Przejdź do głównej zawartości

Ponad 20 nowych funkcji Microsoft Teams dla edukacji na nowy rok szkolny #MicrosoftMówi

Rok 2020 pełen jest nieoczekiwanych wydarzeń. Pandemia koronawirusa dotarła do wszystkich zakątków świata, wpływając na nasze codzienne życie i całkowicie zmieniając sposoby uczenia się. Microsoft Teams for Education dzięki ogłoszonym nowościom wspiera wychowawców, uczniów i całe rodziny w podjęciu zdalnej nauki w tym trudnym okresie.

Dzisiaj przedstawiamy aktualizacje w ramach Microsoft Teams, które pomogą:

 1. Prowadzić angażujące zajęcia online.
 2. Zapewnić bezpieczeństwo uczniów poprzez kontrolę spotkań i pokoi.
 3. W łatwy sposób wdrażać i zarządzać platformą Teams w szkole lub instytucji.
 4. Wykonywać większą ilości zadań z Assignments w Teams.
 5. Zaangażować i zachęcać do współpracy uczniów.
 6. Zadbać o dobre warunki społeczne i emocjonalne uczniów poza zajęciami.
 7. Doskonalić umiejętności za pomocą dodatkowych zasobów.

1. Prowadzenie angażujących zajęć online.

Możliwość wyboru opcji widoku i sposobu zaangażowania podczas zajęć online

Nie każda lekcja czy dyskusja musi odbywać się w ten sam sposób. Dlatego wprowadzamy możliwość wyboru różnych opcji wyświetlania klasy, zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym. Dzięki opcji widoku „Large Gallery” (siatka 7×7), nauczyciele mogą zobaczyć wszystkich uczniów naraz. Dzięki trybowi „Razem” (Together Mode) wspólne dyskusje staną się łatwiejsze (dowiedz się więcej tutaj), a widok dynamiczny (Dynamic view) pozwoli z łatwością śledzić treści lub przemawiające osoby. A jeśli uczeń zaloguje się z urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android, będzie mógł na swoim ekranie zobaczyć więcej osób w siatce 2×4 lub 3×3.

Dynamiczny widok zapewnia responsywny układ uczestników i treści.

Aktualizacja Raportu Obecności

Nauczyciele wkrótce będą dysponowali nową opcją pobierania raportów obecności po zakończeniu lekcji. Dostęp do niego będzie miał tylko organizator spotkania. Raport Obecności będzie obejmował czas trwania lekcji, godzinę dołączenia i opuszczenia spotkania przez uczniów oraz ich adresy e-mail. Dzięki temu nauczyciele będą mogli monitorować uczestnictwo i zaangażowanie uczniów. Funkcja ta nie jest domyślna i musi zostać włączona przez administratora IT. Dowiedz się, jak włączyć Raporty Obecności tutaj.

Współpraca wizualna w czasie rzeczywistym, z kontrolą aktywności uczestników

Narzędzia do współpracy wizualnej mogą sprawić, że lekcje staną się bardziej efektywne i integracyjne. Cyfrowa tablica w Microsoft Teams ma teraz nowe funkcjonalności, w tym szybszy czas ładowania, notatki sticky notes, możliwość dodawania tekstu oraz plików za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Dzięki nowym opcjom uczniowie, którzy nie mają dostępu do urządzeń dotykowych, mogą uczestniczyć w sesjach z wykorzystaniem tablicy. Ponadto nauczyciele będą mieli możliwość zaprezentowania tablicy bez udostępniania jej uczniom do edycji.

Więcej uczniów dołączy do lekcji i wykładów

Spotkania w Microsoft Teams dostępne są dla maksymalnie 300 uczestników. Do końca roku 2020 będzie mogło w nich uczestniczyć nawet 1000 uczniów. Microsoft Teams będzie również wspierać prezentacje dla maksymalnie 20 000 osób.

Pokoje do współpracy

Nauczyciele, którzy zechcą podzielić uczniów na mniejsze grupy dyskusyjne od października będą mogli korzystać z wirtualnych pokoi do współpracy. Istnieje możliwość przydzielenia do nich uczniów w sposób losowy lub ręczny, a także przenoszenia ich pomiędzy pokojami, wysyłania ogłoszeń do każdej z grup i sprowadzenia wszystkich uczniów jednocześnie do głównej lekcji.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolę spotkań i pokoi.

Więcej kontroli przed, w trakcie i po zajęciach online

Dzięki technologii Hard Audio Mute nauczyciele mają więcej kontroli nad dyskusjami. Organizator spotkania będzie mógł wyciszyć wszystkich uczestników bezpośrednio z panelu Uczestnika i kontrolować możliwości uczniów do samodzielnego wyciszania się.

Administratorzy IT mogą kontrolować czas dołączenia uczniów do spotkania. Dzięki temu będą one lepiej zabezpieczone, a interakcje między uczniami będą odbywać się zgodnie z planem. Poczekalnia daje wychowawcom kontrolę nad tym, kiedy uczniowie są przyjmowani na zaplanowane spotkanie.

Administratorzy IT mogą również tworzyć niestandardowe polityki dot. tła wideo (kliknij tutaj po więcej informacji).

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa wirtualnych spotkań w Microsoft Teams kliknij tutaj, jeżeli jesteś nauczycielem, lub tutaj, jeżeli jesteś administratorem IT.

Nauczyciele mogą usuwać wpisy uczniów

Jeżeli uczeń umieszcza nieodpowiednie treści na wielu kanałach, nauczyciel może je usunąć za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

3. Łatwe wdrażanie i zarządzanie platformą Teams w szkole lub instytucji.

Łatwiejsze zarządzanie polityką Microsoft Teams dla wszystkich użytkowników

Korzystając z polityki przydzielania grupowego, administratorzy IT mogą zaoszczędzić czas i zmniejszyć złożoność zarządzania grupami studentów lub wydziałów. Dowiedz się więcej tutaj.

Więcej kontroli and tworzeniem i zarządzaniem klasami

Dzięki School Data Sync (SDS) automatyczne tworzenie klas jest ponownie możliwe. Administratorzy po raz kolejny mogą automatycznie tworzyć zarówno grupy M365 jak i klasy. Nawet jeśli klasy są tworzone automatycznie, edukatorzy zachowują pełną nad nimi kontrolę.

Interfejs API Early Class Access daje dodatkową kontrolę administratorom IT nad obsługą i tworzeniem zespołów wraz z nauczycielami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rekomendowanymi metodami i najlepszymi praktykami tworzenia zespołów klasowych.

4. Wykonywanie większej ilości zadań z Assignments w Teams.

Przeglądanie nadchodzących zadań

Możliwość przejrzenia przyszłych zadań, niezależnie od tego czy jesteś nauczycielem, czy uczniem jest bardzo ważna, aby zaplanować tydzień, miesiąc lub rok. Wkrótce zarówno nauczyciele, jak i uczniowie ponownie będą mogli zobaczyć nadchodzące zadania w poszczególnych lub wszystkich klasach. Wystarczy odwiedzić stronę Assignments (Zadania) na pasku aplikacji po lewej stronie, aby zobaczyć zadania we wszystkich klasach.

Szybki podgląd

Dodatkowo, gdy nauczyciel doda link jako źródło zadania, studenci będą mogli zobaczyć podgląd miniaturek przed kliknięciem.

Większa elastyczność i ustawienia dla nauczycieli

Opcja anonimowego oceniania uczniów (Anonymous Grading) tymczasowo ukrywa nazwiska i awatary studentów, przedstawiając losową listę studentów. Dzięki temu nauczyciele mogą uniknąć nieświadomej stronniczości w ocenianiu.

Nauczyciele mogą teraz zarządzać zestawem ćwiczeń w zakładce Zadania (Assignments). Możliwe jest ustawienie domyślnych terminów, preferencji dotyczących procesu dodawania nowego ucznia do klasy lub zmienianie miejsca, w którym będą wysyłane powiadomienia o ćwiczeniu (jak np. kanał specyficzny dla danego zadania). Zmiany ustawień będą miały zastosowanie do nowych zadań utworzonych po zapisaniu ustawień.

