STORY: Ľudia sa radi prispôsobia, musia však v zmene vidieť zmysel

Ak sa chceme naučiť cudziu reč, prihlásime sa na jazykový kurz. Ak sa potrebujeme naučiť vytvárať webové stránky, pravdepodobne sa prihlásime na školenia či absolvujeme webinár.  Ak zavádza zamestnávateľ nový systém či proces, najprv zaškolí zamestnancov. Ale čo ak sa vo firme inovuje neustále? Skúsenosti zo zavádzania nového systému prinášajú inšpiráciu na ďalšie zmeny. Inovácia je totiž nikdy sa nekončiaci proces. Ako na ne ale pripraviť zamestnancov?

Nový systém a zmena práce

Popradská továreň z rodiny Whirlpool, ktorá už roky zásobuje trhy západnej Európy práčkami, úspešne zaviedla niekoľko technologických riešení. A využíva pri tom internet vecí (IoT) a cloudové úložisko Microsoft Azure. Moderné technologické systémy tu pomáhajú plánovať prácu, monitorujú bezpečnosť pracovníkov a vyhodnocujú efektivitu práce jednotlivých pracovných zmien. Procesné systémové zmeny pritom boli zavádzané za plnej prevádzky továrne. „Pracovníkov sme školili za pochodu priamo pri zavádzaní systému. A vzhľadom na to, že s inovovaním procesu výroby naďalej pokračujeme, školíme ich vlastne neustále,“ vysvetľuje Michal Major, riaditeľ popradskej továrne. Podľa jeho skúseností sa ľudia učia rýchlo a sú prispôsobiví. Osvedčil sa jednoduchý a rýchly spôsob, keď sa zamestnanci učia jeden od druhého. Neskúsení nováčikovia na začiatku pracujú bok po boku so skúsenými zamestnancami a získavajú tak rýchlejšie nové skúsenosti a zručnosti.

V Poprade sa neboja dať zamestnancom do rúk moderné nástroje. Napríklad pri zavádzaní systému riadenia trás a práce vysokozdvižných vozíkov sa zamestnanci s novým systémom zoznamovali priamo z tabletov a mobilných telefónov, čo vnímali ako veľké pozitívum. A väčšina z nich sa s týmito technológiami naučila veľmi rýchlo pracovať. Ľudia totiž v práci používali presne tie nástroje, na ktoré sú zvyknutí z každodenného života. Smart telefón väčšinou vlastní takmer každý, nový systém sa tak zavádzal o to jednoduchšie. „Bolo to pre nich prirodzenejšie a nemuseli sme ich zaškoľovať na nejaký neznámy drahý prístroj,“ pochvaľuje si Michal Major. Po spustení pilotnej prevádzky systému zamestnanci z výroby sami prichádzali s nápadmi, ako systém na základe každodenných skúseností zlepšiť. Niektorým sa vďaka novým technológiám zmenila pracovná náplň. Napríklad údržbári sa naučili programovať.

Ľudia vedia, kde majú pritlačiť a kde ubrať

Všeobecne platí, že zamestnanci nemajú radi zmeny. A tak sa v popradskom Whirlpoole rozhodli, že do inovatívneho procesu zapoja odbory. Spolupráca s nimi a pravidelná komunikácia so zamestnancami sa im vyplatili. Odbory prijali zavádzané zmeny pozitívne najmä preto, že cieľom zmien bolo udržať pracovné miesta.

Zmenil sa aj pohľad a mentálne nastavenie zamestnancov. „Človek okamžite reaguje na zmeny. Keď je problém, cíti, kde má viac pritlačiť a kde, naopak, ubrať. Efektívnym riešením pre našu továreň je kontinuálne školiť našich zamestnancov a rozvíjať ich zručnosti,“ vysvetľuje riaditeľ popradského závodu Michal Major. Podľa jeho skúseností z výroby nemajú vzhľadom na tlak na znižovanie nákladov priestor ani kapacity investovať vo veľkom do nákupu robotov. Rozvoj vlastných ľudských zdrojov je lacnejší.

Príklad popradského Whirlpoolu potvrdzuje, že ľudia sú prispôsobiví a rýchlo sa učia. Tu zamestnanci totiž pochopili, že ak sa prispôsobia, továreň bude úspešná, bude sa rozvíjať a ovocie úspechu tak budú zberať aj oni.

Tags: , ,