CASE STUDY: Motor-Car znižuje spotrebu elektriny pomocou Internetu vecí

IoT

Vedeli ste, že na Slovensku  spotreba elektrickej energie neustále rastie? Aktuálne krajina ročne spotrebuje rekordných vyše 31 TWh* elektrickej energie.

Budeme jej mať v budúcnosti dostatok? Budeme mať v budúcnosti dostatok peňazí, aby sme si ju mohli dovoliť? Toto sú kľúčové otázky, ktoré rieši veľa domácností a firiem. Moderné technologické noviny, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život, na druhej strane zvyšujú spotrebu elektriny.

Tipov, ako znížiť spotrebu elektriny, je niekoľko. Spotrebu domácností zásadne  zníži zateplenie budovy či zakúpenie úspornejšieho spotrebiča. Ako však môžu znížiť spotrebu elektriny vo svojich budovách či v areáloch veľké firmy? Riešenie našla slovenská IT firma Soitron: „Náš klient Motor-Car v Bratislave hľadal spôsob, ako znížiť spotrebu elektrickej energie a najmä, ako sa vyhnúť pokutám za prekročenie limitov odberu,“ hovorí Radim Klabal zo spoločnosti Soitron v Bratislave.

„Naším cieľom bolo vyriešiť nejasnú a vysokú spotrebu v rozsiahlom areáli,“ približuje situáciu Josef Balik, riaditeľ IT a projektov Motor-Car v Bratislave, ktorá patrí do siete predajno-servisných centier automobilov rôznych značiek Motor-Car Group.

Prípravná fáza projektu založeného na IoT** (Internet vecí) trvala približne tri mesiace a spočívala v nasadení snímačov, ktoré merajú odber elektriny v jednotlivých častiach areálu Motor-Car, a ich vyhodnocovaní. „Vo vyhodnocovaní sú nastavené upozornenia, ktoré strážia prekročenie alebo blížiace sa prekročenie spotreby,“ vysvetľuje R. Klabal.

Riešenie, ktoré je v prevádzke od decembra 2018, využíva cloudovú službu Microsoft Azure IoT Hub na pripojenie snímačov, zber a spracovanie dát z nich.

Prehľadné interpretovanie zistení o spotrebe zabezpečuje analytický nástroj Microsoft Power BI. Táto analytika umožňuje nielen vidieť prehľadné grafy o celkovej spotrebe energie, ale aj o  jednotlivých meračoch, sledovať konkrétny merač v konkrétnej miestnosti a históriu jeho spotreby. Stačí kliknúť na  miestnosť a vybrať si. V prípade, ak sa spotreba elektromera blíži k určitej kritickej hranici, systém vyšle upozornenie formou SMS na telefón alebo notifikácie na mail, že sa blíži prekročenie spotreby.

Prehľadné jednoducho čitateľné výsledné grafy a možnosť zvoliť si ľubovoľný parameter na sledovanie, to pomáha užívateľovi pri každodennom sledovaní. „Úspora sa zatiaľ ťažko konkrétne vyčísľuje, ale vďaka IoT sme podnikli opatrenia, ktoré nám ušetria desiatky tisíc eur ročne na spotrebe elektrickej energie,“ odhaduje J. Balik z Motor-Car.

„Úspech zavedeného riešenia potvrdzuje aj to, že ho už zavádzame v troch  ďalších objektoch,“ dodáva riaditeľ IT a projektov Motor-Car. Úspešný  projekt využitia IoT a reportingu spotreby energií zvíťazil  v súťaži Microsoft Awards 2018 v kategórii Výroba a predaj, spracovateľský priemysel a distribúcia komodít.  

Riešenie pre Motor-Car potvrdilo rozmanité využitie Internetu vecí. Jeho ďalší potenciál vidí Radim Klabal v rôznych  odvetviach: „Napríklad v poľnohospodárstve, vo vyhodnocovaní zdravotného stavu z mobilných náramkov a v rámci optimalizácie závozov reštaurácií z pivovaru.“

* Zdroj: Hospodárske noviny, SEPS

** Čo je IoT – Internet vecí?

Internet vecí (IoT – Internet of things) predstavuje sústavu moderných zariadení (napr. snímačov), ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom internetu a ich cieľom je priniesť vzájomnú interakciu medzi jednotlivými zariadeniami a prinášanie nových možností pri zabezpečovaní moderných, pokročilých služieb. Príkladom sú inteligentné domácnosti alebo sledovanie logistiky tovarov. Na zjednodušenie zavádzania IoT riešení do praxe vyvinul Microsoft sériu cloudových služieb ako napríklad Azure IoT Hub, Azure IoT Central, Azure IoT Edge a ďalšie, ktoré sú prevádzkované na cloudovej platforme MS Azure.

Tags: , ,