może dziś bez kompromisów korzystać z rozwiązań tej samej klasy, co biznes. Bezpieczeństwo chmury Azure z polskim adresem potwierdza największa na rynku liczba certyfikatów i poświadczeń, a analitycy branżowi konsekwentnie przyznają Microsoft miano lidera w dziedzinie zabezpieczeń, zgodności, tożsamości i zarządzania.

Administracja rządowa od lat czerpie korzyści z cyfryzacji, jednak wybór i skala wykorzystania przez nią odpowiednich narzędzi jest kompromisem między jakością a wieloma czynnikami, w tym obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i suwerenności oraz konieczności spełnienia formalnych kryteriów. Z tego powodu w skali kraju wykorzystanie chmury w sektorze publicznym było niższe niż w biznesie, co prawdopodobnie ograniczyło zdolność departamentów rządowych do pracy na takim samym poziome zwinności i innowacyjności, jak sektor prywatny.

Również w szerszym ujęciu poziom cyfryzacji usług publicznych w Polsce czyni z nas „średniaka” regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a od pionierów w tym zakresie, jakimi są państwa skandynawskie czy Estonia, dzieli nas przepaść.

Tymczasem dane Indeksu Cyfrowej Przyszłości (DFI, Microsoft) wskazują jasno: poziom cyfryzacji sektora publicznego jest wprost proporcjonalny do innowacyjności kraju. Im więcej cyfryzacji w usługach dla obywateli, tym bardziej w życie każdego mieszkańca wkracza nowoczesność i wszelkie dobrodziejstwa z nią związane. A jest ich wiele, ponieważ pod pojęciem innowacji ujętej we wskaźnikach cyfryzacji kryje się cały ekosystem obejmujący gospodarkę, biznes, rozwój kompetencji i dostęp do najlepszych talentów na rynku pracy, infrastruktura cyfrowa oraz poziom życia mieszkańców.

Chmura jest sprawdzonym filarem konkurencyjności i wzrostu dla rządów na całym świecie. Kraje, których rządy potrafią odpowiednio wykorzystać moc technologii mają szansę zwiększyć produktywność, wspierać innowacje i realizować oszczędności, a jednocześnie bardziej angażować się w najważniejsze wyzwania swoich obywateli i efektywniej ich wspierać. Nowe badanie Microsoft Building Blocks for a Successful Digital Transformation Strategy wskazuje, że istnieje również wyraźna korelacja pomiędzy stosowaniem przez rządy technologii cyfrowych a wyższym wzrostem produktu krajowego brutto (PKB).

Zwinność i odporność państwa mają początek w cyfryzacji

Tym, co z doświadczenia Microsoft stanowi fundament udanej cyfryzacji sektora publicznego, są krajowa strategia cyfryzacji i polityka “cloud -first”, w którą wpisane są odpowiednie technologie, narzędzia, dostawcy usług oraz agenda podnoszenia umiejętności technologicznych. Kraje, które najlepiej wykorzystują usługi cyfrowe i dane, są bardziej zwinne i odporne, przygotowane do reagowania na niespodziewane kryzysy gospodarcze i geopolityczne oraz do budowania nowych zdolności i rozwiązań potrzebnych, aby stawić czoła tym, które pojawią się dopiero w przyszłości. Nic więc dziwnego, że Gartner przewiduje, iż przed 2025 rokiem aż 85 proc. firm na świecie będzie stosować podejście cloud-first.

Z całego świata płynie wiele przykładów skuteczności tego podejścia. Jednym z nich jest cyfryzacja sektora publicznego w regionie bałtyckim i rozwiązanie rządu Estonii o nazwie Bürokratt. Jest to pierwszy na świecie wirtualny asystent usług publicznych oparty na sztucznej inteligencji. W regionie Adriatyku dobrym wzorem digitalizacji sektora publicznego jest Chorwacja i miasto Zagrzeb, gdzie w wyniku zastosowania systemu opartego na Microsoft Azure zapisywanie dzieci do przedszkoli stało się łatwiejsze, a budżetowanie i raportowanie szybsze, prostsze i bardziej przejrzyste. Z kolei w Słowenii, gdy w trakcie pandemii COVID-19 krajowa inspekcja pracy musiała monitorować realizację ustawy o chorobach zakaźnych, skorzystanie z aplikacji opartej na Microsoft Power Apps zintegrowanej z Microsoft Teams pozwoliło inspektorom wykonywać swoje zadania o 30 proc. szybciej i z dowolnego miejsca. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć, że w Polsce z podobnym sukcesem udało się wprowadzić wówczas zdalną edukację w szkołach i na uczelniach wyższych, a Microsoft 365 i aplikacja Teams stały się główną platformą kontaktu i nauczania na odległość. Dzięki chmurze w sytuacjach ekstremalnych udaje się zachować ciągłość tego, co wydawało się niemożliwe.

Bezpieczeństwo fundamentem cyfryzacji sektora publicznego

Utworzenie regionu Microsoft Azure Poland zapewnia wysoką dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo, z uwzględnieniem wymogów związanych z miejscem gromadzenia i przetwarzania danych. Lokalizacja przechowywania cyfrowych zasobów nie jest „tylko” wymogiem – ma krytyczne znaczenie, co podkreślają liczne wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz eksperci z branży. Publiczne zasoby cyfrowe – tak ważne dla kultury, nauki, edukacji, gospodarki – wymagają szczególnej ochrony.

Tymczasem Azure jest obecnie najpewniejszym rozwiązaniem pod kątem bezpieczeństwa. Stoją za nim inwestycje rzędu ponad 5 mld USD w skali najbliższych pięciu lat  i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponad 8500 ekspertów skoncentrowanych jest wyłącznie na ochronie danych i prywatności. Dzięki temu chmura Microsoft Azure ma niespotykaną nigdzie indziej na rynku liczbę certyfikatów i poświadczeń, a analitycy branżowi konsekwentnie przyznają Microsoft miano rynkowego lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ponadto ekosystem bezpieczeństwa firmy buduje wraz z nią ponad 15 000 partnerów, którzy pomagają wprowadzać na rynek coraz większy wybór zaawansowanych rozwiązań.

Ponad 95 proc. firm z listy Fortune 500 korzysta obecnie z co najmniej jednej usługi korporacyjnej w chmurze Microsoft, a ponad 60 proc. ma ich co najmniej trzy. Nadszedł czas, by rząd miał dostęp do tej samej klasy rozwiązań co biznes i zaoferował społeczeństwu usługi na takim poziomie, jakim szczycą się najlepiej działające organizacje na świecie.

Już wkrótce wielkie świętowanie podłączenia Polski do największej globalnej zaufanej infrastruktury chmurowej.

Zapraszam na wydarzenie online, które odbędzie się 16 maja (wtorek) w godz. 10.00 – 18.00.
W gronie liderów biznesu i organizacji sektora publicznego, gości oraz partnerów wydarzenia będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób inwestycja w budowę Polskiej Doliny Cyfrowej wpłynie na rozwój i wzmocnienie odporności biznesu, gospodarki oraz społeczeństwa.

Zarejestruj się już teraz: https://lnkd.in/dZQhauG3