Dáta nás vedú novými smermi: Ako digitalizácia transformuje mobilitu v mestách

Data

To, ako rýchlo a ľahko sa dokážeme pohybovať po meste, má významný vplyv na ľudí, ktorí tu žijú a pracujú: ovplyvňuje to naše živobytie, pohodu a kvalitu života. Bez mobility nemôžu mestá úspešne fungovať.

„Potrebné riešenia môžu priniesť inovácie plynúce zo spojenia digitálnych technológií a spolupráce medzi vedením miest a spoločnosťami, ktoré zabezpečujú dopravu a poskytujú služby mobility,“ hovorí Heiko Huettel, riaditeľ spoločnosti Microsoft pre automobilový priemysel v oblasti EMEA. Mobilita sa tak stáva smart platformou založenou na prepojiteľnosti, dostupnosti dát v reálnom čase a umelej inteligencii.

Rastúca veľkosť i význam miest

Podľa najnovšieho indexu dopravy, ktorý publikuje spoločnosť TomTom, na mnohých miestach po celom svete dosiahla doprava od začiatku pandémie historicky najnižšiu úroveň. Globálne je o jednu pätinu (19 %) menej dopravných komplikácií a zápchy počas špičky sa zmenšili v priemere o 26 % (Európa: 24 %, Severná Amerika: 40 %, Ázia: 11 %). Taký pokoj však nezostane na cestách dlho. Ralf-Peter Schäfer, viceprezident spoločnosti TomTom pre dopravu a cestovanie, sa domnieva, že doprava s veľkou pravdepodobnosťou opäť porastie. „Preto sa teraz plánovači vo vedení miest, tvorcovia politík, zamestnávatelia (a tiež vodiči) musia zamyslieť nad tým, čo môžu urobiť, aby do budúcnosti neboli cesty také preťažené,“ hovorí.

Podľa údajov Organizácie Spojených národov žije v súčasnosti viac ako polovica (54 %) svetovej populácie v mestských oblastiach a očakáva sa, že do roku 2030 vzrastie tento podiel na 70 %.

Veľkým lákadlom miest sú ekonomické príležitosti. V katastri mesta New York sa nachádza väčšie bohatstvo než na celom území Kanady. Londýn vytvára rovnaký HDP ako Holandsko, a keby Tokio bolo samostatnou krajinou, išlo by o 15. najväčšiu ekonomiku sveta.

Koncentrácia firiem, talentovaných pracovníkov a ďalších zdrojov je dôvodom, prečo mesta bývajú ekonomicky produktívnejšie. Podľa organizácie Institute for Public Policy Research, ktorá sa zaoberá výskumom v oblasti verejnej politiky, má napríklad Londýn najvyššiu produktivitu v Spojenom kráľovstve, o viac než 50 % vyššiu než predchádzajúce priemyselné centrá tejto krajiny.

Spojenie medzi veľkosťou miest a produktivitou však slabne a okrem dostupnosti bývania na tom hlavný podiel má spomaľujúca sa mobilita.

Data

Mobilita naráža na limity a mestá v dôsledku toho čelia rastúcim výzvam

Výskum organizácie Open Data Institute naznačuje, že rastúca veľkosť už niektorým mestám neprináša žiadny ďalší rast produktivity. Dôvodom je tlak na infraštruktúru verejnej dopravy. Birmingham, druhé najväčšie mesto Spojeného kráľovstva, sa napríklad z hľadiska ekonomickej výkonnosti správa v čase dopravnej špičky ako mesto s tretinovým počtom obyvateľov. A rozhodne nejde o výnimočný prípad.

Príčinou náporu na mobilitu nie je len rastúca populácia: e-commerce sa za posledných päť rokov takmer strojnásobil (dokonca ešte bez započítania nárastu počas pandémie), čo vedie k prudkému zvýšeniu hustoty premávky spojenej s tzv. poslednými míľami distribúcie.

V dôsledku toho starostovia a mestské úrady čoraz naliehavejšie cítia potrebu podniknúť kroky, ktoré uľavia prevádzke, znížia znečistenie, obmedzia emisie uhlíka a podporia obnovu mestských oblastí s cieľom ochrániť zdravie a ekonomiku svojich miest.

