EDU: Študentské trénerské centrum učí stredoškolákov programovať aj vystupovať pred publikom

STC

Získať viac informácií o aktuálnych technológiách a informatike môžu aj stredoškoláci na Slovensku. Microsoft totiž ako prvá IT spoločnosť už 4 roky ponúka študentom stredných škôl zadarmo špeciálny program Študentské trénerské centrum Microsoftu (ŠTC).

Do programu sú každoročne vyberaní študenti stredných škôl, ktorí chcú na sebe pracovať vo svojom voľnom čase, vzdelávať sa v oblasti technológií, rozvíjať svoje zručnosti v oblasti tímovej spolupráce a učiť sa od zamestnancov spoločnosti. Štúdium v ŠTC trvá rok a pol a je rozdelené do troch trimestrov, pozostáva z online vzdelávania, spoločných stretnutí a súčasťou je aj letná škola spojená s hackathonom,“ hovorí Zuzana Molčanová, Learning Solutions Specialist  pre krajinu Slovensko Microsoft ČR a SR.

Jedni z desiatok úspešných absolventov programu sú aj stredoškoláci Andrej Kapusta zo Sučian a Filip Biľ z Prešova. Ako jedni z mála absolventov sa aj vďaka svojim zaujímavým absolventským prácam dostali do celosvetového programu Microsoft Student Partner.

Účastníci programu sa spoločne stretávajú každý druhý mesiac, v prvom trimestri je to trikrát, no potom už len dvakrát, v treťom trimestri raz, pomáhajú organizovať vzdelávacie udalosti Microsoftu. Každý druhý týždeň absolvujú webinár o nových technológiách. Zúčastňujú sa na letnej škole, počas ktorej zažijú Hackathon – tzv. programovací maratón. Absolventi programu získajú zručnosti ako administrátori a používatelia produktov Microsoftu, znalosti v oblasti programovania aj sietí.  „Okrem odborných znalostí sme získali dôležité soft skills – ako prednášať a hovoriť pred publikom. Som nesmierne vďačný za tieto znalosti, pretože bežní študenti sa v škole k takýmto zručnostiam nemajú šancu dostať,“ vysvetľuje Filip Biľ. Na záver programu majú študenti možnosť absolvovať týždňovú stáž v spoločnosti Microsoft Slovenská republika v Bratislave.

Podmienkou úspešného ukončenia programu Študentské trénerské centrum je vypracovanie absolventskej práce. Andrej Kapusta si vybral ako tému svojej práce implementáciu balíka Microsoft Office 365 na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. „Najťažší bol pre mňa proces prípravy a komunikácie s vedením,“ hovorí Andrej Kapusta a dodáva: „Bolo potrebné pripraviť podklady a porovnanie výhod balíka Office 365 oproti súčasnému riešeniu. Samotná technická časť projektu bola už oveľa jednoduchšia.“

Počas tvorenia absolventskej práce Andrej spoznal systém fungovania a správy techniky v škole, zdokonalil sa v správe balíka Office 365 a tvorby firemných aplikácií v Microsoft PowerApps. Aj vďaka jeho práci sú dve aplikácie na výpožičky a správu školskej knižnice na gymnáziu už v schvaľovacom procese.

Filip Biľ si pre svoju absolventskú prácu vybral netradičnú tému: „Rozhodol som sa napísať knihu pre stredoškolákov, v ktorej rozoberám informatiku z iného konca, ako sa to robí v škole. Je to najmä z toho dôvodu, že nie som spokojný s tým, ako sa v dnešnej dobe vyučuje informatika. Opisujem v nej základné kamene informatiky aj pomocou technológií Microsoftu ako Windows 10 či Office 365.“ Filip plánuje vydanie svojej knihy, aktuálne sa však spolu s Andrejom sústredia na prípravu na  maturitné skúšky.

Zapojenie sa do ŠTC je pre študentov stredných škôl unikátny spôsob, ako získať nové technické zručnosti a soft skills, spoznať  rôznych ľudí v oblasti IT a zistiť,  ako sa pracuje vo veľkých korporáciách.

Práve soft skills budú podľa prieskumu Trieda 2030 (Class 2030) potrebné až pre 40 % pracovných miest, ktoré vzniknú v budúcnosti. Podľa prieskumu medzi najkľúčovejšie zručnosti bude patriť riešenie problémov, kritické myslenie a tvorivosť.

Viac informácií o ŠTC.

Tags: ,