Prvé online štátne skúšky prebehli na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského

Letný semester 2019/2020 sa pre situáciu spojenú s novým koronavírusom pre študentov vysokých škôl niesol v znamení dištančného vzdelávania. Okrem štúdia na diaľku si študenti historicky prvýkrát vyskúšali vo virtuálnom priestore aj záverečné skúšky vrátane tých štátnych. Ako prvá spustila online štátne skúšky Lekárska fakulta Univerzity Komenského, a to už počas prvého aprílového týždňa. Členovia komisie tak sedeli v zasadacích miestnostiach na fakulte za prísnych hygienických opatrení, zatiaľ čo študenti odpovedali z pohodlia domova.

Príprava na bezproblémový priebeh záverečných online skúšok trvala dva týždne. Bolo potrebné zabezpečiť technické vybavenie a pripraviť systém logistiky nielen pre skúšajúcich, ale aj študentov, technických administrátorov a zapisovateľov štátnicových komisií. Vybraní členovia štátnicových komisií sa zaškolili na prácu v MS Teams. „Vďaka dôslednej príprave prebehli online štátnice bez problémov,“ hovorí prodekan Lekárskej fakulty UK Peter Jackuliak.

Preferovaný bol prístup cez počítač, avšak v niektorých prípadoch bolo možné prihlásiť sa aj cez telefón. Ten mal však študentom v prvom rade slúžiť len v prípade, že by sa museli v dôsledku problémov spojiť s niekým z komisie. „Snažili sme sa pristupovať ku každému individuálne. Študent, ktorý naozaj nemal inú možnosť pripojenia, mohol po dohode s predsedom štátnicovej komisie využiť aj mobilné zariadenia, ale ide naozaj len o ojedinelé prípady,“ upozorňuje Peter Jackuliak. Ako býva zvykom, nič nie je dokonalé a vyskytli sa aj menšie problémy. Jedna zo študentiek sa nemohla pripojiť pre slabý signál. Fakulta však po dohode so študentkou našla riešenie. Nikto zo študentov sa tak nemusel báť, že by pre technické problémy neurobil štátne skúšky.

Deň pred štátnymi skúškami sa vedúci člen komisie spojil so skupinou študentov, aby spolu otestovali spojenie a dohodli si časový harmonogram. Počas priameho prenosu boli pripojení študenti po dvoch, a to vždy už 15 minút pred začatím ich odpovede. Priebeh štátnych skúšok sa nahrával a tiež bol vysielaný online aj pre verejnosť – štátne skúšky sú totiž podľa zákona o vysokých školách verejné. Problémom nebola ani otázka prípadného podvádzania. „Študentov sme mohli vyzvať, aby nám ukázali miestnosť, prípadne zdieľali pracovnú plochu. Vo všeobecnosti mali menej času na prípravu. Myslím si však, že naši študenti, ktorí boli len krôčik od získania titulu, si uvedomovali vážnosť súčasnej situácie. Nepredpokladám, že by ju zneužili na podvádzanie. Skúsený skúšajúci navyše niekoľkými otázkami zistí skutočné vedomosti študenta,“ myslí si Peter Jackuliak. Výsledok štátnej skúšky oznámil vedúci komisie po jej ukončení v daný deň popoludní.

Napriek počiatočným obavám si pedagógovia tento nový spôsob skúšania pochvaľujú. „Fungovalo to celkom dobre. Skúšal som zahraničných študentov a privítal som, že sa zvolila táto možnosť skúšania,“ oceňuje dištančné skúšanie predseda skúšobnej komisie v odbore gynekológia Kamil Pohlodek.

Online štátne skúšky pokračovali na fakulte až do júna 2020. V máji sa však v online priestore uskutočnili aj prvé obhajoby diplomových prác študentov zubného lekárstva. Prodekan Lekárskej fakulty UK pre vedu Ivan Varga je presvedčený, že tento spôsob skúšania nijako neovplyvnil odbornú úroveň absolventov a ich pripravenosť na prácu v zdravotníckych zariadeniach: „V tejto špecifickej situácii ide o plnohodnotnú alternatívu k prezenčnej forme skúšania,“ dodáva. Viacerí členovia komisií súhlasia s tým, že aj v budúcnosti by tento spôsob skúšania mohol predstavovať alternatívu k bežnej – prezenčnej forme skúšania.

 

Tags: ,