STORY: Používanie interného ,,e-shopu” zjednodušilo objednávanie marketingových predmetov

Každý z nás už zažil, že pri vypĺňaní tabuliek a ukladaní každej ďalšej verzie urobil chybu. Zabudol uložiť
zmeny alebo poslal kolegom či šéfovi práve tú nesprávnu verziu. Obzvlášť náročné je, ak s tabuľkou,
ktorá funguje ako katalóg marketingových produktov, pracuje viacčlenný tím.

Obchodní manažéri zo spoločnosti Heineken Slovensko si pôvodne objednávali marketingové produkty
na ďalší kalendárny rok zapisovaním do excelových súborov. Zoznamy následne posielali e-mailom
koordinátorovi POSM (Point of Sale Materials), ktorý z nich vytvoril jeden centrálny zoznam. Celý
proces objednávania trval príliš dlho, keďže koordinátor musel manuálne zosumarizovať interné
objednávky z celého Slovenska, čo bolo veľmi prácne a občas sa vyskytli aj chyby. Spoločnosť Heineken
Slovensko v rámci pokračovania v digitálnej transformácii postupne rozširovala funkcionality už
zavedeného CRM systému, vďaka čomu vznikol nový interný „e-shop“ s marketingovými produktmi.
„Neustále hľadáme riešenia, vďaka ktorým môžeme zabezpečiť čoraz lepší servis našim zákazníkom a
zároveň vyššiu efektivitu našim zamestnancom. Veľkú pridanú hodnotu vidíme v modernizácii našich
informačných systémov,“ vysvetľuje Radovan Cuper, Customer Service Manager Heineken Slovensko.

Interný „e-shop“ je postavený na technológiách Microsoft Dynamics 365, Azure cloud a Power BI. Je
nadstavbou nad už fungujúcim CRM systémom a pre Heineken Slovensko ho vytvoril dlhoročný IT
dodávateľ a partner, spoločnosť Millennium. Používaním „e-shopu“ sa zjednodušil celý proces plánovania a objednávania marketingových produktov, ktoré obchodné oddelenie využíva pri svojej práci.

Nové riešenie odbúralo zložitý proces objednávania marketingových predmetov. Veľkou výhodou je, že
si môžeme prezerať katalóg a filtrovať v ňom podľa potrieb, kedykoľvek to potrebujeme. Kolegovia si celú
objednávku vytvoria na pár klikov, čo im  výrazne šetrí čas, a všetci sa k objednávke vieme vrátiť aj počas
roka. Pri následnej realizácii objednávok mám i ja väčší prehľad o ich potrebách, sumarizácia je
jednoduchšia, práca efektívnejšia,“ povedala Jana Paučová, POSM koordinátorka.

Sústredenie objednávania cez „e-shop“ tiež pomohlo jednoduchšie a prehľadnejšie sledovať čerpanie
rozpočtu. Zautomatizovanie objednávania a možnosť revízie objednávok zo strany koordinátora POSM
prispelo k zníženiu nákladov. „E-shop“ je dostupný nonstop aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Úspech so zavedením a používaním interného „e-shopu“ pre objednávanie marketingových predmetov
v spoločnosti Heineken Slovensko priniesol firme Millennium už po druhýkrát titul Finalista v súťaži
Microsoft Awards 2019 v kategórii Maloobchod, FMCG a e-tail. „Veľmi nás teší, že sme aj v tomto
ročníku Microsoft Awards uspeli s ďalším riešením. Spoločnosť Heineken Slovensko patrí medzi našich
dlhoročných zákazníkov, ktorým pomáhame digitálne rásť. Riešenia, ktoré sme v spoločnosti implementovali, zjednodušili mnohé interné procesy a priniesli manažérsky pohľad na kľúčové oblasti podnikania,“ dodal Miroslav Krempaský, CEO spoločnosti Millennium.

Tags: , ,