Przejdź do głównej zawartości

Sustainable finance, czyli zrównoważony rozwój sektora bankowego #MicrosoftMówi

Technologie chmurowe powinny być nie tylko innowacyjne, ale także rozwijane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Podejmując decyzję o migracji do modelu cloud, firmy mają dodatkowo szansę minimalizować wpływ na środowisko naturalne.

Dążenia Microsoft na tym polu dotyczą m.in. oszczędności energii i bardziej ekologicznego podejścia do tematyki data center. Już teraz usługi w modelu chmury Microsoft są 93% bardziej energooszczędne i o 98% bardziej ekologiczne niż w przypadku tradycyjnych centrów danych.

Kwestie zrównoważonego rozwoju dotyczą również sektora bankowości. Z jednej strony sam jest on beneficjentem technologii, z drugiej pełni często rolę doradcy i arbitra w kwestiach inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w zasadzie każdego rozmiaru. Wspiera bowiem rozwój firm i pomaga nakierować ich plany na przyszłość, które uwzględniają troskę o środowisko naturalne.

Przykładem współpracy Microsoft z sektorem finansów na tym polu jest m.in. partnerstwo z Citi Bank, w ramach której technologia uczenia maszynowego pomaga w identyfikacji zasobów potrzebnych do realizacji projektów związanych z „zielonymi obligacjami”.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) był jednym z kluczowych zagadnień podczas dyskusji zorganizowanej 10 marca 2021 w ramach Forum Bankowego nt. zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym. Mecenasem konferencji był Microsoft.

Czynniki warunkujące powodzenie

Podchodząc szerzej to tematu zrównoważonego rozwoju i strategii jego wdrażania w oparciu o ESG, musimy pamiętać o trzech kluczowych czynnikach, warunkujących powodzenie tych działań.

  1. Czynniki środowiskowe (ang. Environmental)

Kryteria oceny poziomu wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przypadku środowiska naturalnego muszą określać takie elementy jak m.in. ogólny kryzys klimatyczny panujący na ziemi, ale także te bardziej szczegółowe, jak emisja dwutlenku węgla, wydajność energetyczna, niedobór wody, zanieczyszczenie powietrza czy zarządzanie odpadami.

Działania Microsoft na tym polu to również konkretne zobowiązania do minimalizacji śladu węglowego i maksymalnego ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych. Do 2030 r. firma planuje uzyskać ujemny bilans dwutlenku węgla, a do 2050 r. usunąć ze środowiska całą ilość, która została wyemitowana w efekcie działalności firmy – od momentu jej założenia w 1975 roku, łącznie z działalnością wszystkich data center Microsoft.

Jak zauważył Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft w Polsce – „Dla Microsoft, zrównoważony rozwój nie jest tematem nowym. Znajduje się na agendzie priorytetów co najmniej od 3-4 lat, a od niemal dekady przebija się do świadomości wszystkich pracowników w firmie”.

Jak dodaje: „Zakładane cele są niezwykle istotne, ale równie ważna jest współpraca z naszymi klientami. Samo zagadnienie chmury, która jest bez wątpienia wehikułem zmiany na świecie, zawiera w sobie elementy green IT. Nie jest to tylko kwestia technologii, ale i kultury organizacji i świadomości ludzi. Będąc wewnątrz Microsoft, dosłownie mamy poczucie wpływu na zmianę kultury pracy, tego jak działamy, zmianę nawyków. Ważne jest natomiast także to, jak budujemy produkty i usługi na poziomie taktycznym” – dodał Paweł Jakubik.

Podobnego zdania jest Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., która przyznała, że „Sustainability” w sektorze finansowym odgrywa niezwykle ważną rolę.  “Wszystkie banki w swoich politykach określają kierunki rozwoju uwzględniające czynniki klimatyczne i zmiany środowiska. To, w co się angażujemy to przede wszystkim finansowanie różnych przedsięwzięć – np. farm wiatrowych, ale także projektów opartych o rynek zielonych certyfikatów, instalacji fotowoltaicznych, ale także biogazowni, czy projektów opartych o niskoemisyjny transport publiczny”. Jak przyznała Magdalena Zmitrowicz: „Transakcje, które realizujemy od wielu lat i zespoły dedykowane tym tematom pokazują, że jest to podejście, które staje się standardem i będzie wyznaczało kierunek działania dla całej branży. Podejście ewoluuje, ale także niesie ze sobą zwiększone koszty – np. w przypadku bariery wejścia w samochody elektryczne. Są to świadome wybory, także konsumenckie, do których rynek musi dojrzeć”.

Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, PKO Banku Polskiego S.A. przyznał: „W PKO Banku Polskim już ponad 3 lata temu podjęliśmy decyzję o niefinansowaniu inicjatyw związanych z wydobyciem węgla. Najważniejszym czynnikiem stojącym za tymi działaniami jest sygnał od inwestorów, którzy jasno przekazują swoje oczekiwania w tym zakresie”.

  1. Czynniki społeczne (ang. Social)

Bezpieczeństwo produkcji, różnorodność i równouprawnienie, łańcuch dostaw czy standardy pracy stanowią elementy, które należy wziąć pod uwagę przy analizie kwestii społecznych. Niezwykle istotne jest także zaangażowanie pracowników oraz ochrona informacji.