V rámci svojich plánov dosiahnuť uhlíkovú neutralitu investuje mesto Kodaň do celej škály programov mikromobility a sľubuje, že do roku 2025 sa týmto spôsobom dopravy uskutoční viac ako 50 % všetkých jázd.

Sú mestá pripravené na meniace sa potreby mobility?

Zložitosť ešte viac zvyšujú regulačné a politické tlaky, ako je naliehavosť zníženia emisií uhlíka a zlepšenia kvality ovzdušia, potreba reagovať na meniace sa potreby a správanie občanov, rast dodávok tovaru v rámci e-commerce, vzostup práce na diaľku a celý rad ďalších faktorov.

„Obmedzenia počas pandémie akoby ,prehodili výhybku‘ v správaní ľudí a celý rad z nich prinútila k prehodnoteniu svojich potrieb a rozhodnutí v oblasti mobility,“ hovorí Heiko Huettel.

Heiko Huettel

Flexibilný, „hybridný“ spôsob práce už s nami zostane (76 % európskych spoločností má teraz zásady pre prácu na diaľku) a mnoho ľudí pracujúcich v kanceláriách v dôsledku toho obmedzí dochádzanie do práce alebo svoje cesty presunie na čas mimo špičky. „To ešte viac zosilňuje trendy, ktoré sa vyskytovali pred pandémiou, ako je odklon od osobného vlastníctva automobilov a verejnej dopravy s pevným cestovným poriadkom smerom k novým možnostiam mobility vrátane mikromobility a služieb dopravy na báze predplatného alebo zdieľania,“ uvádza.

Heiko Huettel dodáva, že nejaký čas potrvá, než sa dosah týchto zmien prejaví a než pochopíme rozdiel medzi zmenami vyvolanými pandémiou a trvalejšími, dlhodobými posunmi v oblasti mobility. Jeden trend z čias pred pandémiou je však aj naďalej zrejmý: potreba inteligentnejších riešení, ktoré umožnia presúvanie ľudí a tovaru v rámci miest.

Smerovanie mobility prostredníctvom cloudu

Dr. Matthias Kempf, zakladajúci partner spoločnosti Berylls Strategy Advisors, ktorá ponúka poradenské služby pre automobilový priemysel, zdôrazňuje, že ak chceme uspokojiť rastúci dopyt, je dôležité konať už dnes.

„Domnievame sa, že v dôsledku neschopnosti miest a súčasných systémov mobility po celom svete uspokojovať rastúci dopyt bude v nasledujúcich 15 rokoch chýbať cestovná kapacita 150 – 200 miliárd osobokilometrov,“  hovorí. „To je vzdialenosť zodpovedajúca 25-tisíc cestám na Mesiac a späť.“ Dodáva tiež, že mestá sa primárne rozvíjajú s ohľadom na autá a nie na ľudí.

„Mobilita sa musí zakladať na ľuďoch,“ hovorí. „Ľudia neradi prestupujú na iné prostriedky, a preto potrebujeme rýchly, pohodlný a užitočný integrovaný dopravný systém, ktorý ich bude podnecovať k tomu, aby využívali optimálne spôsoby dopravy. Úplne zásadná v tomto ohľade je dostupnosť kvalitných údajov o mobilite, ktoré umožnia plánovať a prevádzkovať systémy mobility správnym spôsobom.“

Inovácia situáciu mení. Hlavným dopravným prostriedkom síce v dohľadnej budúcnosti stále zostanú automobily, no začíname sa na ne novo pozerať ako na službu využívanú na základe počtu kilometrov alebo minút. Tento prístup uplatňuje napríklad dcérska spoločnosť automobilky Volkswagen Urban Mobility International (UMI), ktorá spustila službu zdieľania elektrických vozidiel pod názvom WeShare. Cieľom je znížiť počet áut v uliciach miest a pri zvyšných autách zvýšiť efektivitu ich využívania. Zákazníci si vozidlo prenajmú cez smartfón a keď ho už nepotrebujú, môžu ho zanechať kdekoľvek v rámci oblasti, v ktorej je služba prevádzkovaná. Spoločnosť s využitím umelej inteligencie monitoruje dopyt a trendy správania pri parkovaní, čo jej umožňuje optimalizovať svoju službu a minimalizovať prevádzkové náklady.

