Technológie menia bankový biznis a kultúru práce vo financiách

Digitálna transformácia ČSOB

Namiesto cestovania za kolegami schôdzky cez Skype, namiesto kancelárie so stohmi šanónov práca z domu s notebookom a dokumentmi na cloude, namiesto študovania stoviek strán návodov rýchle vyhľadávanie informácií o produktoch a službách. Banky vstupujú do budúcnosti prechodom na digitálne technológie. Využívanie cloudových služieb, umelej inteligencie alebo Internetu vecí je pre spoločnosti novou príležitosťou vytvoriť si konkurenčnú výhodu a priniesť zákazníkom nové hodnoty.

Podľa nedávneho prieskumu Microsoftu tunajšie firmy v digitálnej transformácii za Európou zaostávajú. Práve respondenti z oblasti poskytovania finančných služieb však najčastejšie odpovedali, že digitálna transformácia je príležitosťou na rast a nie hrozbou. Za najčastejšiu motiváciu na osvojenie si digitálnych technológií označili zvýšenie spokojnosti zákazníkov, zlepšenie kvality produktov a služieb, získanie nových zákazníkov a celkové zníženie nákladov. Sektor finančných služieb sa podľa firiem rýchlo mení, je veľmi konkurenčný a zákazníci čoraz náročnejší, technológie preto vidia ako prostriedok na vyššiu pružnosť a udržanie konkurencieschopných cien.

Digitálnu transformáciu firiem a odvetví sa snaží podporiť aj spoločnosť Microsoft. Pomôcť chce nielen svojimi produktmi, ale snaží sa zároveň inšpirovať firmy úspešnými príkladmi. Najlepším a najinovatívnejším projektom udeľuje ocenenia Microsoft Awards. Tri odmenené príbehy zo Slovenska ukazujú, že digitálnych technológií sa neboja ani firmy z tradične konzervatívneho finančného sektora.

Cestu do budúcnosti ukazujú lídri

Tatra banka každoročne získa množstvo ocenení za inovácie, ktoré prináša klientom. Aby si udržala svoj náskok, potrebuje podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami a neustále priťahovať nové talenty. „Lenže kandidátov zvyklo po nástupe do banky prekvapiť, že pracovné  prostredie banky nezodpovedalo úplne pozícii inovatívneho lídra v 21. storočí,“ priznáva Ján Vlach, manažér zmien z oddelenia transformácie a internej komunikácie Tatra banky. Vedenie banky sa preto v minulom roku rozhodlo priniesť zamestnancom nový prísľub zamestnávateľa, ktorý zahŕňa zásadné zmeny – od zavedenia nových technológií až po vytvorenie moderných pracovných priestorov prispôsobených potrebám zamestnancov aj práci tímov. Cieľom je nový efektívnejší spôsob práce a spolupráce.

Digitálna transformácia Tatra banky

Jednou z prvých zmien bol prechod z platformy Lotus Notes na Office 365. Ani zďaleka však nešlo len o modernejší e-mail či kalendár. „V spolupráci s Microsoftom sme venovali pol roka tomu, aby sme si ujasnili, čo môžu zamestnanci získať tým, že opustia zaužívaný spôsob práce,“ opisuje Ján Vlach. Výsledkom bolo osem scenárov, ako napríklad efektívnejšie stretnutia prostredníctvom Skype namiesto cestovania medzi budovami banky, spoločná práca na dokumentoch vďaka OneDrive či rýchle vyhľadávanie produktov a informácií pre pracovníkov pobočkovej siete namiesto študovania stoviek strán manuálov.

Tatra banka hneď od začiatku kládla dôraz na podporu adopcie nástrojov Office 365. Martin Kubík, CIO Tatra banky, vysvetľuje: „Pri máloktorých technických zmenách sme si uvedomili, že je to aj kultúrna zmena. Ak zmeníme iba techniku a nevenujeme podpore adopcie používateľov dostatok energie, zriedka sa nám podarí doručiť všetky benefity, ktoré sme si od zmeny sľubovali. Mám radosť, že v tomto projekte sa do adopcie a pochopenia kultúrnej zmeny investuje potrebný čas.“

Aktuálny prieskum ukázal spokojnosť so zavedenými nástrojmi Office 365 u viac ako 60 percent zamestnancov. Tatra banka sa poučila na príkladoch zo zahraničia a stavila na propagáciu benefitov každého nového nástroja. Zamestnanci najviac ocenili „Office tipy a triky“ – krátku inštruktáž o nástrojoch, ktoré je možné rýchlo a jednoducho vyskúšať. Osvedčili sa aj ambasádori – na internú výzvu zareagovalo viac ako 350 ľudí, ktorí mali chuť vyškoliť sa cez skypovú online univerzitu a následne pomáhať svojim kolegom porozumieť zmene a zvládnuť nové technológie. Tatra banka si na pomoc s komunikáciou, tréningom a adopciou prizvala okrem expertov z Microsoft Digital Services aj Microsoft partnera – spoločnosť manica s. r. o. „Manica nám dodáva tréningové materiály, video návody, pomáha s komunikačným plánom a kontroluje, či nové nástroje využívame správnym spôsobom,“ vysvetľuje Ján Vlach.

