BLOG: Náš záväzok voči zákazníkom počas COVID-19

 |   Jared Spataro, Corporate Vice President for Microsoft 365

Keďže  COVID-19 naďalej ovplyvňuje životy ľudí a krajiny na celom svete, väčšina pracovných tímov uprednostňuje možnosť pracovať z domu. Začiatkom tohto týždňa som zdieľal list od Lily Zhengovej, našej kolegyne v Šanghaji, v ktorom podrobne opisuje skúsenosti jej tímu s používaním  Microsoft Teams na prácu z domu počas vypuknutia choroby. Tím Lily je jedným z mnohých. V spoločnosti Microsoft v americkom regióne Puget Sound motivujeme naše tímy, aby uprednostnili možnosť práce z domu, a zároveň v tom podporujeme aj mnoho ďalších organizácií v tomto regióne. Očakávame, že tento trend bude rásť na celom svete. V Microsofte je našou najvyššou prioritou zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov aj komunít. To, že sú Teams  k dispozícii čo najväčšiemu počtu ľudí vnímame ako príspevok k ochrane verejného zdravia, minimalizáciu rizika nákazy a prenosu ochorenia, pretože ľudia môžu byť v kontakte so svojimi kolegami aj v čase, keď musia pracovať oddelene.

Keď som si prečítal vaše reakcie na list Lily, ukázalo sa, že vás zaujímajú najmä odpovede na dve základné otázky. Po prvé, ako môžu ľudia získať prístup k bezplatnej ponuke Microsoft Teams, na ktoré odkazuje Lily? Po druhé, aký je náš plán na zabránenie prerušenia služby v časoch zvýšeného používania? Nižšie nájdete podrobné odpovede na obidve. A počas nasledujúcich niekoľkých dní  budeme zdieľať  aj ďalšie tipy a informácie týkajúce sa práce na diaľku. Preto nás naďalej sledujte.

Sprístupnenie Teams pre všetkých

Teams sú súčasťou balíka Office 365 alebo Microsoft 365. Preto ak má vaša organizácia k dispozícii licenciu na balík Office 365 alebo Microsoft 365, už ich automaticky máte. Chceme však zaistiť, aby počas tohto času mal prístup k Teams každý. Tu je niekoľko jednoduchých spôsobov, ako okamžite získať Teams.

Jednotlivci

Ak chcete začať s používaním Teams, môžete začať hneď.

  • Ak máte svoj pracovný alebo školský e-mailový účet, prihláste sa pomocou tohto odkazu. Dostaneme vás do Teams-ov ihneď.
  • Ak používate e-mailovú adresu, ako je Gmail alebo Outlook, môžete sa zaregistrovať do bezplatnej verzie Teams kliknutím na tento link.

IT odborníci

Vyššie uvedené samoobslužné odkazy fungujú pre jednotlivcov, ale ak ste profesionál v oblasti informačných technológií, ktorý chce centrálne zavádzať Teams, postupujte nasledovne.

  • Ak pracujete pre firmu, ktorá v súčasnosti nemá licenciu Teams, máme pre vás na šesť mesiacov bezplatnú ponuku Office 365 E1. Ak chcete začať ešte dnes, kontaktujte svojho Microsoft partnera alebo obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft. (Poznámka: Rovnaká ponuka je k dispozícii vo vládnom cloude, ale nie je k dispozícii vo vysokých GCC a pre rezort obrany.)
  • Ak pracujete vo vzdelávaní a chcete Teams nastaviť pre učiteľov, študentov a administrátorov, použite Office 365 A1. Táto bezplatná verzia balíka Office 365 je k dispozícii všetkým vzdelávacím inštitúciám.

Zabezpečenie prevádzky Teams

Vy a váš tím ste závislí od našich nástrojoch, aby ste mohli vykonávať svoju prácu a boli v spojení. Berieme túto zodpovednosť vážne a máme zavedený plán, ktorý zabezpečí, aby služby zostali počas takýchto nepriaznivých udalostí v prevádzke. Náš plán kontinuity podnikania predpokladá tri typy vplyvov na základné aspekty služby:

  • Systémy: Keď dôjde k náhlemu nárastu používania, ako je nárast, ktorý sme nedávno videli v Číne.
  • Poloha: Keď dôjde k neočakávanej udalosti, ktorá je špecifická pre danú oblasť, napríklad pri zemetrasení alebo silnej búrke.
  • Ľudia: Keď dôjde k udalosti, ktorá môže mať vplyv na tím, ktorý systém udržiava, napríklad ako ohnisko COVID-19 v regióne Puget Sound.

