Microsoft Teams sprístupňuje nástroje na spoluprácu naozaj všetkým

Mnohí z nás v súčasnosti pracujú z domu a digitálne nástroje preto hrajú hlavnú úlohu v udržiavaní spojenia s kolegami, partnermi či zákazníkmi. Zvykať si na nové spôsoby práce nie je nikdy ľahké, ale obzvlášť ťažké to môže byť, ak patríte medzi jednu pätinu obyvateľov Európy s nejakou formou telesného postihnutia.

Microsoft sa snaží vytvárať prístupné produkty a služby, ktoré ľuďom s postihnutím pomáhajú naplno rozvinúť ich potenciál, nech sú kdekoľvek. Chceme zlepšiť prístupnosť technológií pre všetkých tak, že budeme počúvať našich zákazníkov, učiť sa z ich skúseností a sústavne zlepšovať naše produkty a služby.

Pre jeden z našich produktov je centrom týchto aktivít Praha. Hugh Eland je hlavný vývojový manažér platformy pre spoluprácu Microsoft Teams, ktorú sme na trh uviedli v roku 2017 a ktorú každodenne používa viac ako 75 miliónov používateľov. Hugh sa spolu so svojím tímom stará o to, aby tento nástroj mohli používať aj nevidiaci a zrakovo postihnutí.

Keď sa pred viac ako štyrmi rokmi pustili do práce, rýchlo si uvedomili, že prístupnosť nemôže byť až druhoradou záležitosťou. Hugh vysvetľuje prečo: „Stávalo sa nám, že sme na poslednú chvíľu pridávali do produktov opravy zamerané na prístupnosť alebo sme ich museli opravovať dodatočne, keď sme zistili, že ľudia s postihnutím naše produkty nemôžu používať. Bolo to frustrujúce, zložité a jednoducho to nefungovalo.“ Hugh tento proces prirovnáva k pečeniu čučoriedkových muffinov. Nestačí na ne nalepiť čučoriedky až po upečení– tie musia byť v ceste hneď od začiatku.

Teams Accessibility

Tím si čoskoro uvedomil, že ak má byť jeho snaha o vytvorenie inkluzívnejšieho produktu úspešná, musí prepracovať svoje plány a od samého začiatku začleniť prístupnosť do procesu navrhovania a vývoja.

To predstavovalo zásadnú zmenu kultúry a uvažovania. Keď si však tím uvedomil, aké reálne prínosy majú ich (dobré aj zlé) rozhodnutia pri návrhu pre zrakovo postihnutých, cesta vpred bola jasná. Prístupnosť nebola až na druhej koľaji, ale stala sa, naopak, nutnosťou.

Aby mali istotu, že udržujú správny smer, spolupracuje Hugh a jeho kolegovia s miestnym združením zastupujúcim osoby so zrakovým postihnutím, ktorého členovia ich pravdivo informujú, čo pre nich funguje a čo nie. Hughov kolega Juraij Kapsiar vysvetľuje, prečo sú tieto podnety také cenné:

„Najväčšou výzvou pre vývojárov je pochopiť, ako budú ľudia implementované funkcie presne používať. Z hľadiska prístupnosti nemôžete vopred robiť závery na základe svojich vlastných skúseností – potrebujete informácie priamo od ľudí s telesným postihnutím.“

Teams Accessibility

Čo tímu najviac otvorilo oči? Nutnosť zachovávať konzistentnosť v tom, ako sa aplikácia správa, a porozumenie toho, aké dôležité sú pre zrakovo postihnutých skratky, pomocou ktorých softvér ovládajú. Najnovší člen pražského tímu, softvérový vývojár Adam Samec, ktorý je sám tiež nevidiaci, zdôrazňuje dôležitosť dôslednosti:

„Ako nevidiaci sa v okne Teams posúvate lineárne z jedného bodu do druhého, nevidíte naraz celok. Keď sa veci správajú tak, ako očakávate, veľmi vám to pomôže.“

Adamove skúsenosti ukázali tímu alternatívny spôsob, ako k výzvam, pred ktorými stojí, pristupovať. To isté odporúča na zváženie aj ďalším zamestnávateľom: „Zamestnávatelia sa až príliš často zaoberajú tým, čo telesne postihnutí ľudia robiť nedokážu, namiesto toho, aby sa zamerali na to, čo robiť môžeme. V skutočnosti môžem na počítači robiť takmer rovnakú prácu ako ľudia, ktorí problémy so zrakom nemajú. A skutočnosť, že musím aplikácie dôkladne spoznať, aby som ich mohol používať, je v mojej profesii výhodou.“

Teams Accessibility

Funkcie prístupnosti však nepomáhajú len telesne postihnutým – živé titulky v Microsoft Teams môžu napríklad byť neoceniteľnou pomôckou pre používateľov, ktorí nepracujú vo svojom materinskom jazyku. Hugh sa domnieva, že ide predovšetkým o použiteľnosť: „Na začiatku si teraz kladieme otázku: čo znamená vytvoriť aplikáciu, ktorá je naozaj použiteľná, a to pre všetkých? Nakoniec ide o to, že všetko jednoducho musí fungovať hneď od začiatku.“

Hugh, Juraij a Adam dospeli od frustrácie k inováciám, čo potvrdzuje, aký zásadný význam má, keď sa prístupnosť primárne zohľadňuje v celom cykle návrhu a vývoja produktu. To je tiež dôvod, prečo Microsoft bude v priebehu budúceho vývoja technológií aj naďalej počúvať a učiť sa zo spätnej väzby od používateľov s cieľom zabezpečiť, aby to, ako produkt navrhneme, z neho robilo produkt prístupný všetkým.

Tags: ,