Osem spôsobov, ako sa chrániť online (nielen) v Deň bezpečnejšieho internetu

 |   Microsoft Reporter

Safer Internet Day Chatterbox

Na aký účel používate internet? Možno vám umožňuje udržiavať si prehľad o aktuálnom dianí prostredníctvom najnovších správ. Možno je vaším východiskovým bodom na nakupovanie, hranie hier či plnenie pracovných úloh. Alebo je to len nástroj, ktorý používate na spojenie s priateľmi a rodinnými príslušníkmi, či už ste na vzdialených miestach alebo bližšie k domovu.

Ale ako používate internet? V nedávnom prieskume zameranom na dôsledky podvodov v oblasti technickej podpory, na ktorom sa zúčastnilo viac než 16 000 respondentov z celého sveta, sme na naše prekvapenie zistili, že najzraniteľnejšia je mládež. U mladých ľudí je totiž najväčšia pravdepodobnosť rizikovejšieho online správania a následnej straty peňazí po pokračovaní interakcie.

Aby sme si pripomenuli medzinárodný Deň bezpečnejšieho internetu, ktorý tento rok pripadol na 5. február 2019, a potlačili tento trend, vytvorili sme bezplatnú vedomostnú hru a príručku na vytvorenie workshopu a riadenej diskusie. Chceme tak pomôcť dospelým viesť debatu s deťmi o bezpečnosti na internete.

Každý z nás, bez ohľadu na vek, by mal byť opatrný, aby sa vyvaroval rizík súvisiacich s používaním internetu a pritom mohol v čo najväčšom rozsahu využívať mnohé z užitočných výhod, ktoré internet ponúka. Prečítajte si osem jednoduchých krokov, ktoré vám pomôžu pracovať, hrať hry, nakupovať a žiť online čo najbezpečnejším spôsobom.

Safer Internet Day1. Na rôzne účty používajte zložité a odlišné heslá.

Pokiaľ má niekto kľúč od vášho domu, môže vstúpiť a vlámať sa do všetkých miestností. To isté platí pre heslá a online účty. Príliš často volíme heslá, ktoré sú ľahko zapamätateľné, ako sú mená alebo dátumy narodenia. Ak je však pre vás ľahké zapamätať si heslo, je pravdepodobné, že sa ho kyberzločincom tiež podarí ľahko uhádnuť. Ak používate rovnaké jednoduché heslo pre viac účtov, potom kyberzločinci môžu byť, a aj budú schopní získať prístup k všetkým vašim citlivým osobným údajom.

Na bezpečné ukladanie viacerých hesiel pre rôzne účty používajte správcu hesiel. Vždy vytvárajte zložité heslá obsahujúce najmenej 10 znakov, ktoré sú kombináciou číslic, malých a veľkých písmen a špeciálnych znakov.

Safer Internet Day2. Na sociálnych médiách neprijímajte pozvanie od neznámych ľudí.

Nie každý, s kým sa zoznámite online, je tým, za koho sa vydáva. Je bežné, že kyberzločinci si na sociálnych sieťach vytvárajú falošné profily, aby nadviazali vzťah s neopatrnými používateľmi a potom odcudzili ich dáta alebo urobili niečo ešte horšie.

Ak vás osloví online neznáma osoba, ktorá nalieha, aby ste jej povedali svoje osobné údaje alebo požaduje peniaze, mali by ste sa mať na pozore. Pokiaľ je to možné, skúste túto osobu priamo vyhľadať, aby ste zistili, či je príslušný účet vierohodný. Nie ste si istý identitou dotyčnej osoby, ale aj tak chcete prijať jej žiadosť o priateľstvo? V takom prípade však pre istotu obmedzte prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov informácie, ktoré si môže daná osoba zobraziť o vašom profile.

Nezabudnite: pre online komunikáciu platia rovnaké pravidlá ako v reálnom svete, a preto cudzím osobám nehovorte citlivé alebo súkromné informácie.

Safer Internet Day3. Online aktivity môžu mať offline následky.

