BLOG: Stojíme pred výzvou, ako sa zmení školský priestor

 |   Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu v Česku a na Slovensku

Na konci každej krízy sa vynoria nové možnosti. Mimoriadna situácia nás mnohé naučila. Ocitli sme sa
zatvorení doma a sem sa presunuli naše pracovné povinnosti a výučba našich detí. Ako dočasní domáci
koordinátori ich vzdelávania sme hlbšie nazreli do obsahu učiva a videli školskú verziu vlastných detí.
Zažili sme trochu chaosu, bezmocnosti, hľadanie systému, hnev, pocity spolupatričnosti i nečakanej
pomoci a skúšania nových spôsobov, ako si poradiť so vzdelávaním na diaľku. Získali sme nové zručnosti.
Žiaci a učitelia boli hodení do ľadovej vody a učili sa plávať. Každý z nich zažil zmenu a musel sa veľmi
rýchlo naučiť vyučovať a učiť sa inak. Po fáze šoku prišlo precitnutie a pochopili sme, že vzdelávanie už
nebude rovnaké ako predtým.

Školy preskočili do digitálnej doby tak rýchlo, ako si to nikto nevedel predstaviť. Začali cestu digitálnej
transformácie. Učitelia a my rodičia spolu s nimi sme pochopili, že digitalizácia školského systému nie je
iba o nákupe hardvéru. To je prvý krok. Ďalšie kroky, ktoré sme spoločne prešli počas obdobia COVID-
19, boli naučiť sa technológie používať a prispôsobiť tomu formu, obsah a spôsob vyučovania. Po nových
skúsenostiach bude zo strany rodičov ešte väčší tlak na využívanie nových technológií a zapojenie
digitálnych nástrojov do prezenčnej formy vyučovania. My rodičia sme na vlastné oči videli, že
kolaboračné nástroje, ktoré mnohí používame vo firmách, vedia naše deti použiť pri štúdiu. A vďaka
tomu získavajú nové zručnosti a rozvíjajú svoje digitálne schopnosti.

Učitelia začali okrem online vyučovania používať aj nové spôsoby spolupráce a komunikácie. Vzájomná
výmena a zdieľanie informácií, učebných zdrojov, tipov, príkladov medzi sebou alebo vďaka online
priestoru aj s pedagógmi z iných škôl im dali do rúk nové zdroje a inšpiráciu. A posilnili sebavedomie
učiteľskej komunity.

Deväťdesiat dní učenia na diaľku potvrdilo a zvýraznilo, aká dôležitá a kľúčová je úloha učiteľa. Učitelia
získali väčší rešpekt a uznanie. Oveľa naliehavejšie sme začali vnímať potrebu rovnováhy medzi
vzdelávaním na diaľku a vzdelávaním priamo v škole a nevyhnutnosť vzájomnej fyzickej blízkosti a
spolupráce. Uvedomujeme si, akú zásadnú úlohu v našich životoch zohráva školský priestor. Stojí pred
nami výzva, ako sa tento priestor zmení a ako ho budú učitelia a žiaci využívať v budúcnosti.
Rýchla zásadná zmena vyučovania počas pandemickej situácie prispela k intenzívnejšiemu
spoločenskému dialógu o neodkladných zmenách v školskom systéme, školských osnovách a spôsobe
vyučovania. Nezabudnime na cenné nové skúsenosti, ktoré sme spoločne získali, a nedovoľme, aby
zapadli prachom.

Tags: , ,