Digitalizácia zbližuje ľudí

Za vôbec najradikálnejšiu zmenu vo svojej 25-ročnej kariére považuje šéf ČSOB Daniel Kollár digitálnu transformáciu banky. Vysvetľuje, že spája technickú a obchodnú zmenu so zmenou kultúry vo firme. „Zamýšľame sa nad otázkami, ako budú banky fungovať o 10 – 20 rokov. Čo bude generovať zisk, aké služby budeme poskytovať klientom, prežije súčasný obchodný model?“ vysvetľuje Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ČSOB. Popri strategickej rovine, teda hľadaní odpovedí, ako sa zmení model bankovej činnosti, prináša zmena efektívnejšiu každodennú prácu a priamu komunikáciu so zákazníkmi.

Každú zmenu musia zavádzať lídri, ktorí musia ukázať, že používajú nové technológie. Ostatní sa potom pridajú.

Finančná skupina potrebovala zmeny premietnuť do nového štýlu práce. Daniel Kollár začal od seba a vzdal sa vlastnej kancelárie. „Keď sa pripravujeme na zavedenie flexibilných pracovných miest, chcem si aj ja vyskúšať, čo to znamená pre zamestnancov. Aké pocity budú mať, aké podmienky potrebujú, a to nielen technické,“ opisuje Daniel Kollár, ako v ČSOB spustil digitálnu transformáciu. Najprv sa musel zbaviť veľkého množstva papierových dokumentov a šanónov. Po niekoľkých týždňoch mal celú kanceláriu v notebooku, ktorý má stále pri sebe. Oproti technickej stránke zmeny je však oveľa väčšia mentálna zmena. Každý deň sedieť na inom mieste s inými ľuďmi je pre niekoho obohacujúce, pre iného to môže byť stresujúce.

Do takýchto veľkých zmien sa nedá skočiť rovnými nohami zo dňa na deň. Najprv bolo treba podstúpiť technickú prípravu. ČSOB prešla na platformu Office 365, používa OneNote a vďaka OneDrive sú všetky dokumenty zdieľané, dostupné odkiaľkoľvek. Rovnako dôležité je vytvoriť fyzický priestor vhodný pre nový štýl práce. ČSOB sa tak presťahovala do novej budovy, kde sú všetci zamestnanci pokope.

Ale úplne najdôležitejší sú ľudia, ktorí zmenu prijmú a nové technológie začnú používať. „Každú zmenu musia zavádzať lídri, ktorí musia ukázať, že používajú nové technológie. Ostatní sa potom pridajú,“ potvrdzuje Daniel Kollár. Uvedomuje si pritom, že ľudia prirodzene neprijímajú zmeny pozitívne. Potrebujú na vlastnej koži pocítiť benefity. Príkladom je aj sťahovanie do jednej z najmodernejších budov na Slovensku, ktoré nevnímali všetci zamestnanci automaticky pozitívne. Až po vyše roku fungovania už prevažujú pozitívne pocity. „Dnes je to dôležitá kultúrna zmena, zbližuje ľudí. Verím, že časom prinesie aj biznisový efekt,“ uzatvára Daniel Kollár.

Digitálna transformácia v Partners Group

Ako chrániť citlivé dáta dvestotisíc klientov

Obe banky sa museli popasovať s problémom ochrany dát klientov a presvedčiť Národnú banku Slovenska, že sú v bezpečí. Ochrana dát klientov bola aj za projektom spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorá poskytuje finančné služby viac ako dvestotisíc ľuďom. Presun citlivých dát do Microsoft Office 365 spoločnosť spustila v marci minulého roka v súvislosti s európskou smernicou GDPR. Do ostrej prevádzky bola nová platforma nasadená na konci mája. „Projekt sa realizoval za plnej prevádzky spoločnosti tak, aby sme čo najmenej obmedzili našich zamestnancov a spolupracovníkov. Celkovo sa zavedenie riešenia dotklo takmer 1 500 zamestnancov a spolupracovníkov,“ hovorí Marcel Komanický, operačný a finančný riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Prechod na softvér od Microsoftu pomohol aj zamestnancom a spolupracovníkom k efektívnejšej spolupráci. Dnes používajú okrem Wordu, Excelu a Outlooku aj Microsoft Teams a Skype for Business. „Prišlo tiež k zjednoteniu e-mailových a cloudových služieb pod jednu službu OneDrive for Business a migrácii mailového servera s viac ako 10-ročnou dátovou históriou,“ opisuje Dušan Chudík, IT manažér v PARTNERS GROUP SK.

Počas dvoch mesiacov sa tak presúvali viac ako tri terabajty údajov. S rozsiahlym projektom pomáhala IT tímu pod vedením Dušana Chudíka spoločnosť NWT zo Zlína, ktorá je partnerom Microsoftu. Obe spoločnosti museli v krátkom čase zvládnuť nielen komunikáciu a koordináciu celého projektu, ale aj nastavenie procesov tak, aby sa všetky presuny a zmeny uskutočňovali za plnej prevádzky centrály a obchodnej siete. Všetko prebiehalo plynulo aj vďaka presnému časovému plánu a dohodnutým krokom, hodnotia dnes v PARTNERS GROUP SK. Presun citlivých dát bol vyhodnotený ako najlepší projekt na Slovensku v kategórii Bezpečnosť a ochrana citlivých dát.

Pozrite si prehľad všetkých ocenených riešení v rámci Microsoft Awards 2018.

Tags: ,