Microsoft şi ANIS încurajează formarea de specialişti în domeniul IT şi perfecţionarea învăţământului de profil din România

România se numără printre ţările europene cu cele mai multe premise de a deveni un centru digital de inovare, nu doar la nivelul regiunii sau al continentului, ci poate chiar la nivel global. Acest obiectiv poate fi atins prin fructificarea unuia dintre cele mai importante avantaje competitive pe care le are din acest punct de vedere: numărul specialiştilor în IT şi al dezvoltatorilor de software. România se situează peste media Europeană la procentul de absolvenți în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM), peste 43% dintre studenți fiind absolvenți ale unor facultăți tehnice (acest procent se situează peste media europeană de 30%). Aşadar, sunt aproape 10.000 de specialiști în IT care ies de pe băncile facultăților în fiecare an, ţara dispunând de a doua cea mai mare comunitate de dezvoltatori de software din regiune (peste 200.000), ceea ce o clasează pe locul 6 în lume din perspectiva numărului de profesioniști IT certificați pe cap de locuitor (în fața unor țări ca SUA, India sau China).

Acesta este şi contextul în baza căruia Microsoft România se implică an de an în programul Bursele ANIS, derulat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, dedicat susținerii mediului academic.

Daniel Rusen, Director Marketing și Operațiuni, Microsoft România: „Noile meserii vor necesita un mix între cunoștințe, abilități digitale și adaptabilitate. Aici este foarte important și rolul profesorilor, care trebuie să se antreneze într-un proces constant de învățare. Tocmai din acest motiv, ne-am implicat în proiectele derulate de ANIS, iar faptul că putem răsplăti creativitatea, munca și dedicarea cadrelor didactice ne bucură nespus. Ne dorim să sprijinim învăţământul din România să devină tot mai performant şi să încurajăm profesorii să introducă în programă cursuri inovatoare în urma cărora tinerii să rămână cu o pregătire solidă pentru job-urile actuale și cele viitoare. Parteneriatul dintre Microsoft România și ANIS este unul cu tradiție, şi ne propunem să îl continuăm şi pe viitor”.

„Programul Bursele ANIS a cunoscut un real succes încă de la prima ediție, de la an la an înregistrând tot mai multe înscrieri de proiecte, fapt ce demonstrează deschiderea mediului academic spre colaborarea cu industria IT și nevoia unui sprijin extern pentru tinerii profesori dedicați meseriei lor. Microsoft s-a alăturat acestui proiect pentru a două oară consecutiv, recunoscând importanța parteneriatului cu universitățile și a sprijinirii cadrelor didactice pentru a continua inovarea la nivelul programei. Prin oferirea celor două burse la categoriile Big Dată și Securitate Cibernetică, ne bucurăm că alături de Microsoft România contribuim la clădirea unei fundații solide pentru obținerea în următorii ani a unei forțe de muncă mai pregătită pentru provocările actuale ale industriei IT.” a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS România.

Acest program îşi propune să clădească şi să consolideze parteneriatele dintre companiile din sectorul IT și mediul universitar din România, iar acestea să sprijine, la rândul lor, activitățile de cercetare ale tinerilor profesori şi integrarea noilor tehnologii în programa universitară, aplicând metode de predare inovative. Toate aceste acţiuni au ca scop formarea de specialişti în domeniul IT, care să genereze la rândul lor inovaţie.

În cadrul programului bursele ANIS 2021, Microsoft România i-a acordat doamnei Cristina Stângaciu, profesor la Universitatea Politehnică din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, o sponsorizare în valoare de 7.500 de euro, pentru inițiativa de a introduce cursul “Operating Systems in Internet of Things” în programa universitară, cu aplicabilitate în domeniile de Cybersecurity, BigData şi HealthTech.

Mai exact, cursul Operating Systems in Internet of Things (IoT) face parte din programul de “Master of Cloud Computing and Internet of Things”, iar principalul element inovativ pe care îl aduce este reprezentat de integrarea conceptelor de securitate cibernetică (cybersecurity) în dezvoltarea soluțiilor de tip IoT, în toate etapele de dezvoltare a acestora.

Cristina Stângaciu a precizat: “Integrarea elementelor de securitate pentru soluțiile de tip IoT este extrem de necesară din mai multe motive: (a) datorită domeniilor în care aceste soluții sunt utilizate (medical, militar, de transport, de automatizare a locuințelor, etc.); (b) datorită funcționalităților critice pe care aceste sisteme le pot include (dozajul automat al medicamentelor, monitorizarea pacienților, accesul automat în locații restricționate, conducerea automată a vehiculelor, etc.); (c) datorită accesului la date private, sensibile”.

