Microsoft Pride: V inakosti je sila

Problematika diskriminácie menšín z dôvodu rasy či sexuálnej orientácie je dnes aktuálna viac ako kedykoľvek predtým. Práve to si uvedomujeme aj v spoločnosti Microsoft, kde sa riadime heslom ,,V inakosti je sila” (Global Diversity and Inclusion). Aj preto už roky aktívne podporujeme všetky menšiny, špeciálne komunitu LGBTQI+ (ľudia s inou sexuálnou orientáciou) prostredníctvom zrovnoprávňovania našich vlastných zamestnancov, otvoreného dialógu, podporou neziskových organizácií, ako aj rôznymi akciami na podporu rovnosti a vizibility v iných spoločnostiach.

Slovíčko „pride“ v angličtine znamená hrdosť a vystihuje hlavnú myšlienku hnutia LGBTQI+ oponovať spoločenským stigmám a hanbe, s ktorými sú inak sexuálne orientovaní ľudia denne konfrontovaní, a nahradiť ich hrdosťou, ktorá vychádza zo sebaprijatia a sebaúcty. Aj preto sa toto slovíčko stalo označením pre pochody (u nás známe ako dúhové), na ktorých majú členovia tejto komunity možnosť bezpečne a s hrdosťou vyjadriť svoju orientáciu.

Na Slovensku sa Microsoft stal v tomto roku hrdým partnerom podujatia Dúhový Pride Bratislava, ktorý sa tento rok výnimočne v súvislosti s COVID-19 obmedzeniami konal online formou 25. júla 2020.

V spoločnosti Microsoft sme myšlienku rôznorodosti zaradili medzi fundamentálne koncepty, a preto má podpora LGBTQI+ hnutia u nás dlhú históriu. Už v roku 1989 sme otázku sexuálnej orientácie začlenili do našej antidiskriminačnej politiky. V roku 1993 sme ako jedna z prvých spoločností na svete začali svojim zamestnancom ponúkať benefity pre partnerov rovnakého pohlavia. Navyše, od roku 2005 si udržiavame maximálne skóre 100 bodov v indexe Ľudských práv a korporátnej rovnosti (Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index).

I keď sa v spoločnosti Microsoft snažíme robiť všetko pre podporu a zrovnoprávnenie všetkých menšín, tento proces v niektorých krajinách nepostupuje tak rýchlo, ako by sme si predstavovali. Aktuálne Microsoft pôsobí v 120 krajinách sveta, no väčšina z nich stále negarantuje LGBTQI+ jedincom základné práva a legálnu ochranu. Aby sme proti predsudkom voči LGBTQI+ komunite, ako aj našej spoločnosti dokázali bojovať, vytvorili sme v rámci spoločnosti Microsoft skupinu GLEAM, ktorú tvoria LGBTQI+ zamestnanci a ich sympatizanti. Skupina sa tento rok rozhodla otvoriť dialóg s cieľom posunúť proces zrovnoprávnenia, na základe čoho vznikala tohtoročná kampaň Microsoft Pride.

Kampaň Pride možno chápať ako platformu pre členov GLEAM, kde môžu otvorene hovoriť o vlastných zážitkoch s homofóbiou, rasizmom, sexizmom a strachom a zároveň oponovať typickým stereotypom či mylným predstavám o LGBTQI+ komunite. Mnohé z týchto úprimných spovedí sme sa rozhodli zverejniť ako stiahnuteľný obsah vo forme nálepiek, produktov, virtuálnych pozadí pre Windows, šablón pre PowerPoint, Skype ikon či iných foriem virtuálneho obsahu.

PRIDE

Cieľom kampane Pride je, aby tento obsah mohol každý na svete použiť a zdieľať zadarmo, aby inšpiroval a podporil ďalších na zdieľanie svojich príbehov a skúseností s diskrimináciou. Veríme totiž, že práve otvorený dialóg o tomto probléme má silu predefinovať zažité schémy chápania ľudskej odlišnosti z neakceptovateľných na akceptovateľné, ako aj rôzne formy diskriminácie.

Viac informácií o podpore LGBTQI+ v Microsofte tu.

Produkty Pride si môžete zdarma stiahnuť tu.

 

 

Tags: , , , ,