Microsoft pomáha ľuďom uspieť v práci, predstavuje novú platformu Microsoft Viva

Spoločnosť pretvára fragmentovaný trh v hodnote 300 miliárd USD prostredníctvom úplne novej koncepcie, ktorá do pracovných postupov začleňuje nástroje na komunikáciu zamestnancov, zvyšovanie ich pohody, vzdelávania a rozvoj ich vedomostí.

Microsoft predstavila riešenie Microsoft Viva – prvú platformu pre zamestnancov, ktorá priamo do pracovných postupov začleňuje nástroje na komunikáciu a vzdelávanie, zvyšovanie ich pohody (well-being) a rozvoj ich vedomostí. Platforma Viva je navrhnutá tak, aby zamestnancom pomáhala učiť sa, rásť a dosahovať úspech s pomocou nových prostredí, ktoré integrujú funkcie pre produktivitu a spoluprácu z riešení Microsoft 365 a Microsoft Teams.

„Stali sme sa súčasťou najväčšieho experimentu práce na diaľku, aký svet kedy videl a ktorý má dramatický dosah na skúsenosti zamestnancov,“ povedal Satya Nadella, CEO spoločnosti Microsoft, „Každá organizácia bude vyžadovať jednotnú skúsenosť zamestnancov od ich nástupu, cez spoluprácu až po neustále vzdelávanie sa a rast. Viva spája všetko, čo zamestnanec od prvého dňa k svojmu úspechu potrebuje, a to do jedného integrovaného prostredia priamo v Teams.“

Toto oznámenie prichádza v čase, keď ekonomické a sociálne trendy vyvolávajú trvalé zmeny v komunikácii s pracovníkmi. Uprostred prechodu na čoraz viac distribuované a digitálne pracovné prostredie narastá dopyt po riešeniach, ktoré podporujú firemnú kultúru, vyhľadávanie poznatkov, učenie sa pri práci a udržiavanie pohody zamestnancov (tzv. well-being). Analytici odhadujú, že veľkosť trhu novo vznikajúcich kategórií platforiem pre rozvoj možností zamestnancov (EXP, Employee Experience Platform) bude dosahovať hodnoty 300 miliárd USD ročne. EXP preklenuje v súčasnosti fragmentovaný trh služieb, infraštruktúry a stoviek nástrojov, do ktorých spoločnosti investovali a o ktorých existencii zamestnanci často nemajú tušenie alebo ich využívajú nedostatočne.

„Svet práce sa mení a budúce inovácie, ktoré sa na horizonte objavujú, budú čerpať zo zamerania na kreativitu, zapojenie a well-being. Organizácie tak budú mať možnosť budovať kultúru postavenú na odolnosti a vynaliezavosti,“ povedal Jared Spataro, viceprezident spoločnosti pre Microsoft 365. „Našou víziou je poskytnúť platformu pre rozvoj možností zamestnancov, ktorá organizáciám pomáha vytvoriť úspešnú kultúru, ktorej základom sú angažovaní zamestnanci a inšpiratívni lídri.“

Microsoft Viva stavia na možnostiach platforiem Teams a Microsoft 365 a vytvára pre zamestnancov jednotné prostredie pokrývajúce štyri kľúčové oblasti: angažovanosť, well-being, učenie sa a znalosti. Vzniká tak integrované prostredie, ktoré zamestnancom umožňuje byť čo najlepší. Spoločnosť Microsoft dnes predstavuje úvodný súbor modulov v platforme Viva, ktorá ponúkne okamžite použiteľné funkcie, integráciu so silným a rastúcim ekosystémom partnerov Viva a rozšíriteľnosť platformy umožňujúce zákazníkom integrovať s platformou Viva svoje existujúce systémy a nástroje pre prostredie zamestnancov a uľahčiť zamestnancom ich objavovanie a používanie. Ide o nasledovné moduly:

  • Viva Connections poskytuje individuálne prispôsobenú bránu do digitálneho pracovného prostredia, s ktorej pomocou majú zamestnanci prístup k internej komunikácii a materiálom spoločnosti, ako sú pravidlá alebo benefity, a ktorá im umožňuje zapojiť sa do komunít, ako sú zamestnanecké skupiny zdrojov, to všetko z jednej prispôsobiteľnej aplikácie v rámci Microsoft Teams. Aplikácia Connections pre Teams bude v desktopovom prostredí dostupná ako verzia Public Preview v prvej polovici roka 2021 a neskôr v tomto roku aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