Nedávno sme testovali kontinuitu služieb počas obdobia používania v Číne. Od 31. januára 2020 sme zaznamenali 500-percentný nárast stretnutí tímov, volaní a konferencií a 200-percentný nárast využívania Teams na mobilných zariadeniach. Napriek tomuto nárastu využívania tam služba pracovala hladko. Náš prístup k poskytovaniu vysoko dostupných a odolných služieb je nasledovný:

Active / active dizajn: V rámci Microsoft 365 smerujeme k tomu, aby boli všetky služby navrhnuté a prevádzkované v  aktívnom dizajne, čo zvyšuje ich odolnosť. To znamená, že vždy existuje viac možností spustenia služby, ktorá môže reagovať na požiadavky používateľov a sú umiestnené v geograficky rozptýlených dátových centrách. Prevádzka je zabezpečená prostredníctvom služby Microsoft Front Door a je automaticky smerovaná k optimálne lokalizovanej inštancii služby, aby sa zamedzil alebo znížil dosah na našich zákazníkov.

Obmedzte rozsah incidentov: V prvom rade sa snažíme vyhnúť incidentom, ale keď k nim dôjde, snažíme sa obmedziť rozsah všetkých incidentov oddelením viacerých inštancií služby od seba. Okrem toho neustále zlepšujeme monitoring využitím automatizácie, čo umožňuje rýchlejšiu detekciu incidentov a okamžitú reakciu.

Izolácia porúch: Rovnako, ako sú služby navrhnuté a prevádzkované v active/active režime  a sú od seba oddelené, tak aj základný kód služieb je vyvíjaný pomocou podobných princípov oddelenia, ktoré sa nazývajú izolácia porúch. Opatrenie na izoláciu porúch je doplnková ochrana realizovaná v samotnej kódovej základni. Tieto opatrenia pomáhajú zabrániť tomu, aby sa problém v jednej oblasti dostal do iných oblastí prevádzky. V tomto dokumente si môžete prečítať viac o tom, ako to robíme, spolu so všetkými podrobnosťami nášho plánu kontinuity služieb.

Prispôsobenie sa práci na diaľku môže byť výzvou. Sme tu, aby sme vám poskytli nástroje, tipy a informácie, ktoré potrebujete, aby ste vy a váš tím mohli čeliť tejto výzve. Inšpiruje nás agilita a vynaliezavosť  škôl, nemocníc a firiem, ktorú ukazujú počas COVID-19, a sme odhodlaní pomáhať organizáciám všade, kde potrebujú byť počas tohto zložitého obdobia prepojené a produktívne.

Najčastejšie otázky

Otázka: Čo sa stane, keď sa jednotlivec prihlási cez svoje pracovné alebo školské konto?

Odpoveď: Ak má jednotlivec licenciu Teams, bude priamo prihlásený. Ak jednotlivec nemá takúto licenciu, bude prihlásený do produktu a automaticky dostane bezplatnú licenciu Teams, ktorá je platná do januára 2021. Patria sem videohovory až pre 250 účastníkov a živé eventy až do 10 000 účastníkov, nahrávanie a zdieľanie obrazovky spolu s chatom a spoluprácou. Podrobnosti pre IT.

Otázka: Čo zahŕňa bezplatná verzia Teams?

Odpoveď: Táto verzia vám umožňuje neobmedzené rozhovory,  skupinové a individuálne zvukové alebo obrazové hovory, 10 GB ukladania súborov v Teams a 2 GB ukladania osobných súborov používateľa. Získate tiež možnosť pracovať s aplikáciami balíka Office pre web v reálnom čase, a to vrátane programov Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Neexistuje žiadny konečný dátum. Podrobnosti tu.

Otázka: Je bezplatná verzia Teams obmedzená počtom používateľov?

Odpoveď: Od 10. marca 2020 pripravujeme aktualizácie bezplatnej verzie Teams, ktoré odstránia obmedzenia používateľov.

Otázka: Môžem si naplánovať stretnutia v bezplatnej verzii Teams?

Odpoveď: V budúcnosti umožníme používateľom plánovať stretnutia. Zatiaľ je možné viesť spontánne  videokonferencie a hovory.

Otázka: Ako môžu správcovia IT získať prístup k Teams pre vzdelávanie?

Odpoveď: Teams boli v rámci ponuky Office 365 A1  pre študentov a profesionálov v oblasti vzdelávania vždy bezplatné. Prístup tu.

Otázka: Máte nejaké tipy na prácu z domu?

Odpoveď: Lola Jacobson, jedna z našich popredných technických autorov, uverejnila minulý týždeň niekoľko základných tipov. Zároveň sme včera aktualizovali stránku podpora vzdialených pracovníkov pomocou stránky Microsoft Teams na docs.Microsoft.com a pripravujeme pre vás ďalší užitočný obsah.

Pôvodné znenie blogu Jareda Spataro nájdete tu.

Tags: