BLOG: Prečo bude rozvíjanie digitálnych zručností zásadné pre úspech v strednej a východnej Európe

 |   Philippe Rogge, prezident spoločnosti Microsoft pre strednú a východnú Európu

Lídri firiem zo strednej a východnej Európy považujú za najväčšiu hrozbu budúceho rastu chýbajúce kľúčové zručnosti, ako vyplýva z nedávno publikovaného prieskumu spoločnosti PwC. To ma vôbec neprekvapuje. S týmto názorom sa často stretávam pri osobných stretnutiach so zákazníkmi. Technológie ako umelá inteligencia a automatizácia sú stále viac rozšírenejšie, a preto sa domnievam, že ak chceme zaistiť ekonomický úspech, musíme spoločne pracovať na preklenutí tejto priepasti v zručnostiach.

Index digitalizácie ekonomiky a spoločnosti (DESI, Digital Economy and Society Index) vypracovaný Európskou komisiou ukazuje, že vyspelosť digitalizácie sa v celej oblasti krajín strednej a východnej Európy (CEE) výrazne líši. Estónsko je napríklad často považované za jednu z najpokročilejších digitálnych krajín na svete. Pokiaľ ale bude chcieť aj ďalej podporovať inovácie, bude potrebovať trvalý prísun nových technicky zdatných a talentovaných pracovníkov. Krajiny z oblasti CEE, ktoré sa nachádzajú na opačnom konci stupnice DESI, naopak naliehavo potrebujú digitálne zručnosti, aby mohli zahájiť proces digitálnej transformácie a zaistiť tak nové príležitosti pre rast a zvýšiť svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť.

Tak ako bude tento vývoj postupne pokračovať a bude sa meniť povaha práce, tisíce ľudí v regióne budú musieť zapracovať na svojich zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti veľmi žiadané. Podľa poslednej správy Future of Jobs ( Budúcnosť práce), ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, bude 54 percent všetkých zamestnancov v budúcnosti v značnej miere vyžadovať rekvalifikáciu. Táto správa tiež odhaľuje, že namiesto rozvoja zručností všetkých svojich zamestnancov sa mnoho organizácii zameriava iba na rozvoj zručností úzkej skupiny už vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Zaistenie pripravenosti nových generácií a súčasných pracovníkov na pracovisko budúcnosti je zásadnou úlohou pre vlády i firmy v celej oblasti CEE.

Ako centrum inovácií, podnikateľského ducha a vzdelávania ponúkajú krajiny z oblasti strednej a východnej Európy už dnes príklady, ako čeliť tomuto problému. Napríklad neziskovej organizácii Czechitas sa v Českej republike darí motivovať dievčatá, aby získavali zručnosti v oblasti IT. Napriek tomu, že ide o prosperujúce technologické odvetvie, v ktorom desať percent nových pracovných miest obsadzujú vývojári, v posledných 20 rokoch celkový počet žien pracujúcich v tomto odvetví v Českej republike stále klesal.

Tak ako bude tento vývoj postupne pokračovať a bude sa meniť povaha práce, tisíce ľudí v regióne budú musieť zapracovať na svojich zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti veľmi žiadané.

Prístup k digitálnym prostriedkom hrá kľúčovú úlohu pri získavaní a udržiavaní zručností, dôležité ale je, predstavovať ľuďom vzory, ktoré ich ďalej inšpirujú. Opening Opportunities ( Otváranie príležitostí) je rumunská iniciatíva, ktorá spája študentov s mentormi, aby im mohli odovzdávať zručnosti a aj svoje nadšenie pre technológie. Tento program, ktorého súčasťou sú webináre, mentoring a súťaž zameraná na výpočtovú techniku, je špeciálne navrhnutý, aby inšpiroval novú generáciu technologických odborníkov. Program vedie Asociatia Techsoup, ktorá podporuje neziskové organizácie, pedagógov a mládež prostredníctvom technologických materiálov spoločne s Microsoft Romania a Národnou asociáciou knihovníkov a verejných knižníc. Do programu sa zapojilo viac ako 2200 študentov z viac ako 50 škôl a naživo organizovaných podujatí sa zúčastnilo viac ako 7000 študentov.

Tak ako bude tento vývoj postupne pokračovať a bude sa meniť povaha práce, tisíce ľudí v regióne budú musieť zapracovať na svojich zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti veľmi žiadané.

Nemali by sme sa sústrediť iba na budúcu generáciu – v meniacej sa ekonomike musíme podporovať a preškoľovať aj súčasných zamestnancov, vrátane lídrov firiem, ktorí musia s istotou sprevádzať svoje spoločnosti do éry umelej inteligencie. Preto sme nedávno spustili program s názvom AI Business School, ktorý riadiacim pracovníkom poskytuje informácie o stratégii, kultúre a zodpovednosti v súvislosti s umelou inteligenciou. Tento program pre firmy dopĺňa ďalšie vzdelávacie iniciatívy alebo študijný program Microsoft Learn AI, ktorý technickým špecialistom a ďalším pracovníkom pomáha zdokonaľovať ich zručnosti v oblasti umelej inteligencie.

Vyspelosť súčasných technológií sa zvyšuje a preto, ako ďalší krok pri získavaní nových zručností by sme mali motivovať zamestnancov k tomu, aby svoje jedinečné vlastnosti, ku ktorým patrí kreativita a empatia, spojili s novozískanými digitálnymi zručnosťami. Nedávny výskum spoločností McKinsey a Microsoft ukázal, že práve táto kombinácia sociálnych a emocionálnych schopností s technologickými zručnosťami bude mať zásadný význam pre úspech vo svete, ktorý je podporovaný umelou inteligenciou. Tak, ako sa naše zručnosti budú ďalej rozvíjať, budeme častejšie svedkami spolupráce ľudí a strojov, ktorej cieľom je zaistiť firmám tie najlepšie možné výsledky.

Tags: , , ,