Przejdź do głównej zawartości

Wrocławska Hala Stulecia zaprojektowana przez uczniów w Minecraft

„Projekt obywatel – odpowiedzialność i tożsamość” to pilotażowy program zrealizowany we Wrocławiu. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zbudowali w wirtualnym świecie gry Minecraft m.in. Halę Stulecia, Iglicę oraz pergolę. W hackathonie uczestniczyło 70 uczniów – w rozwijaniu ich cyfrowych umiejętności, kreatywności i pasji na co dzień wspierają nauczyciele z wrocławskich podstawówek i szkół ponadpodstawowych. Projekt jest realizowany przy współpracy Microsoft i został wpisany do priorytetów edukacyjnych Wrocławia na rok szkolny 2022/23.

Historia i Teraźniejszość oraz Wiedza o Społeczeństwie, to podczas tych lekcji w pierwszym półroczu roku szkolnego, uczniowie tworzyli wirtualne światy oraz mapy w edukacyjnej wersji gry Minecraft. Wiedza z lekcji stała się później fundamentem konkursowych prac w ramach programu „Projekt obywatel – odpowiedzialność i tożsamość”. W ramach tej inicjatywy zorganizowany został hackathon dla uczniów. Spośród 14 zespołów wyłoniono zwycięzców  w kategoriach tematycznych i wiekowych:

  • uczniowie klas VIII szkół podstawowych: „Samorząd uczniowski w mojej szkole – chcę mieć realny wpływ”; główną nagrodę otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu, wyróżnienie trafiło do zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 9;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych: „Wrocław na weekend. Śladami ważnych wydarzeń współczesnej historii miasta”; zwyciężył zespół z Technikum nr 1 we Wrocławiu, wyróżnienie: zespół z IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

„Bardzo się cieszymy, że to, co do tej pory było wyłącznie zabawą – dzisiaj stało się ciekawym narzędziem dla uczniów – do rozwijania ich wiedzy, kompetencji i wrażliwości, także w obszarach społecznych i obywatelskich. To bardzo ciekawy projekt, chcemy go rozwijać w kolejnych edycjach” – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

Wykorzystanie technologii we wrocławskich szkołach to nie tylko szansa dla młodych ludzi na zdobycie nowych kompetencji przygotowujących ich do wyzwań przyszłości. Minecraft Education to także cenne narzędzie dla nauczycieli – umożliwiło im wejście do świata uczniów, podanie tradycyjnej wiedzy w atrakcyjny i nowoczesny sposób.

„Wykorzystanie gry Minecraft podczas lekcji zawsze gwarantuje duże zaangażowanie uczniów. Dla mnie, jako nauczyciela otwiera to możliwość przekazania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w efekcie łączymy „światy”, mój tradycyjny ze „światem” uczniów” – mówi Przemysław Gruca, opiekun zespołu z LO nr VIII we Wrocławiu.

Technologia od dawna jest wykorzystywana w procesie nauczania, w polskich szkołach. Uczniom – gwarantuje atrakcyjność zajęć , nauczycielom – daje możliwość podwyższenie swoich kompetencji cyfrowych. Lekcje z wykorzystaniem Microsoft Teams oraz usługi Microsoft 365 umożliwiają edukatorom bezpieczne, efektywne i wielowymiarowe nauczanie młodych ludzi. Uczniowie w szkołach są otwarci na nowe technologie, umieją je wykorzystywać w kreatywny sposób. Kodowanie, programowanie oraz rozwijanie wyobraźni w cyfrowym świecie gry, sprzyja rozwojowi logicznego myślenia u dzieci a także przygotowuje je do realiów  współczesnego świata podążającego za wyzwaniami technologicznymi.

„Mamy przekonanie, że to właśnie umiejętność programowania, i szerzej – w ogóle umiejętności cyfrowe – będą walutą przyszłości na rynku pracy i niezbędną pozycją w CV w przyszłości. Dodatkowo, stawiamy na rozwijanie kreatywności uczniów i poszerzanie kompetencji nauczycieli. W Minecraft możliwości wyobraźni zdają się nie mieć granic” – mówi Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive Education w Microsoft Polska.