BLOG: Zatvorené kancelárie preverili schopnosti lídrov byť oporou svojim tímom v náročných časoch

 |   Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoft ČR a SR

Dlhodobo zatvorené kancelárie na jar tohto roka donútili firmy povedať áno neštandardným riešeniam. Poslať ľudí pracovať z domu zo dňa na deň bolo jednoduchšie pre tie organizácie, ktoré už pred mimoriadnou situáciou mali skúsenosti s prácou odkiaľkoľvek. Nováčikovia vo využívaní  práce na diaľku prešli rýchlou digitálnou revolúciou a absolvovali intenzívny rýchlokurz používania moderných technológií v pracovnom procese. Všetci sme sa museli prispôsobiť novým podmienkam práce. Aj zarytý odporca práce odkiaľkoľvek, ktorý by v štandardných podmienkach nikdy nesúhlasil so zavedeným home office pre svojich zamestnancov, sa chtiac-nechtiac stal digitálnym nomádom. Manažéri firiem a tímov zo dňa na deň vybavili svojich zamestnancov hardvérom alebo vzdialeným prístupom pre ich vlastné počítače a poslali ich na dlhé týždne domov. Prieskum Microsoftu s príznačným názvom Čo nás naučili zatvorené kancelárie medzi slovenskými firmami a zamestnancami ukázal, že počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 pracovalo z domu až 84 % opýtaných respondentov. A zamestnanci neostali doma pár dní, mnohí pracovali z domu niekoľko mesiacov a niektorí sa až do konca roka do kancelárie vôbec nevrátia.

Čo znamenala táto nečakaná zmena pre manažérov a lídrov? Určite otestovala ich pripravenosť riešiť nečakané a netradičné situácie, ktoré v rodinách mnohých zamestnancov priniesla kombinácia práce a vzdelávania na diaľku v spoločnom priestore a v rovnakom čase. Bola výzvou ich schopnosti rýchlo sa prispôsobiť zmene a byť silnou a stabilnou oporou pre svojich ľudí, ktorí pociťovali obavy a neistotu z budúcnosti. Väčšina manažérov potvrdí, že sa stali guru v oblasti internej komunikácie, ktorá bola, a stále je, kľúčovou oporou  pri prekonávaní tohto náročného obdobia. Zároveň boli v jednej osobe koučmi a trénermi zlepšovania digitálnych zručností svojich tímov a nastavovania systému spolupráce na diaľku. Udržať angažovanosť a kreativitu tímov, ktoré dlhodobo pracovali na diaľku, bolo pre lídrov azda najväčšou výzvou.

Náročné obdobie prinieslo zmenu myslenia. Firmy zistili, že ich zamestnanci sú pri práci z domu rovnako, ak nie viac efektívni a produktívni, ako keď pracujú v kancelárii. Vďaka tomu dôvera firiem v prácu odkiaľkoľvek vzrástla. Zo spomínaného prieskumu vyplynulo, že až 67 % z opýtaných zamestnávateľov vníma prácu z domu pozitívne.

Príjemným prekvapením je tiež fakt, že keď sme sa v rámci prieskumu firiem opýtali, ako vnímali ich zamestnanci prácu z domu v období mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom, až 73 % ľudí si pochvaľovalo možnosť práce z domu kvôli úspore času a 59 % ocenilo lepšie zladenie práce a súkromného života.  Tieto údaje potvrdzujú, že ľudia veľmi dobre zvládli prácu z domu a tento štýl práce im priniesol benefity v podobe vyváženejšieho work-life balance a významnej úspory času. Napriek tomu, ľudia chcú a potrebujú pracovať v kancelárii. Takmer 84 % respondentov v rámci prieskumu uviedlo, že je pre nich práca v kancelárii dôležitá, pretože majú možnosť stretávať sa a spolupracovať s kolegami.

Ako tieto faktory ovplyvnia budúcnosť práce? Bude home office naďalej benefitom alebo sa stane novým normálom? Ako sa zmení práca v kancelárii? Ako budú manažéri viesť svoje tímy potom, čo sa ich ľudia vrátia po dlhom čase späť do kancelárií? Tieto otázky stoja pred lídrami firiem a manažérmi tímov spolu s výzvou naďalej pracovať na rozvoji digitálnych zručností a pomáhať svojim tímom adaptovať sa na nové podmienky.