Predstavte si internet ako námestie alebo chodník: je to verejný priestor, v ktorom môže každý vidieť alebo zdieľať všetko, čo publikujete, a to bez ohľadu na to, či je pre neho publikovaný obsah určený alebo či ste mu dali povolenie.

Kým niečo zverejníte online, zvážte, či chcete, aby sa s tým mohol zoznámiť váš zamestnávateľ, zákazník alebo príbuzný. Dokonca aj informácie, ako je váš rodinný stav alebo súkromná adresa, ktoré sa možno zdajú neškodné, môžu byť zneužité, ak ich získajú nesprávne osoby.

Safer Internet Day4. Chráňte citlivé informácie a osobné údaje.

Až na niekoľko výnimiek bohužiaľ neexistuje spôsob, ako trvalo odstrániť obsah uverejnený online. Všetky obrázky, komentáre alebo fotografie, ktoré uverejníte online, zostanú pravdepodobne uverejnené navždy. I keď odoberiete pôvodný príspevok, nebudete mať nikdy istotu, že si iní používatelia nevytvorili kópie alebo že nezdieľajú váš obsah v iných sieťach. Takže nevkladajte online nič, čo nechcete, aby videli iné osoby.

Safer Internet Day5. Buďte opatrný, na čo kliknete.

Vyskúšanou a v praxi overenou taktikou kyberzločincov je primať vás lžou, aby ste si stiahli malware, ktorý im umožní odcudziť vám informácie. Malware môže byť maskovaný rôznymi spôsobmi, od obľúbenej hry po e-mail ponúkajúci technickú podporu.

Vyvarujte sa sťahovaniu aplikácií, ktoré vyzerajú neobvykle alebo pochádzajú z neznámeho webu. Nie ste si istý, či je určitý e-mail legitímny? V takom prípade si položte nasledujúce otázky: Má odosielateľ čudnú e-mailovú adresu? Je oslovenie neosobné? Obsahuje text množstvo pravopisných chýb? Snaží sa pôsobiť zvláštne naliehavým dojmom?

Ak si stále nie ste istý, obráťte sa na príslušnú značku alebo spoločnosť prostredníctvom oficiálnych kanálov ako sú jej web alebo stránka sociálnych médií. Vždy je lepšie všetko trikrát overiť než sa vystaviť riziku ohrozenia zabezpečenia.

Safer Internet Day6. Aktualizujte si nastavenia súkromia a antivírusový program.

Keď neaktualizujete prostriedky, ktoré používate na svoju obranu, kybernetickí zločinci nakoniec prídu na to, ako ju prekonať. Nezabudnite udržiavať operačný systém v najaktuálnejšom stave prostredníctvom aktualizácií a riadne kontrolujte nastavenie ochrany osobných údajov v používaných aplikáciách a prehliadači.

Safer Internet Day7. Vždy používajte bezpečné pripojenie.

Keď používate verejné pripojenie na internet, napríklad wi-fi v nákupnom centre, nemáte žiadnu priamu kontrolu nad jeho zabezpečením. Ak nemôžete nadviazať zabezpečené pripojenie alebo neviete isto, či je vaše zariadenie chránené, nezdieľajte citlivé informácie. Je bezpečnejšie počkať, kým budete doma a budete môcť použiť zabezpečenú sieť wi-fi.

Safer Internet Day8. Požiadajte o pomoc tých, ktorým dôverujete.

Nikdy nepodliehajte pocitu, že kliknutie na odkaz alebo publikovanie príspevku nepočká. Nie je nič naliehavejšie než naša bezpečnosť online.

Udržiavanie orientácie v online hrozbách môže byť stresujúce, ale existuje množstvo zdrojov, ktoré vám pomôžu. Ak nemáte istotu alebo, naopak, máte podozrenie, že nie je všetko v poriadku, vždy dajte na znalosti ľudí, ktorým dôverujete, či už ide o priateľov, rodičov alebo dokonca technologického partnera.

Hľadáte zábavný spôsob, ako naučiť mládež bezpečne používať internet? Stiahnite si bezplatnú vedomostnú hru ku Dňu bezpečnejšieho internetu a príručku s pokynmi na vytvorenie workshopu a riadenej diskusie dospelých s deťmi o bezpečnosti na internete.