Philipp Reth„Naša koncepcia toho, ako používame a vnímame dopravu, sa radikálne mení,“  hovorí Philipp Rethem, riaditeľ spoločnosti UMI, podľa ktorého súčasná generácia označovaná ako „generácia zdieľania“ dáva prednosť prenájmom podľa potreby a priebežnému plateniu.

„Je to nákladovo efektívne, pohodlné a ohľaduplné k životnému prostrediu,“ hovorí Philipp Rethem. „Znamená to, že vlastníctvo automobilu je z hľadiska mestskej mobility čoraz menej dôležité – väčší význam má čoraz častejšie kombinácia možností rôznych druhov dopravy, ktoré sú zmysluplne a inteligentne vzájomne prepojené.“

Mestá investujú do rýchleho bezdrôtového pripojenia a cloudu, aby vytvorili nové digitálne diaľnice. „Kľúčom k využitiu potenciálu smart mobility pritom budú ,digitálne vozidlá‘, teda vozidlá, v ktorých softvér má rovnako dôležitú úlohu ako súčiastky z kovu a gumy a ktoré dokážu inteligentne reagovať na okolitý svet a pohybovať sa v ňom,“ hovorí Christoph Hartung, riaditeľ firmy ETA, na softvér zameranej dcérskej spoločnosti firmy Bosch. „Z áut sa rýchlo stávajú prepojené zariadenia v prepojenom systéme mobility,“  dopĺňa.

Spoločnosť Bosch nedávno oznámila, že v spolupráci s Microsoftom vyvinie softvérovú platformu, ktorá umožní bezproblémové pripojenie vozidiel ku cloudu. Cieľom tejto spolupráce je zjednodušiť a urýchliť vývoj a nasadenie softvéru vozidiel v celom životnom cykle automobilu v súlade so štandardmi kvality automobilového priemyslu. Táto nová platforma, ktorá sa bude zakladať na platforme Microsoft Azure a bude zahŕňať softvérové moduly od spoločnosti Bosch, umožní vývoj softvéru a jeho sťahovanie do riadiacich jednotiek a palubných počítačov vo vozidlách. Spolupráca sa tiež bude zameriavať na vývoj nástrojov, ktoré zvyšujú efektivitu procesu vývoja softvéru.

Data A

„So zvyšujúcou sa inteligenciou vozidiel sa otvárajú nekonečné možnosti na inovácie,“  hovorí Christoph Hartung. „Prístup k otvoreným, štandardizovaným platformám zníži vstupné prekážky a skráti čas potrebný na uvedenie nových služieb mobility a vstup prevádzkovateľov na trh. Bude to prínosom aj pre spotrebiteľov, pretože získajú väčšie možnosti výberu. Nám to pomôže získať lepší prehľad o tom, ako sa v prepojených dodávkach a nákladných vozidlách pohybuje tovar po mestách.“

Data

Podľa Christopha Hartunga je dôležité, aby ekosystémy, ku ktorým sú vozidlá pripojené, boli otvorené a štandardizované, inak budú riešenia roztrieštené, čo sťaží ich prijatie. „Ľudia sa nepohybujú len na území Londýna, Berlína alebo Paríža, cestujú tiež z Paríža do Berlína a chcú, aby riešenia bez problémov fungovali všade,“  hovorí.

Na podnecovanie pozitívneho správanie a rozhodovanie spotrebiteľov prostredníctvom ponúkaných možností sa veľmi zameriava aj Shashi Verma, technologický riaditeľ londýnskeho dopravného podniku Transport for London (TfL).