Mai mult, potrivit cadrului didactic, problema securității pentru sistemele IoT nu este, în general, una simplă şi devine tot mai complicată dacă sunt luate în considerare resursele limitate ale unora dintre dispozitivele integrate de obicei în aceste sisteme. Aceste constrângeri fac integrarea soluțiilor clasice de securitate dificilă sau chiar imposibilă în anumite cazuri, motiv pentru care acest curs analizează exact aceste probleme şi identifică principalele măsuri și metodologii ce pot fi aplicate în diferite situații (pornind de la design, până la soluții la nivel de aplicații și protocoale de comunicații), punând un accent deosebit pe soluțiile la nivel de sistem de operare încorporat, a mai explicat doamna Stângaciu. De asemenea, printre alte elemente inovative aduse de acest curs se numără şi integrarea soluţiilor IoT în sisteme de tip HealthTech și conceptul de BigData.

Cristina Stângaciu este șef de lucrări în cadrul departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației, din anul 2017, şi a publicat până în prezent 16 lucrări de specialitate. Totodată, de-a lungul carierei sale, a fost membră în echipele de cercetare a patru granturi (dintre care trei realizate ca parteneriat între UPT și firme din Timișoara), iar în prezent este membră într-un grant de tip POC (CloudPUTing).

Un alt cadru didactic a cărei iniţiativă a fost premiată de Microsoft – printr-o sponsorizare în valoare de 7.500 de euro – în cadrul ediţiei de anul acesta a Programului Bursele ANIS, este Ciprian Octavian Truică, de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Ciprian Octavian Truică a inclus în programa masterului de “Sisteme Informatice Integrate” cursul “Sisteme Distribuite de Baze de Date” – printre printre primele cursuri complete din UPB care le permite studenților să interacționeze cu tehnologii NoSQL și cu ecosistemul Hadoop, ambele utilizate în aria Big Data.

“Disciplina se concentrează pe proiectarea și utilizarea sistemelor de baze de date distribuite folosite în ecosistemele de tip Big Data. Cursul începe cu o trecere în revistă a ce înseamnă Big Data şi, într-o primă fază, le prezintă studenților conceptele de bază, tipurile de date și tehnologiile utilizate în BigData. De asemenea, introduce şi concepte despre distribuirea datelor într-un cluster folosind replicare și fragmentare (sharding) precum și diferitele tehnologii Relaționale și NoSQL utilizare în Big Data”, a explicat domnul Truică.

Cursul abordează şi aspecte privind capabilitățile procesării datelor în memorie, precum şi arhitectura, prelucrarea și modelarea datelor în Redis. Totodată, pentru fiecare tehnologie NoSQL se discută în detaliu modelul de date, modul de proiectare a structurilor de date, arhitectura fiecărui sistem în parte și cum se poate face replicarea și fragmentarea datelor într-un cluster pentru a facilita procesarea de tip BigData, dar şi ecosistemul Hadoop.

Potrivit cadrului didactic, necesitatea introducerii acestor tehnologii a fost influențată de cerințele pieței și ale industriei atunci când vine vorba de utilizarea lor în implementarea de soluții inovative în domeniul BigData.

De-a lungul carierei sale, Ciprian-Octavian Truică a publicat peste 50 de articole ştiinţifice, având o relevantă recunoaștere națională și internațională. De asemenea, pentru cursul de Sisteme Distribuite de Baze de Date a instalat și configurat un mini-cluster Hadoop folosind software-ul Ambari. Acesta este format din 16 stații de lucru din laboratoarele de baze de date și sisteme distribuite. Acest mini-cluster privat a ajutat studenții să-și însușească cunoștințele predate în cadrul cursului și a facilitat accelerarea fazei de testare a soluțiilor distribuite.

Pe plan local sunt peste 20.000 de companii care activează în industria IT. Mai mult, aproximativ 100 dintre ele sunt companii multinaționale care au deschis centre de dezvoltare și excelență în România, printre care şi Microsoft, care și-a extins operațiunile la 4 centre de R&D (ultimul fiind deschis anul trecut la Iași).  Mai mult, datele arată că sectorul IT aduce o contribuție tot mai însemnată la PIB-ul României şi se estimează  că aceasta va ajunge la aproximativ 10% în următorii câţiva ani. Toate acestea accentuează atât premisele de dezvoltare ale industriei locale de profil, cât şi nevoia de cât mai mulţi specialişti în acest domeniu.

Implicarea Microsoft în programul Bursele ANIS vine ca urmare a preocupării pe care compania a arătat-o încă de la început către sfera educaţiei şi este în linie cu viziunea sa de a sprijini fiecare persoană din lume să realizeze mai mult, prin intermediul tehnologiei.

 

Related Posts