VIVA1

  • Viva Insights poskytuje jednotlivým pracovníkom, manažérom a lídrom individuálne prispôsobiteľné a prakticky použiteľné poznatky, ktoré všetkým v organizácii pomáhajú k úspechu. Prispôsobené prostredie a poznatky, ktoré vidia len daní zamestnanci, pomáhajú ľuďom vyhradiť si čas na pravidelné prestávky, intenzívnu prácu a štúdium a tiež posilňovať vzťahy s kolegami. Vedúci pracovníci si môžu overiť trendy na úrovni tímov a celej organizácie a tiež získať odporúčania k zlepšeniu rovnováhy medzi produktivitou a životnou pohodou. Poznatky sa zakladajú na súhrnných dátach zbavených informácií umožňujúcich identifikáciu osôb a zachovávajú tak ochranu súkromia. Nový riadiaci panel navyše organizáciám umožňuje skombinovať spätnú väzbu získanú od zamestnancov prostredníctvom platformy Glint a LinkedIn s údajmi o spolupráci z Viva Insights. Vedúci pracovníci tak môžu presnejšie zisťovať, čo tímom prípadne robí problémy, proaktívne upravovať ich pracovné vyťaženie a následne merať dosah týchto zmien v priebehu času. Viva Insights, ktorá stavia na existujúcich investíciách spoločností, môže tiež využívať údaje z nástrojov od tretích strán, ako je Zoom, Slack, Workday alebo SAP Success Aplikácia Viva Insights v rámci Teams a nový dashboard Glint a Viva Insights sú teraz dostupné ako verzia Public Preview.

VIVA 2

  • Viva Learning zlepšuje prístup ku školeniam a profesionálnemu rozvoju priamo v priebehu práce. Na jednom mieste integruje všetky študijné materiály, ktoré sú v organizácii dostupné vrátane obsahu zo služby LinkedIn Learning, z platformy Microsoft Learn, od externých poskytovateľov, ako sú spoločnosti SkillSoft, Coursera, Pluralsight alebo EDX, a tiež z vlastnej knižnice obsahu organizácie. Používatelia môžu objavovať, zdieľať, priraďovať a sledovať širokú škálu študijných materiálov, od tradičných školiacich kurzov až po obsah určený pre microlearning, pričom tieto aktivity sa tak stávajú prirodzenou súčasťou ich pracovného dňa. Aplikácia Viva Learning je v súčasnosti dostupná vo verzii Private Preview. Neskôr v tomto roku ponúkne Viva Learning integráciu s poprednými systémami riadenia vzdelávania vrátane riešenia Cornerstone On Demand, Saba a SAP Success Factors.

viva3

  • Viva Topics poskytuje prostredie pre vyhľadávanie znalostí, ktoré pomáha prepojiť osoby s informáciami a odborníkmi z celej spoločnosti. S využitím umelej inteligencie vyhodnocuje dáta zákazníka uložené v prostredí Microsoft 365 a vďaka schopnosti prepájať vedomosti z celého radu služieb od tretích strán, napríklad Service Now a Salesforce, Viva Topics, potom automaticky ponúka karty tém v rámci konverzácií a dokumentov v službách Microsoft 365 a Teams. Po kliknutí na kartu danej témy sa otvorí stránka so súvisiacimi dokumentmi, konverzáciami, videami a osobami. Modul Viva Topics je teraz všeobecne dostupný ako doplnok plánov Microsoft 365 pre komerčné organizácie.

viva 4

„Microsoft Viva je prevratná platforma pre rozvoj možností zamestnancov vytvárajúca novú kategóriu podnikového softvéru, ktorá sa zameriava výlučne na každodenné potreby zamestnancov v práci,“ povedal Josh Bersin, výskumný analytik a uznávaný odborník na technológie na rozvoj možností zamestnancov. „Viva umožní spoločnostiam integrovať ich roztrieštené nástroje a začleniť ich do pracovných postupov.“

Globálna sieť partnerov poskytujúcich služby, medzi ktoré patria okrem iného spoločnosti Accenture, Avanade, PwC a EY, bude ponúkať poradenské služby, ktoré zákazníkom pomôžu optimalizovať ich existujúce investície do zamestnaneckého prostredia tým, že ich na jednom mieste prepoja s pomocou riešenia Microsoft Viva.

Tags: ,