„Snažíme sa presvedčiť ľudí, aby používali čo najefektívnejší spôsob dopravy, čo je zvyčajne verejná doprava alebo aktívny pohyb, teda chôdza alebo jazda na bicykli,“ hovorí. „No keď prídete do neznámeho mesta, môže byť náročné zistiť, ako systém verejnej dopravy funguje, a preto mnohí jednoducho zamieria do radu na taxík. Nechceme, aby sa to dialo. Snažíme sa uľahčovať zákazníkom v Londýne život prostredníctvom vecí, ako sú otvorené platby, aby bolo možné za dopravu platiť rovnako, ako keď si kupujete kávu alebo čokoľvek iné. Spojenie jednoduchosti s vhodnými typmi produktov nám prinieslo skvelé výsledky. Ľudia ich naozaj využívajú.“

Shashi Verma hovorí o tom, že úlohou organizácie TfL nie je len prevádzkovanie dopravného systému Londýna, ale aj podporovanie produktivity mesta. Pritom je nutné neustále sa sústrediť na vyvažovanie kapacity a dopytu, aby mesto mohlo byť nepretržite v pohybe. Na podporu každodennej prevádzky používa organizácia TfL celý rad produktov a služieb Microsoft. Medzi príklady patrí vykonávanie vzdialených kontrol a vyhodnocovanie konštrukčných návrhov prostredníctvom Microsoft Teams, čo umožňuje overovanie a sprevádzkovanie novej infraštruktúry aj počas lockdownu bez nutnosti osobných návštev na mieste. Organizácia TfL tiež hosťuje celý rad aplikácií a dát v zabezpečenom cloudovom hostingovom prostredí Microsoft Azure. Riešenie Power BI jej pomáha zlepšovať prístup verejnosti k údajom o pohybe cestujúcich a dopravných nehodách v reálnom čase.

„Najdôležitejším spôsobom využitia technológií je zabezpečenie efektívneho využívania kapacity a toho, že ako prevádzkovatelia dokážeme čo najlepšie využívať dostupnú kapacitu,“ hovorí Shashi Verma. „Digitálna signalizácia napríklad zvýšila kapacitu linky Victoria takmer o 40 %. Postaviť novú linku je veľmi zložité a nákladné. Pokiaľ však rovnaké výsledky môžete dosiahnuť zlepšením technológií na existujúcich linkách, je to pre akékoľvek mesto obrovským prínosom.“

DataShashi Verma sa domnieva, že podstatou smart mobility je „lepšie využívanie dát, aby sa ľudia mohli správne rozhodovať, a lepšie využívanie technológií na podporu týchto rozhodnutí a zdokonaľovanie infraštruktúry“.

Pre vývoj nových riešení mobility je podľa mnohých zainteresovaných strán úplne zásadná spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom pri využívaní otvorených dát a ich zdieľanie.

Organizácie a spoločnosti London First, Arup, Microsoft a Oliver Wyman Fórum spolupracujú s výborom London Data Commission, aby dokázali hodnotu prepojenia so súkromným a verejným sektorom pri riešení výziev, s ktorými sa dnes v súčasnosti stretávame. Jeden z pilotných projektov prináša na jeden riadiaci panel údaje o požiadavkách na nabíjanie elektrických vozidiel, o infraštruktúre, kapacite dodávateľa energie a dostupnosti pozemkov. Pomáha tak optimalizovať umiestnenie nabíjacích staníc s cieľom urýchliť úpravu elektrických vozidiel, čo znamená, že zníži emisie a zlepší kvalitu ovzdušia.

„Takéto pilotné projekty nám pomáhajú zisťovať, čo funguje a nie, keď kombinujeme rozsiahle súbory verejných a súkromných dát,“ hovorí Jennifer Yokoyama, viceprezidentka a zástupkyňa riaditeľa pre právne záležitosti spoločnosti Microsoft. „Úžasné na tom je, že keď dáta skombinujete, sprevádzkujete infraštruktúru a získate nástroje, ktoré umožňujú fungovanie, môžete tento proces replikovať a škálovať tak, aby bol pripravený pre mestá na všetkých kontinentoch.“

Za najsľubnejšie inovácie pri pohľade do budúcnosti považuje Matthias Kempf zo spoločnosti Berylls Strategy Advisors kombináciu autonómneho riadenia a zdieľanej mobility.

„Automobil bude naozaj strojom, ktorý už druhýkrát mení svet. Vytvorí pre mestá príležitosti na vývoj úplne nových, po všetkých stránkach premyslených systémov mobility,“  hovorí. „To bude prínosom pre mesto i občanov a nový potenciál na vybudovanie lepšieho sveta pre naše deti.“