Školy na Slovensku preskočili do digitálnej doby

Home schooling

Online vyučovanie, virtuálna trieda, digitálna nástenka a úlohy na diaľku zo dňa na deň zmenili životy pedagógov, žiakov, študentov, ale aj ich rodičov. Pred pár týždňami by bola téma o tom, ako obsah a formu výučby viac presunúť do online sveta, iba teoretickou debatou. Zatvorenie škôl počas mimoriadnej situácie ukázalo, že je potrebné reagovať rýchlejšie, než sme si vedeli predstaviť.

Mnoho škôl a učiteľov sa rýchlo prispôsobilo aktuálnej situácii a začali na plný plyn využívať moderné technológie. Diskutujú so študentmi, vytvárajú online edukačné materiály, zadávajú a kontrolujú úlohy, navzájom komunikujú, tvoria a zdieľajú informácie. Komunikačné technológie v čase karantény viac ako kedykoľvek predtým pomáhajú rozvíjať schopnosť interakcie a spolupráce.

Príprava na online vyučovanie

Vytvoriť učiteľom a žiakom školské kontá do Office 365 a naučiť sa, ako pracovať v prostredí Teams vďaka videám a webinárom. Toto sú základné kroky, ktoré potrebovala podľa riaditeľa Patrika Ferianca  Základná škola na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, aby spustila online vyučovanie. Aby učitelia získali lepšie digitálne zručnosti, doobjednala škola aj individuálne vzdelávanie. Žiaci sa na tejto škole učia prostredníctvom Microsoft Teams už tretí týždeň. Cirkevnej základnej škole v Sabinove pomohlo, že už patrila medzi Microsoft Schools a aplikáciu Teams využívala pár rokov. Po začatí karanténnych opatrení pomáhala pedagógom a žiakom učiteľka informatiky. Natočila vlastné krátke videá s návodmi, ako pracovať s Microsoft Teams. Počas prvých dvoch týždňoch karantény absolvovala s každou triedou online hodinu, aby žiakov naučila používať aplikácie z balíka Microsoft Office 365.

Zmeny vo výučbe

Presun do online vzdelávania si vyžaduje potrebné technické vybavenie a zásadné zmeny vo výučbe. Úpravy rozvrhu, prehodnotenie obsahu učiva a dôraz len na najpodstatnejšie časti, to sú  zmeny, ktoré museli urobiť školy pri presune do vyučovania na diaľku. Podľa Patrika Ferianca bolo pre ich školu náročnejšie urobiť úpravy v rozvrhu na druhom stupni, keďže každý predmet učí iný učiteľ. Na prvom stupni, kde deti majú jedného učiteľa, je presun do vyučovania na diaľku jednoduchší. Tento fakt potvrdzujú aj skúsenosti učiteľky informatiky Dominiky Komišakovej z Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Podľa jej názoru je najpodstatnejšou zmenou poradiť si s technikou a so zmenou organizácie hodiny. Chýba tiež priamy kontakt a neverbálna komunikácia. „Je veľmi nezvyčajné vidieť žiakov iba na monitore počítača. Namiesto hlásenia sa mi píšu správy do četu,“ vysvetľuje P. Ferianc najväčšiu zmenu oproti bežnému fyzickému vyučovaniu.

Veľmi sa zmenilo hodnotenie práce žiakov. „V bežnej triede hodnotíte prácu žiakov komplexne. Vyzdvihnete aktívnych, napomeniete, ale zároveň povzbudíte tých, ktorým to veľmi nešlo. Teraz je to skôr o spätnej väzbe každému žiakovi individuálne,“ spresňuje Katarína Hviščová, riaditeľka Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Ako vyzerá vyučovanie na diaľku

Presun vyučovania do online školy motivovalo učiteľov, aby hľadali nové spôsoby a formy, ako učiť tak, aby to vyhovovalo špecifikám predmetu a žiakom. Microsoft Teams ponúka niekoľko možností. Učitelia si v aplikácii vytvoria triedy a môžu vyučovať prostredníctvom priameho spojenia, teda svoju hodinu vysielajú naživo. Podľa Patrika Ferianca zo ZŠ na Ďumbierskej v Banskej Bystrici je užitočným pomocníkom, ktorý počas živého vysielania učitelia často používajú, zdieľanie obrazovky. Tak žiaci môžu vidieť  prezentáciu, mapu či obrázok a vypočuť si aj slová učiteľa.

Zástupca riaditeľky CZŠ v Sabinove Jozef Kovalík radšej využíva možnosť pridelenia študijných materiálov jednotlivým žiakom. Následne si žiaci sami môžu zvoliť čas, keď sa budú úlohe venovať. Aby žiaci na úlohy nezabudli, vždy im príde upozornenie. Ak je niečo nejasné, J. Kovalík odporúča individuálne konzultácie cez čet alebo videohovor. Výhodou je, že pridelené úlohy si žiaci nemusia doma tlačiť. Na zadanej úlohe pracujú priamo v aplikácii.

Úskalia a prekážky

Pre úspešný presun na digitálny spôsob vyučovania je kľúčové mať technické vybavenie. Pri spustení online vyučovania sa v CZŠ v Sabinove a na ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici stretli hlavne s problémom chýbajúceho technického vybavenia alebo slabšieho internetového signálu v domácnostiach žiakov.

Niektorí žiaci nemajú vlastný počítač a musia sa deliť so súrodencami alebo s rodičmi, ktorí pracujú z domu. Viaceré deti si stiahli aplikáciu Teams do mobilných telefónov. Môžu sa tak pripojiť do virtuálnej triedy aj vtedy, ak je ich domáci počítač práve obsadený iným členom rodiny. Existuje však skupina žiakov, ktorá vôbec nemá prístup na internet a nemá žiadne vybavenie. V CZŠ v Sabinove tieto prípady riešia individuálne s rodičmi. Skúsenosti z prechodu na online vyučovanie potvrdzujú, že pre žiakov samotných je to veľká zmena. Nový spôsob vyučovania od nich vyžaduje nielen ovládanie digitálnych zručností, ale aj správnu organizáciu času.

Virtuálne spoločenstvo

Škola je komunita, ktorá funguje vďaka vzájomným vzťahom. Pre dieťa nie je jednoduché byť iba doma, izolovane od svojich kamarátov. Pripojiť sa online do virtuálnej triedy na virtuálnu hodinu pomáha kompenzovať nedostatok vzájomného kontaktu. A je zábavné vidieť spolužiakov a spolužiačky sedieť v ich detských izbách či za kuchynským stolom.

Tags: , , ,