EDU: Už šiesty ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť odštartoval v Žiline

Vzdelavame pre buducnost 2019

Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity odštartoval 6. ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť. Organizátori postupne zavítajú aj do Bardejova, Košíc, Banskej Bystrice a Bratislavy. Konferencia  je určená učiteľom, riaditeľom škôl a správcom školských sietí, aby si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Organizátori postupne zavítajú aj do Bardejova, Košíc, Banskej Bystrice a Bratislavy. Konferencia  je určená učiteľom, riaditeľom škôl a správcom školských sietí, aby si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách.

Konferencia Vzdelávame pre budúcnosť je už od svojho začiatku venovaná novinkám v oblasti technológií a vzdelávania. ,,Odštartovali sme už šiesty ročník, z čoho máme veľkú radosť. Očakávame, že konferencie sa zúčastní okolo 400 riaditeľov škôl, učiteľov, ale aj IT správcov z celého Slovenska. Prinášame im najmä obsah transformácie vzdelávania s digitálnymi technológiami a ukazujeme im štyri hlavné piliere – pre vedenie škôl, pre moderné vzdelávanie a vyučovanie, pre infraštruktúru, čiže celé IT zabezpečenie školy a inteligentné školy, čo je nová téma,“ povedala Zuzana Molčanová, Learning Solutions Specialist  pre krajinu Slovensku Microsoft Česká republika a Slovensko, ktorá absolvovala všetkých šesť ročníkov konferencie ako z pozície učiteľky, tak aj organizátorky. Pre účastníkov konferencie sú pripravené prednášky, ale aj workshopy. ,,Myslíme si, že mladí ľudia by mali vedieť využívať moderné technológie hlavne ako pracovné nástroje. Chceme žiakov a študentov naučiť, aby im slúžili v ich prospech a boli s ich pomocou produktívnejší. Aby si vedeli urobiť dobrý časový manažment, aby vedeli dobre riadiť projekty, to sú všetko zručnosti, ktoré chceme, aby ovládali. Najskôr však musíme tieto technológie priblížiť učiteľom, aby študentov vedeli správne viesť a motivovať ich,“ doplnila Zuzana Molčanová.

Vzdelavame pre buducnost 2019Zoznamovať sa s inováciami znamená pre pedagógov dávku odhodlania a hlavne investície času do vlastného vzdelávania. Na konferenciu však mnohých privádza zvedavosť, čo nové by im mohlo ten učiteľský život uľahčiť.  ,,Začínali sme nesmelo, dnes už fungujeme s cloudovými technológiami, máme zdieľané kalendáre, projekty. To všetko nám nesmierne zjednodušuje prácu, odbremeňuje nás od administratívy a je to aj spestrenie pre žiakov, lebo dnešné deti je problém bez týchto technológií zaujať,“ povedala na žilinskej konferencii Jaroslava Srnčíková, riaditeľka ZŠ v Korni, okres Čadca. Podujatie si pochvaľujú aj pedagógovia v školách z malých obcí. Kvačianska základná škola sa vždy snažila byť nadčasová. Riaditeľka aj učitelia sa púšťajú do projektov, ktoré na iných školách majú aj s ročným oneskorením.

,,Chceme naplno skvalitňovať vyučovanie a kráčať s dobou. Vidíme, že aj medzi žiakmi takýto náš prístup vzbudzuje prirodzenú autoritu. Preto podporujem učiteľov na našej škole, aby sa vzdelávali. Aj preto som dnes tu, spolu s kolegami využívame všetky príležitosti, aby som sa dozvedela niečo nové, inšpirujúce,“ dodala Mária Rypáková, riaditeľka ZŠ v Kvačanoch z okresu Liptovský Mikuláš.

Viac informácií o konferencii a ďalších vzdelávacích aktivitách spoločnosti  nájdete na stránkach: www.vzdelavameprebuducnost.sk ako aj na soc. sieťach: www.facebook.com/vzdelavameprebuducnost.