Jeżeli myślimy o bankowości czy całym sektorze finansów, powinniśmy się skupiać nie tylko na budowaniu świadomości, ale i wdrażaniu konkretnych działań. Takim przykładem jest przytoczona w trakcie debaty przez Michała Miszułowicza z Banku BNP Paribas współpraca ze startupami.

„Jako banki jesteśmy szansą dla startupów rozwijających swoje usługi i produkty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Takim przykładem jest Autenti, które promuje filozofię paperless i przyczynia się do redukcji papieru w organizacjach. Jedna ryza papieru to ok. 2 kg wyprodukowanego dwutlenku węgla” – przyznał Michał Miszułowicz, Head of Startup & Scaleup Center of Expertise, w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. „Dodatkowo Bank BNP Paribas podjął decyzję o zakończeniu współpracy z sektorem węglowym już w 2015 roku i planujemy całkowicie ograniczyć relację z sektorem węgla i energetyki napędzanej węglem do 2030 roku” – przyznał Michał Miszułowicz.

„Do strategii ESG podchodzimy kompleksowo, uwzględniając wszystkie jej elementy. Budowanie nawyków zaczyna się natomiast od najdrobniejszych rzeczy, np. ograniczenia druku czy wykorzystania plastikowych butelek” – podkreślił Michał Popiołek, Dyrektor Zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej w mBank SA oraz Prezes Zarządu mInvestment Banking. „To, co natomiast jest ważne i gdzie banki mogą zmienić świat to element wspierania przedsiębiorstw. 11 lat temu finansowaliśmy pierwszą farmę wiatrową. Teraz wzmacniamy ten przekaz i aktywnie działania na tym polu. Oznacza to także wsparcie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, ale również biogazownie. Wspieramy również klientów detalicznych oraz sektor małych i średnich firm w ich dążeniach do wdrażania założeń ESG” – dodał Michał Popiołek.

  1. Czynniki dotyczące zarządzania (ang. Governance)

Trzecim, niemniej istotnym zbiorem czynników są tzw. wymagania „zarządcze”, a więc wszystko co kryje się w zakresie przejrzystości działania firmy, jej struktury, kwestii wynagrodzeń, działań lobbingowych czy przejrzystości wsparcia instytucji.

Respektowanie reguł „zielonej gospodarki” wymaga dostępu do odpowiednich informacji, których analiza pozwoli nie tylko wykazać postępy w dążeniach do zrównoważonego rozwoju, ale pozwoli także określić kluczowe obszary wymagające wsparcia. Jak podkreślił Jakub Papierski: „Kwestia dostępności danych i dobrego rozpoznania emisyjności to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, zarówno z perspektywy działania banku, jak i finansowanych przez niego instytucji”. Jak podkreślił: „Niestety dokładne dane analityczne, które dadzą dobry obraz działań w kierunku ESG w przedsiębiorstwach różnego rodzaju, to jeszcze pieśń przyszłości.

Michał Popiołek przyznał także, że „dane i kwestia taksonomii jest nie lada wyzwaniem. O ile lepiej jest na poziomie dużych firm, w przypadku średnich i mniejszych cały czas jest to dla banków problem. Im mniejsze firmy, tym bardziej jest istotna współpraca między bankami”.

Kwestia dostępności danych niezbędnych do wdrożenia strategii ESG i spełnienia wszystkich wymogów w tym zakresie to także kwestia zarządzania ryzykiem.

„Z punkty widzenia banku, ESG to także kwestia zarządzania ryzykiem. Przestrzeganie celów środowiskowych ma na celu poprawę klimatu, a to dotyczy także świadomego zarządzania ryzykiem” – przyznał Michał Miszułowicz z banku BNP Paribas.

Rozwój zrównoważony dzięki technologiom

Działania na rzecz upowszechnienia modelu chmury to tylko część działań Microsoft na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace badawczo rozwojowe firmy są skoncentrowane m.in. na wydajności energetycznej i wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Dodatkowo w Microsoft rozwijany jest model „obiegu zamkniętego chmury” (ang. circular cloud Initiative). Bazuje on m.in. na wykorzystaniu Internetu rzeczy (IoT), rejestrze rozproszonym (blockchain) oraz AI, monitorując wydajność i możliwości ponownego wykorzystania i odsprzedaży zasobów centrów danych, w tym np. serwerów.

Jednocześnie już do 2025 planowana jest zmiana w kierunku zapewnienia całkowitych dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że umowy na zakup energii pochodzącej z ekologicznych źródeł będą zakontraktowane na pokrycie 100% udziału energii elektrycznej, która jest zużywana przez wszystkie centra danych. Lepsze śledzenie śladu węglowego rozpoczyna się o krok wcześniej, to znaczy od zapewnienia większej przejrzystości w zakresie wpływu usług i produktów Microsoft na emisję CO2.

Co więcej, do 2030 Microsoft planuje uzyskać dodatni bilans wodny. Oznacza to, że firma będzie uzupełniać więcej wody niż jej obecnie konsumuje.