CASE STUDY: Systém na riadenie práce vysokozdvižných vozíkov pomáha jazdiť pomalšie

Whirlpool

Miera nezamestnanosti v roku 2020 je v okrese Poprad na úrovni 5,62 %. Jedným z najväčších zamestnávateľov v meste je výrobca práčok Whirlpool, skôr narodeným známy ako Tatramat. Každých sedem sekúnd sa v továrni vyrobí jedna práčka. Nízka nezamestnanosť, nedostatok pracovnej sily na trhu práce, tlak na vysoký výkon pri neustálom raste miezd nútil vedenie firmy hľadať vlastné rezervy a možnosti, ako viac zefektívniť výrobu.

Ako zefektívniť proces?

K zefektívneniu výroby chýbali dáta a informácie o procesoch v továrni. „Ako je možné zefektívniť proces, keď ho nemáme opísaný,“ pýtal sa Michal Major, riaditeľ závodu. Projektový tím potreboval nástroj, ako rýchlo získať kvalitné dáta o jednotlivých procesoch. Na príklade procesov v logistike sa ukázalo, že manuálny zber dát pomocou kamery a fyzického pozorovania práce vozíkov bol síce veľmi presný, avšak bol tiež veľmi časovo náročný. Preto, keď sa objavila možnosť začať zavádzať projekty v rámci koncepcie Priemyslu 4.0, začal Whirlpool premýšľať nad tým, ako dáta zbierať rýchlejšie a efektívnejšie. Oslovili preto spoločnosť Infotech, s ktorou už mali skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce a s ktorou už testovali RTLS systém umožňujúci získať obraz o stave internej logistiky v reálnom čase. Po úspešnom testovaní a vyhodnotení zozbieraných dát sa Whirlpool rozhodol toto riešenie rozšíriť na celý závod.

Riešenie im umožnilo zistiť, ktoré vozíky kde a ako dlho stoja, a prišli na to, že niektoré trávia veľa času na mieste, kde vôbec nemajú byť. Iné vozíky stáli dlho, teda vlastne vôbec neboli vyťažené a potrebné. Z monitorovania ďalej vyplynulo, že vodiči vysokozdvižných vozíkov jazdia veľmi rýchlo. „Naši ľudia mali v hlavách zafixované, že sa musia stále ponáhľať,“ dodáva Major. „Avšak príliš rýchla jazda ich ohrozuje. My chceme, aby sa naši zamestnanci z práce bezpečne vrátili k svojim rodinám.“

Jazdiť pomalšie

Spoločne s Infotechom preto vytvorili systém, ktorý riadi prácu a pohyb vysokozdvižných vozíkov. Každý vodič má vo vozíku k dispozícii tablet, na ktorom má určené úlohy a priority. Vodič vie, kam je potrebné doviezť akú súčiastku a ako dlho mu to bude trvať. Červená farba napríklad znamená požiadavku na dodávku materiálu. Po dokončení úlohy vodič vozíka označí úlohu ako splnenú a ide na ďalšiu.

Riešenie sa stalo kľúčovým nástrojom na plánovanie práce, pracovných zmien a prestávok. Zároveň umožňuje predchádzať výpadkom a stratám napríklad v prípade sezóny dovoleniek či vyššej chorobnosti. Výsledkom zavedenia systému riadenia práce vozíkov bolo zníženie priemernej rýchlosti jazdy. „Skutočnosť, že naši vodiči jazdia pomalšie, je pre nás najväčším prínosom tohto projektu,“ vysvetľuje Michal Major. „Predchádzanie úrazom a zaistenie maximálnej bezpečnosti sú naše najdôležitejšie priority.“

Riešenie Infotechu pre Whirlpool využíva sieť senzorov, ktoré monitorujú vozíky a jednotlivé výrobné miesta. Dáta z nich sa ukladajú v cloudovom riešení Microsoft Azure, ktoré zároveň umožňuje ich zobrazovať a vyhodnocovať.

Digitálne dvojča

Aby mal Whirlpool skutočne komplexný prehľad o dianí v továrni, rozhodol sa v ďalšej fáze prepojiť RTLS systém do tzv. Digitálneho dvojčaťa. To spája do jedného digitálneho modelu viaceré kľúčové systémy a vďaka tomu vidí vedenie továrne celý závod online. V smart telefóne, na tablete alebo na notebooku tak manažér jednoducho vidí, kde sa momentálne nachádzajú jednotlivé vozíky, či linky vyrábajú podľa plánu, aká je spotreba energie alebo či sú všetci operátori správne zaškolení na dané pracovné pozície. Súčasne majú prehľad o tom, či sú zamestnanci tam, kde by mali podľa plánu byť, alebo či sa nachádzajú na inom mieste, čo môže znamenať výnimočnú udalosť alebo technický problém.

Ľudia a zmena

Zavedenie akejkoľvek zmeny je nepopulárne. Riaditeľ popradského Whirlpoolu so svojím tímom od začiatku vysvetľoval zamestnancom, čo konkrétne bude zavedenie systému znamenať. Na začiatku sa stretli s menším odporom, avšak vo výsledku ľudia zmeny prijali celkom dobre. A keďže zavedenie systému prispelo k zvýšeniu bezpečnosti, získalo vedenie aj podporu odborárov. Samotní zamestnanci po zavedení systému prichádzali s podnetmi na zlepšenia, ktoré vyplynuli z praxe. A, samozrejme, že sa každému páči aj to, že pri práci využíva moderné technológie.

Globálny pilot a priestor na ďalšie inovácie

Úspech systému pre vysokozdvižné vozíky v popradskej továrni sa rozšíril aj za hranice Slovenska. Továreň sa v rámci skupiny Whirlpool stala globálnym pilotom a riešenie už zavádzajú aj ďalšie sesterské závody na výrobu domácich spotrebičov v Poľsku či Taliansku.

Využívanie moderných technológií v popradskej továrni dalo priestor aj pre ďalšie inovácie. Napríklad zlepšenie na báze umelej inteligencie dohliada na to, aby zamestnanci nosili na hlavách helmu. V prípade, že ju nemajú, zobrazí sa na displeji daného pracoviska upozornenie, aby si helmu nasadili.

Na podobnom princípe pomáha umelá inteligencia v niektorých skladoch aj pri počítaní materiálu a monitorovaní voľných kapacít skladu. Zjednodušuje tak významným spôsobom riadenie logistiky. Presnejšie dáta a ich kvalitné a rýchle spracovanie pomáhajú lepšie plánovať a určovať priority.

Tags: ,