Przejdź do głównej zawartości

Sztuczna inteligencja w studenckim planie zajęć

Prawie 100 godzin wypełnionych wiedzą na temat sztucznej inteligencji to efekt zimowego semestru na Politechnice Warszawskiej. W zajęciach Wprowadzenie do aplikacji i rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję i Microsoft Azure oraz Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure uczestniczyło 98 studentów. Przedmioty były realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zajęcia z AI, to efekt współpracy Microsoft z uczelnią oraz partnerami: EY, Lingaro, Semantive, PKO Bank Polski, 3Soft, którzy wspólnie realizują program Future Ready.

W ramach zajęć studenci stworzyli 27 grupowych projektów z obszaru Sztucznej Inteligencji bazującej na Microsoft Azure. W trakcie 15 godzin laboratoriów, 45 godzin projektowych oraz 30 godzin wykładów studenci studiów inżynierskich i magisterskich zdobyli wiedzę z zakresu Sztucznej Inteligencji. W tym czasie spotykali się z 6 ekspertami z Microsoft oraz 12 specjalistami z firm partnerskich, którzy podzielili się umiejętnościami i doświadczeniem.

„Zainteresowałem się tymi zajęciami, gdyż, jako programista, właśnie podczas nich mogłem po raz pierwszy zetknąć się tak blisko z systemem opartym na architekturze mikroserwisowej” – przyznaje Michał Bogacz, student studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej. „Dotąd bowiem pracowałem praktycznie tylko z systemami bazującymi na architekturze monolitycznej. Tymczasem właśnie architektura mikroserwisowa zdobywa popularność i specjaliści, którzy mają doświadczenie w wykorzystaniu tego typu rozwiązań, są bardzo poszukiwani na rynku pracy”.

Michał Bogacz w ramach semestru przygotowywał rozwiązanie, które rozpoznaje gesty języka migowego, by w dalszych krokach przełożyć je na język zrozumiały dla kogoś, kto się nim nie posługuje. „Moje rozwiązanie jest w stanie odróżnić od siebie 4 gesty oraz wyróżnić od nich obraz neutralny, na którym nie ma żadnego gestu” – mówi Michał.

„To niezwykle cenne, że studenci podczas tych zajęć nie tylko poznawali teoretyczną wiedzę na temat Sztucznej Inteligencji, ale przede wszystkim natychmiast przekładali ją na praktykę” – zauważa Estera Kot, doktorantka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, która prowadziła zajęcia ze studentami. „Dzięki temu każdy z nich niemal natychmiast mógł pozyskiwaną wiedzę wykorzystywać, co z pewnością przyczynia się nie tylko do lepszego zrozumienia i przyswojenia tematu, ale także do wyobrażenia sobie, jak poznawane rozwiązania wykorzystać do wielu różnych celów. Moją największą satysfakcją jest opinia zaangażowanych w projekt Partnerów, którzy potwierdzają, że większość przygotowanych w ramach zajęć prototypów spełnia kryteria projektów komercyjnych” – dodaje Estera Kot.

”Miałam już wcześniej styczność z Microsoft Azure, więc bardzo chciałam dalej rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Dlatego zdecydowałam się na wybór tych zajęć. Na nich mogliśmy np. zrealizować profesjonalny projekt z firmą zewnętrzną, co pozwoliło nam zyskać potrzebne na rynku pracy doświadczenie w zarządzaniu projektami. Do tego poznaliśmy zasady tworzenia chatbotów i aplikacji wideo, które aktualnie zdobywają popularność. Nie mówiąc już o samej umiejętności wykorzystywania mikroserwisów” – mówi Malwina Kubas, studentka studiów magisterskich.

Malwina podczas zajęć stworzyła Knowledge Mining Browser, czyli wyszukiwarkę dokumentów zaimplementowaną w całości na platformie Microsoft Azure.

„Tempo zmian w rozwoju współcześnie wykorzystywanych technologii sprawia, że jako instytucje i osoby odpowiedzialne za przygotowanie przyszłych specjalistów na rynku pracy, stajemy przed dużym wyzwaniem” – mówi Włodzimierz Dąbrowski, Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Elektrycznym w Politechnice Warszawskiej. „Nie możemy przekazywać studentom wiedzy i umiejętności, które były adekwatne do sytuacji sprzed dekady czy pięciu lat. Musimy przygotować ich do wyzwań, których spodziewamy się jutro, uwzględniając przy tym zarówno rozwój technologii, jak i potrzeby rynku pracy. Myślenie tylko o aktualnej sytuacji jest pod tym względem niewystarczające. Poniekąd musimy przewidywać przyszłe trendy i możliwości, jakie przyniosą nam nowe technologie. To wymagająca perspektywa, w którą takie obszary, jak Sztuczna Inteligencja czy platforma Microsoft Azure, doskonale się wpisują. Stanowią one bowiem przyszłość rozwiązań technologicznych, które już są lub dopiero będą miały zastosowanie w wielu obszarach naszego życia”.

Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem podczas zajęć ze studentami podzielili się Partnerzy Microsoft: EY, Lingaro, Semantive, PKO Bank Polski oraz 3Soft. Eksperci najbardziej doceniali zróżnicowane podejście studentów do zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją oraz ich zaangażowanie w projekt.

„Nasze doświadczenie pokazuje z jak różnych perspektyw studenci patrzą na temat sztucznej inteligencji. Niektórzy z nich są bardziej zainteresowani aspektami związanymi z architekturą chmurową, która pozwala skalować rozwiązanie, inni koncentrują się na samym aspekcie modelowania lub oceny jakości modeli. Taka różnorodność perspektyw jest bardzo pożądana z punktu widzenia rynku. Każdy z tych aspektów jest krytyczny w rozwiązaniach, które adresują realne problemy biznesowe lub społeczne. Cieszę się, że mogliśmy razem z uczestnikami przejść przez program, przy okazji budując dla nich przestrzeń do eksploracji tego, co wydawało im się najbardziej interesujące” – powiedział Aleksander Molak, Lead Consultant, Lingaro.

„Ja w pracy z zespołem najbardziej doceniam podejście studentów do tematu projektu i przejęcie inicjatywy oraz odpowiedzialności za projekt. Dzięki temu mogłem przez chwilę poczuć się jak klient, dla którego firma wykonuje konkretne zadania. Bardzo podobało mi się, że w aspektach, w których nie wymagało to zejścia na techniczny poziom dyskusji, studenci byli w stanie poradzić sobie sami, jednocześnie spełniając moje marzenie i  implementując rozwiązanie, które było celem projektu. Umiejętność dostosowania poziomu dyskusji do potrzeb biznesu jest bardzo ważną kompetencją na rynku pracy, z czym studenci idealnie sobie poradzili. Szkoda, że program tak szybko się skończył i optymistycznie patrzę w przyszłość na możliwość kontynuacji współpracy” – zauważył Dominik Lewy, Lead Consultant, Lingaro. 

Wtóruje mu Marek Lewandowski z firmy Semantive – „Jako partner najbardziej doceniamy zaangażowanie studentów, którzy zgłosili się do projektów. Ich bardzo aktywny udział wskazuje na potrzebę, jak i dobrą organizację programu Future Ready. Jesteśmy przekonani, że w rezultacie pracy z nowoczesnymi technologiami oraz pozyskanej wiedzy hands-on od ekspertów po stronie Microsoft i partnerów, studenci efektywniej poprowadzą swoją ścieżkę rozwoju”.

Studenci gotowi na wyzwania przyszłości

Celem programu Future Ready, w ramach którego realizowane były nowe przedmioty na warszawskiej uczelni jest dotarcie do wszystkich tych, którzy pracują lub chcą pracować w zawodach cyfrowych bazujących na współczesnych technologiach.

„Chcemy nie tylko zatrudniać najlepszych ekspertów z rynku, ale również umożliwiać start w innowacyjnych projektach młodym ludziom, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Projekt „Future Ready”, realizowany w gronie firm partnerskich i we współpracy z Politechniką Warszawską, to jedna z inicjatyw, która pomaga Lingaro realizować ten plan. Merytoryczna współpraca ze studentami umożliwiła nam też lepsze poznanie ich potrzeb związanych z rozwojem i karierą zawodową. Myślę, że dzięki temu programowi wszystkie strony w projekcie stały się bardziej future ready” – powiedziała Agata Szacka, Employer Branding Specialist, Lingaro.

Program jest jednym z elementów podjętej przez Microsoft inicjatywy zwiększenia kompetencji 150 tys. Polaków w ramach budowy Polskiej Doliny Cyfrowej.

„W ubiegłym roku Microsoft ogłosił inwestycję miliarda dolarów w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Aby mogło się to zrealizować, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy znajdą tutaj zatrudnienie i będą zasilali rynek kreatywnością i pomysłami. Jednym z programów mających na celu podnoszenie kwalifikacji Polaków jest program Future Ready” – przyznaje Radosław Ochotny, odpowiedzialny w polskim oddziale Microsoft za budowę kompetencji cyfrowych. „Program przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii cloud, co jest jednym z głównych oczekiwań współczesnego biznesu. Technologie stanowią przyszłość rozwoju gospodarczego. Trend ten dostrzegają sami pracownicy firm, którzy ze swojej strony także wyrażają potrzebę rozwoju kompetencji w zakresie AI. W marcu 2020 r. Microsoft zbadał, jaki wpływ na rozwój biznesu mają kompetencje z zakresu Sztucznej Inteligencji. Wzięło w nim udział 12 000 pracowników i liderów z większych przedsiębiorstw na 20 rynkach na całym świecie. Polscy ankietowani przyznali w nim, że w ciągu 6-10 kolejnych lat udział osób z wymaganymi kompetencjami z zakresu AI w ich firmach sięgnie 55 proc. Dlatego, jako Microsoft, obiecaliśmy, że podniesiemy cyfrowe kompetencje 150 tys. specjalistów IT, czego elementem są właśnie również zajęcia dedykowane studentom” – dodaje Radosław Ochotny.