Bezplatné Dynamics 365 Customer Service pre kontaktné centrá pre organizácie riešiace problematiku COVID-19 a bezplatné Dynamics 365 Remote Assist pre pracovníkov v prvej línii

Nároky na informovanosť sú v súčasnej situácii okolo COVID-19 nepriamoúmerné k zásadám obmedzenia sociálneho kontaktu. Call centrá, telefonické a vzdialené servisné body sú preťažené a poskytovanie adekvátnej starostlivosti „z domova“ zamestnancov sa ukazuje ako veľmi komplikované. Moderné nástroje na omnikanálovú komunikáciu si vedia poradiť aspoň s určitou časťou problémov – patrí medzi ne aj Dynamics 365 Customer Service. Pracovníci poskytujúci starostlivosť môžu pracovať na diaľku bez toho, aby utrpela kvalita služieb. Organizácie majú navyše prehľad o tom, ktoré komunikačné kanály sa najviac využívajú, a môžu tak riadiť rozloženie potrebných pracovných síl, ako i samotnú skúsenosť – napríklad zavádzaním automatizačných prvkov, ako sú voiceboty alebo chatboty na vybavenie prvej vlny pri zachovaní dostatočnej miery personalizácie.

Aby sme pomohli zvládnuť nápor počas pandémie aj počas nasledujúcich mesiacov, rozhodli sme sa bezplatne uvoľniť Dynamics 365 Customer Service (vrátane Digital Messaging) až na šesť mesiacov pre organizácie, ktoré riešia problematiku COVID-19.

Pre pracovníkov v prvej línii v teréne ponúkame bezplatne na šesť mesiacov Dynamics 365 Remote Assist. Táto aplikácia umožňuje prepojenie pracovníka v teréne a spoluprácu s kolegami, ktorí sú dostupní v iných lokáciách. Cenné rady expertov sa tak dostanú na miesto v pravý čas, obmedzí sa nutné cestovanie a zníži sa riziko rozširovania nákazy. Môže ísť o pracovníkov v zdravotníctve alebo technikov opravujúcich zariadenia na diaľku. Remote Assist beží na zariadeniach s Androidom, iOS alebo na HoloLens s cieľom zdieľať v reálnom čase video a kontext z miesta výkonu.

Ak chcete využiť túto ponuku pre služby Power Platform a Dynamics 365, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu spoločnosti Microsoft. Táto ponuka je pre všetky vládne, zdravotnícke, neziskové a vzdelávacie organizácie a organizácie, ktoré riešia problematiku COVID-19.

Môžete tiež napísať priamo na [email protected].

Tags: