Ako využiť inovačné príležitosti v Európe

V roku 1815 spôsobil výbuch sopky v Indonézii neúrodu a v dôsledku toho si ľudia nemohli dovoliť
chovať kone. Táto pohroma viedla k tomu, že vznikol významný európsky vynález, ktorý v danej chvíli
riešil problém osobnej dopravy: bicykel. Približne o pol storočia skôr sa začala v Európe priemyselná
revolúcia, ktorú nemalou mierou podnietilo zavádzanie parných strojov. V celej histórii ľudstva prinášali
ľudia inovácie, aby prekonali výzvy a vytvorili si nové príležitosti.
Teraz firmy prichádzajú s inováciami nielen preto, aby sa vyrovnali s dôsledkami zdravotnej krízy, ale tiež
aby z nej vyšli silnejšie vďaka sústredeniu sa na vytváranie nových produktov a technológií, zvyšovanie
efektivity a vytváranie úplne nových obchodných modelov.

Technológia stojí v centre mnohých inovácií, s ktorými sa dnes stretávame. Majú zásadný význam nielen
pre zotavenie v Európe, ale aj zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti nášho regiónu. Tempo
inovácií závislých od technológií sa zrýchľuje a viac ako 65 % svetového HDP bude do konca budúceho
roka pochádzať z digitálnych riešení, ako vyplýva z odhadov v správe FutureScape spoločnosti IDC:
Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions (Predpovede celosvetových digitálnych
transformácií na rok 2021), č. dokumentu US46880818, október 2020.

V porovnaní s globálnou scénou však európske spoločnosti v inováciách zaostávajú. V rebríčku
najinovatívnejších spoločností na svete, ktorý každoročne zostavuje spoločnosť Boston Consulting
Group, sa v prvej dvadsiatke neobjavila ani jedna európska spoločnosť. EÚ je v súčasnosti držiteľom len
11 % všetkých špičkových digitálnych patentov, čo je o 50 % menej ako v krajinách južnej Ázie a menej
ako jedna tretina patentov pochádzajúcich z USA.
Európa má napriek tomu silné ekonomické základy, na ktorých môže stavať, aby podporila zotavenie a
naštartovala rast. Na EÚ pripadá 15 % celosvetového exportu a importu a je tak najväčším hráčom
medzinárodného obchodu hneď za USA a Čínou. Potenciál inovácií v Európe spočíva v digitalizácii jej
špičkových odvetví.

V nadväznosti na počiatočnú dynamiku zrýchleného zavádzania technológií v Európe počas pandémie
(ako je práca na diaľku a automatizácie procesov) musia spoločnosti teraz postúpiť ešte o krok ďalej.
Technológie nepodporujú len efektivitu a produktivitu, ale hrajú tiež kľúčovú úlohu pri podnecovaní
rastu a pomáhajú spoločnostiam vytvárať nové produkty, služby a prostredie, ktoré prekonávajú
očakávania ich zákazníkov.

Novou menou sú dáta
Mnohé z najinovatívnejších spoločností čoraz častejšie stavajú svoje obchodné modely na efektívnom
porozumení dát a ich využívaní. Dáta sú dôvodom, prečo spoločnosti vytvárajú úplne nové produkty,
významne menia trhové stratégie a pomáhajú zamestnancom lepšie sa rozhodovať. A je jedno, či ide o
získavanie údajov o šírení choroby, ich kategorizáciu a analýzu vo výskumnom laboratóriu, alebo prehľad
o tom, aké množstvo zásob je vhodné udržiavať a v ktorej časti dodávateľského reťazca sa práve
nachádzajú kľúčové komponenty.
Tento prístup sa týka aj najvyššieho vedenia. Vedúci pracovníci kombinujú svoje dlhoročné manažérske
skúsenosti s najaktuálnejšími dátami, aby pomohli svojim spoločnostiam byť o krok vpred.

Inovácia podľa európskych podmienok: zabezpečenie inkluzívneho a udržateľného reštartu
Spôsob zavádzania technológií a digitalizácia v európskych spoločnostiach sa budú líšiť od zvyšku sveta a
musia byť v súlade s európskymi hodnotami.
Ak sa chceme pripraviť na budúcnosť, v ktorej budú dáta súčasťou podnikania, musíme zabezpečiť, aby
ľudia mali zručnosti potrebné k úspechu. Pritom však 42 % občanov v Európe nemá základné digitálne
zručnosti a v rámci celého kontinentu k nim stále nemajú jednotný prístup. Každý občan by mal mať
možnosť vzdelávať sa a školiť tak, aby uspel na čoraz viac digitálnom trhu práce. Preto si spoločnosť
Microsoft stanovila za cieľ do konca roka pomôcť získať digitálne zručnosti 25 miliónom ľudí po celom
svete.

Innovation EU

Sila partnerstva a spolupráce
Príležitosť na inovácie vysoko presahuje jednotlivé spoločnosti a jej využitie bude v regióne vyžadovať
dostatok primeraných schopností a talentovaných pracovníkov. Bude tiež vyžadovať rozsiahlu základňu
dôveryhodných technologických partnerov, ktorí budú firmám na ich ceste poskytovať podporu.
Európa má silné hodnoty, skúsenosti s využívaním spolupráce – najmä vo vedeckom pokroku – a pevné
globálne väzby, a preto je pravdepodobné, že inovácie budú mať v tomto regióne vždy svoju vlastnú
jedinečnú charakteristiku. Rovnako tak ako európske produkty nesú hrdé označenie „Vyrobené
v Európe“, mala by značka „Európske inovácie“ poukazovať na ambície tohto regiónu a jeho jedinečné
prínosy.