Obsługa większej ilości języków

Zadania (Assignments) w Microsoft Teams obsługują teraz nowe języki, w tym chorwacki, estoński, grecki, węgierski, indonezyjski, łotewski, litewski, rumuński, słoweński, ukraiński i wietnamski.

Dodatkowe usprawnienia w Zadaniach (Assignments)

Wprowadzone zostały zmiany poprawiające czytelność i obsługę aplikacji rozpoczynając od uproszczonych określeń i odświeżenia ikon. Zadania (Assignments) wkrótce będą mogły obsługiwać większe rozmiary plików (do 500MB) i więcej niż 10 załączników jednocześnie. Pojawią się również ulepszenia interfejsu użytkownika klasy, które poprawią szybkość przeglądania i tworzenia ćwiczeń dla klas do 200 uczniów. Ułatwiamy również rozpoznawanie, kiedy uczniowie nie są już zapisani do klasy i zapewniamy, że nie otrzymają zadań po opuszczeniu klasy.

5. Zaangażowanie i zachęcenie do współpracy uczniów

Materiały klasy są już dostępne w systemie Android.

Uczniowie powinni mieć dostęp do podstawy programowej niezależnie od tego z jakiego urządzenia korzystają. Aby nauka była bardziej sprawiedliwa, folder Class Materials jest teraz dostępny w systemie Android.

Więcej powodów by świętować ukończenie zadania

Jeżeli uczniowie są fanami zwisających kawałków pizzy lub animacji huśtającego się leniwca, w nowym roku szkolnym będą mieli jeszcze więcej motywacji do dotrzymywania terminów i osiągania lepszych rezultatów, dzięki nowym animacjom.

6. Zadbaj o dobre warunki społeczne i emocjonalne uczniów poza zajęciami

Zbieraj refleksje na temat tego, co uczniowie czują i robią w czasie rzeczywistym

Emocje są ważną częścią edukacji. To, jak czują się uczniowie, wpływa na ich gotowość do nauki, samopoczucie psychiczne i zachowanie wobec nauczycieli i ich rówieśników.

Obecnie polegamy na wielu niewerbalnych interakcjach. Jeśli szkoła przyjęła model zdalny lub hybrydowy, uchwycenie wskazówek dotyczących tego, jak czują się uczniowie i nauczyciele jest utrudnione.

Rozszerzenie wiadomości Reflect umożliwia wychowawcom i pracownikom nawiązanie kontaktu społecznego i emocjonalnego z uczniami i kolegami. Dzięki szybkim pytaniom i ankietom studenci i koledzy mogą dzielić się swoimi odczuciami.

7. Pozyskuj nowe umiejętności za pomocą dodatkowych zasobów w Microsoft Teams.

Dowiedz się więcej o Microsoft Teams:

 1. Szybko naucz się pracy z Microsoft Teams i poznaj scenariusze zajęć za pomocą interaktywnych prezentacji dla nauczycieli, rodzin i administratorów IT (w wersji po angielsku).
 2. Sprawdź przewodniki, pozwalające szybko rozpocząć pracę dla nauczycieli, uczniów i administratorów IT.
 3. Zdobywaj umiejętności zawodowe z popularnym kursem społecznościowym Transform Learning with Microsoft Teams.
 4. Obejrzyj pomocnicze filmy na YouTube lub wybierz inną playlistę tutaj.
 5. Obejrzyj nagrania z wydarzenia dla edukatorów i administratorów IT Microsoft Teams for Edu.

Dodatkowe źródła:

 1. Materiały dla rodziców, opiekunów lub członków rodziny chcących wesprzeć ucznia w nauce: https://education.microsoft.com/resource/755e5a8b
 2. Instrukcje bezpieczeństwa dla nauczycieli i administratorów.
 3. Strona główna Microsoft Teams. Możesz również w każdej chwili kliknąć Pomoc w aplikacji Teams, aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie!

Źródło: 25+ updates for Microsoft Teams for Education for Back to School | July 2020