PRIESKUM: Zamestnanci majú záujem rozvíjať AI zručnosti, chcú zmysluplnejšiu prácu aj vyššiu odmenu

AI production

Zmysluplnejšia práca, vyššie odmeny aj vyššia hodnota na trhu práce. To sú najsilnejšie motivátory zamestnancov na Slovensku na získanie zručností na využívanie technológií umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z aktuálneho medzinárodného prieskumu Microsoftu – AI & Zručnosti. Prieskum prebiehal medzi 12-tisíc zamestnancami a lídrami veľkých spoločností v 20 krajinách sveta vrátane Slovenska v marci tohto roka.

Ako vyplýva z dát prieskumu, zamestnanci sami chcú pracovať s AI technológiami – pre približne 39 % pracovníkov vo firmách na Slovensku, ktoré sú najďalej s využívaním AI (AI lídri), je práca s umelou inteligenciou zmysluplnejšia, ale aj zábavnejšia.

„Nástup nových technológií nevyhnutne vyžaduje nielen nové technologické zručnosti zamestnancov, ale posúva ľudí na vyššiu úroveň a otvára im možnosť získať kvalifikovanejšiu pracovnú pozíciu. Technológie ako AI totiž odfiltrujú rutinnú prácu v mnohých pozíciách – napríklad množstvo stereotypnej práce operátorov v call centrách nahradia chatboty. Zamestnanci tak môžu získať oveľa zaujímavejšiu prácu, kde sú potrebné mäkké zručnosti a ľudský prístup. Rekvalifikácia je teda v dobe digitalizácie nevyhnutnosťou pre firmy aj zamestnancov,“ vysvetľuje biznis koučka Dagmar Kéryová z Bratislavy.

S tým, ako sa AI vo firmách nasadzuje čoraz častejšie, sú takmer všetci zamestnanci (99 %) motivovaní prehĺbiť si svoje zručnosti v oblasti umelej inteligencie. K najväčším motivačnými faktorom patrí sloboda voľby zručnosti či možnosť vyššej odmeny. Zamestnanci chápu, že spolu s novými zručnosťami získavajú na dôležitosti a hodnote, a zapojenie sa do rekvalifikačných aktivít spojených s AI im tak dáva zmysel.

Vyše 60 percent pracovníkov tiež uvádza, že ak firma nebude investovať do AI tréningov, budú uvažovať o zmene svojho zamestnania.

Dôkazom, že zamestnanci chcú rozvíjať svoje technologické zručnosti, je aj skúsenosť z popradského Whirlpoolu. Pri zavádzaní systému riadenia trás a práce vysokozdvižných vozíkov sa zamestnanci s novým systémom oboznamovali priamo z tabletov a mobilných telefónov, čo vnímali ako veľké pozitívum. A väčšina z nich sa s týmito technológiami naučila veľmi rýchlo pracovať. Ľudia totiž v práci používali presne tie nástroje, na ktoré sú zvyknutí z každodenného života. Smartfón vlastní takmer každý, nový systém sa tak zavádzal o to jednoduchšie. „Bolo to pre nich prirodzenejšie a nemuseli sme ich zaškoľovať na nejaký neznámy drahý prístroj,“ pochvaľuje si Michal Major, riaditeľ popradského závodu.

Dve tretiny (66 %) ľudí, ktorí pracujúci pre firmy využívajúce AI najviac na trhu, tvrdia, že ich zamestnávateľ ich aktívne pripravuje na AI svet. Toto číslo klesá k 43 percentám u zamestnancov v spoločnostiach, kde sú s využitím AI technológií ešte len na začiatku. Tento trend potvrdzuje veľkú príležitosť pre tieto firmy – príležitosť pre zamestnávateľov, aby sa sústredili na zručnosti spojené s AI, ale aj pre zamestnancov, aby využili bezplatnú možnosť online kurzov zameraných na AI.

Prieskum ukazuje, že takmer 56 percent slovenských lídrov v oblasti AI už aktuálne naberá alebo plánuje zamestnať ľudí, ktorí majú rozvinuté mäkké alebo technické zručnosti.

Spomedzi slovenských firiem, ktoré patria k lídrom v adopcii umelej inteligencie, až dve tretiny (67 %) uvádzajú, že ich firma aktívne buduje okrem AI zručností aj technické a mäkké zručnosti svojich pracovníkov. Kombinácia rozvoja mäkkých a technických zručností a nasadenia AI technológií zvyšuje obchodnú hodnotu a úspech spoločnosti aj zamestnancov. Tieto firmy rozvíjajú zručnosti zamestnancov v každej oblasti – od pokročilej analýzy dát a kritického myslenia až po komunikáciu a kreativitu.

Aké mäkké a technické zručnosti zamestnancov by mali firmy rozvíjať:

  • Kognitívne zručnosti ako písanie, kreativitu, kritické myslenie, rozhodnosť, projektový manažment, spracovanie a interpretáciu informácií, spracovanie dát
  • Technologické zručnosti ako analýzu dát, matematiku, programovanie, odborné výskumy, development, technické dizajnovanie, údržbu
  • Fyzické zručnosti ako jemnú a hrubú motoriku, opravárske a technické zručnosti, monitorovanie a kontrolu
  • Sociálne a emočné zručnosti ako komunikáciu, vyjednávanie, empatiu, adaptabilitu, učenlivosť, iniciatívnosť, podnikavosť a pedagogiku

O prieskume AI & Zručnosti:

Spoločnosť KRC Research realizovala online prieskum na náhodnej vzorke 12 000 ľudí pracujúcich vo firmách s vyše 250 zamestnancami. Prieskum sa uskutočnil od 12. do 30. marca 2020. Vzorka každého z trhov sa skladala z najmenej 500 pracovníkov a 100 lídrov (na úrovni riaditeľa/vedenia spoločnosti). Zahrnuté trhy: Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rusko, Poľsko, Maďarsko, Austrália, Brazília, Izrael, Turecko, Južná Afrika, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké, India, Kanada, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Česká republika a Slovensko.

Tags: ,