BLOG: Digitalizácia mení aj rolu učiteľa

 |   Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu v Česku a na Slovensku

ACADEMY OF CODING

Dnešní prváci budú v roku 2030 vstupovať na trh práce. Je veľmi pravdepodobné, že v tom čase výdobytky modernej technológie nahradia niektoré  jednoduché manuálne práce. Podľa prieskumu Trieda 2030 (Class 2030) v USA automatizácia nahradí až 50 % existujúcich pracovných miest. Rutinné a opakujúce sa práce môžu nahradiť roboty. McKinsey Global Institute v rámci spomenutého prieskumu predpovedá, že vzniknú úplne nové pracovné miesta vytvorené novými technológiami, zvyšujúcou sa spotrebou a investíciami do infraštruktúry a obnoviteľnej energie. To podporí globálny rast zamestnanosti.

Bude Slovensko pripravené na dopyt zamestnávateľov po úplne nových typoch pracovných pozícií? Pred pár dňami som na podujatí Akadémia programovania videl dievčatá z niekoľkých škôl prezentovať svoje projekty. Vymysleli, naprogramovali a vytvorili ich v rámci druhého ročníka  akadémie spolu so svojimi učiteľmi. Pod vedením Aj Ty v IT, s pomocou Microsoftu a AT&T dostali do rúk micro:bity* a programovali. Bol to ich prvý vstup do sveta IT. Stretnutie s dievčatami bolo svieže a inšpirujúce. S hravosťou, spontánnosťou a veľmi úprimne prezentovali svoje riešenia. Pozerali sa na využitie micro:bitov ako na hru. Získali nové skúsenosti. Naučili sa spolupracovať, riešiť problém, hľadať alternatívy a odprezentovať svoju prácu pred publikom. Trochu zistili, čo je to vlastne IT svet. Niektoré z nich možno o pár rokov budú pracovať v IT, mnohé si zvolia úplne iný smer. Majú však jedinečnú skúsenosť a novú zručnosť. Zistili, že aj ony dokážu použiť niečo, o čom na začiatku vôbec nevedeli a nedržali to v rukách.

Stretnutie s dievčatami a ich učiteľmi v rámci Akadémie programovania ukázalo, že úloha učiteľa sa zmenila. Pedagógovia zapojení do tohto projektu nehľadajú iba spôsob, ako zaujať žiakov na hodinách informatiky, ale zároveň učia deti pracovať v tímoch, rozdeľujú úlohy, radia, pomáhajú. Pristupujú individuálne ku každému dieťaťu, lebo poznajú jeho silné stránky aj rezervy. Rozvíjajú jeho talent. Pripravujú ho na rok 2030.

Nové technológie, umelá inteligencia, rozšírená realita menia náš život. Šikovné  riešenia zvyšujú pohodlie nášho domova a kancelárií. Rozšírená realita učí budúcich lekárov o ľudskom tele. Chatboty pomáhajú zlepšovať služby zákazníckeho servisu. Nastupujúca generácia sa už nepripravuje na konkrétne povolanie. Naopak, musí získavať digitálne zručnosti, skúšať a učiť sa, ako ich používať.  K digitálnym zručnostiam bude potrebné, aby mladí ľudia vedeli komunikovať, prezentovať, presviedčať, zdieľať a tvoriť. Dostanú do rúk nové digitálne nástroje a majú jedinečnú možnosť vymyslieť, ako ich môžu použiť.

* Micro:bit je programovateľný mikropočítač. Je to malé zariadenie, ktoré sa  zmestí do dlane.  Môže svietiť, blikať, vykresľovať obrazce podľa toho, ako je naprogramovaný. Bol vyvinutý anglickou televíziou BBC v rámci kampane na podporu výučby programovania v Spojenom kráľovstve  v roku 2016. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa oboznamujú s programovaním.

Tags: