smart city

Czy w Polsce znajdziemy inteligente miasta?

Według prognoz ONZ* do 2050 r. obszary zurbanizowane będą zamieszkiwane przez 66% ludności, a między 2010 a 2025 r. 600 największych miast świata wygeneruje również blisko 2/3 światowego PKB**. W obliczu tych trendów włodarze miast stają przed wyzwaniem wdrażania inteligentnych rozwiązań, które pozwolą skutecznie zarządzać coraz szybciej powiększającymi się metropoliami. … Read more »