ŠTÚDIA: Ženy a dievčatá pociťujú väčšie riziko útokov v online priestore

DCI 2020

Podľa aktuálnych výsledkov Štúdie správania sa na internete 2019, ktorú Microsoft každoročne uverejňuje pri príležitosti medzinárodného Dňa pre bezpečnejší internet, polovica respondentov verí, že spoločnosti pôsobiace v oblasti technológií a sociálnych médií vytvoria nástroje, ktoré podporia slušné správanie na internete. Respondenti tiež očakávajú, že technológie im v budúcnosti poskytnú spôsoby, ako lepšie chrániť svoje osobné informácie a súkromie.

Výsledky Štúdie správania sa na internete 2019 ukazujú, že najčastejšou hrozbou je nevyžiadaný kontakt zo strany neznámych ľudí. Na toto nevhodné správanie poukázalo až 63 % zo všetkých opýtaných. Respondenti sa tiež veľmi často stretávajú s hoaxmi, podvodným správaním, šikanovaním a nadávkami. Z dospelých sú najčastejším terčom útokov  mileniáli (18 – 34 rokov), a to až  77 %. Riziko útoku pociťujú viac ženy ako muži. Až 77 % žien trpí následkami kyberútokov a iba 45 % z nich si vie poradiť v prípade, ak sa stanú obeťami online šikanovania.

Čo sa týka tínedžerov,  66 % opýtaných sa ocitlo v online priestore v ohrození, pričom 77 % z nich pociťovalo dlhodobé nepriaznivé následky po kyberútoku. Väčšina z nich sa tiež obáva, že sa útok bude opakovať. Z tínedžerov, podobne ako u dospelých, sú viac ohrozené dievčatá, majú väčšie obavy a vnímajú aj vyššie riziko šikanovania na internete. Mládež v tínedžerskom veku je najčastejšie terčom kyberútokov či kyberšikanovania pre svoj fyzický vzhľad. Pozitívne je, že až dve tretiny tínedžerov vedeli, kde majú hľadať pomoc v prípade ohrozenia či nevhodného správania v online svete. So žiadosťou o pomoc sa najčastejšie obracali na rodičov a učiteľov.

 „Veríme, že dostupnosť dát zo štúdie správania sa na internete, ako aj výzva Microsoftu na slušnosť v online prostredí bude motivovať používateľov, politikov a celú spoločnosť zamyslieť sa nad nevyhnutnosťou bezpečnejšieho a ohľaduplnejšieho internetu a podporiť celospoločenskú diskusiu o tomto výraznom probléme. Jedine spoločnými silami dokážeme vytvoriť solídnu základňu pre globálny tlak na .digitálnu slušnosť‘,“ hovorí Václav Koudele, manažér projektov pre verejný sektor spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Účastníci prieskumu uviedli, že najviac online hrozieb pochádzalo od neznámych útočníkov.  Respondenti boli napadnutí/ohrození najmä pre vzhľad (31 %), rasu (25 %), vierovyznanie a náboženské presvedčenie (26 %), sexuálnu orientáciu (30 %) a politické názory.

Najčastejšie online riziká v roku 2019:

 • Nevyžiadaný kontakt neznámym človekom
 • Hoaxy a podvodné správanie
 • Sexuálne obťažovanie
 • Šikanovanie
 • Trolovanie – obťažovanie v diskusných skupinách, provokovanie a urážanie

Miesta, kde sa deje najviac kyberšikanovania a nevhodného správania

 • Sociálne médiá –  66 %
 • Weby na zdieľanie médií – 27 %
 • Diskusné fóra – 24 %
 • Anonymné sociálne médiá – 23 %
 • Herné stránky – 20 %

Microsoft dnes, v Deň bezpečnejšieho internetu, vyzýva ľudí na celom svete, aby prijali výzvu byť „digitálne slušnejší“ a aby sa k sebe navzájom správali na internete s rešpektom a dôstojnosťou. Princípy sú nasledovné a osvojiť si ich môže každý z nás:

 1. Riaď sa zlatým pravidlom – správaj sa empaticky, súcitne, láskavo v interakciách na internete a pristupuj ku každému dôstojne a úctivo.
 2. Rešpektuj odlišné názory na vec, ak vznikne nesúhlas, zapoj sa rozumne, vyhni sa nadávkam a urážkam.
 3. Počkaj s odpoveďou k témam, s ktorými nesúhlasíš, neuverejňuj a neposielaj niečo, čo by mohlo niekoho citovo zraniť či zničiť mu reputáciu alebo ohroziť niečiu bezpečnosť.
 4. Postav sa za seba i ostatných tak, že podporíš obete zneužívania či krutosti, oznámiš výhražné správanie a uchováš dôkazy o nepatričných a nebezpečných aktivitách.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach  Digital Civility Challenge a v blogu Jacqueline Beauchere.

Tags: , ,