Na klinikách NeoVízie lekári objavujú čaro inovácií aj mimo operačnej sály

Klinika NeoVízia sa špecializuje na špičkovú očnú chirurgiu. Vykonáva zhruba 15 000 zákrokov ročne,
najčastejšie ide o operácie sivého zákalu a bezbolestné odstránenie dioptrií prostredníctvom lasera.
V Česku a na Slovensku má 11 pracovísk a na ne sú napojené ďalšie odborné ambulancie. NeoVízia
vznikla s cieľom poskytovať ľuďom modernejšiu starostlivosť o zrak. Chuť neustále posúvať veci
dopredu zostáva klinike dodnes. Manažment zavádza inovácie do bežnej prevádzky tohto
zdravotníckeho zariadenia. Cieľom je zefektívnenie procesov, čo následne zlepšuje pracovné
podmienky, zvyšuje bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2019 sa preto manažment rozhodol posilniť digitálne formy práce a čo najviac využiť to, čo
dnes moderné technológie ponúkajú. Motivácií na zmenu bolo niekoľko. Ako prvá bola potreba
posilniť digitálnu bezpečnosť, či už ide o ochranu komunikácie alebo úložisko dát. Druhým zámerom
bola efektívnejšia komunikácia medzi vzdialenými pracoviskami a tretím zrýchlenie a zlepšenie
komunikácie vnútri kliník medzi jednotlivými úsekmi a zamestnancami.

Bezpapierová klinika
Hlavným prostriedkom sa mal stať prechod na elektronickú zdravotnú dokumentáciu. V klinike
NeoVízia chceli začať fungovať bez papiera, a to z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to úspora
času pri prenose informácií, ale aj ich spresnenie a eliminácia nedorozumenia. „Chceme, aby
kompletná zdravotná dokumentácia pacienta bola dostupná vždy na tom mieste, kde je potrebná,
aby nebolo nutné vyhľadávať a odovzdávať fyzickú kartu,“ opisuje generálny riaditeľ NeoVize Group
Petr Kocián, o čo vedeniu išlo. Jedným dychom však dodáva, že požadované riešenie malo pokryť
oveľa viac potrieb kliniky.

Pri príprave prechodu na elektronickú dokumentáciu vyšlo najavo, koľko činností s tým súvisí a čo
všetko je prepojené. V klinike NeoVízia sa preto rozhodli pre nasadenie Microsoft 365, a to aj pre
komplexnosť tohto riešenia.

„Zastávam názor, že je lepšie poriadne využívať jeden nástroj, ako zložito kombinovať viac technológií a platforiem. Veľkou výhodou je, že všetko prebieha v jednotnom prostredí. Pomáha to napríklad aj mne ako riaditeľovi pri každodennej práci a komunikácii s ľuďmi. Nemusím premýšľať, kde je čo uložené a s kým mám komunikovať cez WhatsApp, Viber alebo e-mailom,“ dodáva Petr Kocián a má radosť, že vidí pozitívny vplyv.

Efektívny „online“
Veľký efekt prinieslo predovšetkým zdieľané a zálohované úložisko dát. Kvalitné a bezpečné zdieľanie
je v medicíne dôležité pre interdisciplinárnu spoluprácu. Súčasťou NeoVize Group sú totiž očné, urologické,
diabetologické a endokrinologické ambulancie a sú navzájom previazané. Napríklad dôsledkom
diabetu môžu byť očné alebo urologické komplikácie a pacient by mal preto každoročne podstúpiť aj
iné vyšetrenia okrem návštevy diabetologickej ambulancie. Vďaka prepojeniu ordinácií sa
odporúčané vyšetrenia premyslene plánujú a každý pacient má možnosť ich včas absolvovať.
Elektronická komunikácia zvyšuje tiež efektivitu práce na jednotlivých klinikách. Oftalmologické
zákroky sú pomerne krátke, trvajú len 15 – 20 minút. Jednotlivé kroky na seba však musia presne
nadväzovať a akékoľvek zmeny môžu spôsobiť komplikácie. Pokiaľ sa teda napríklad niektorý pacient
oneskorí či nastane iná nečakaná udalosť, dostanú sestry pripravujúce pacientov na operáciu a lekári
na sále rýchlo informáciu a môžu prispôsobiť poradie pacientov alebo vybrať inú vnútroočnú šošovku. Vďaka tomu sa znižuje nielen čakanie pacientov, ale aj prestoje operačného tímu. Spolu s tým dochádza k zvýšeniu bezpečnosti všetkých vykonávaných operácií.

Zamestnanci zmeny očakávajú
Pri zavádzaní nového riešenia pomohlo niekoľko vecí vrátane vnútrofiremnej atmosféry a firemných
hodnôt. V klinike NeoVízia panuje atmosféra dôvery vo vedenie. „Naši zamestnanci už z minulosti
vedia, že keď od nich niečo chceme, nie je to len tak pre nič za nič, ale že cieľom je vždy niečo zlepšiť,
uľahčiť. Jasne sme im predstavili, čo a prečo to chceme, a tiež, ako technológie najlepšie používať,
aby jednotlivcom i celej klinike dobre slúžili,“ spomína na nasadzovanie Microsoft 365 riaditeľ Kocián. NEOVIZIAManažment si tiež nové nástroje najprv vyskúšal pri svojej práci a do ďalšej prevádzky sa dostalo naozaj len to, čo dobre funguje. Podstatné bolo aj to, že ďalšou z firemných hodnôt NeoVízie je
inovatívnosť, takže zdravotníci aj administratívni pracovníci v podstate zmeny očakávajú.
Pozitívne výsledky sú po pol roku od implementácie nového riešenia jasne viditeľné. Znížil sa počet
e-mailov a ľudia si zvykajú, že nie je potrebné ku každej platforme pristupovať samostatne a že sa
napríklad nemusia prihlasovať do e-mailu a na OneDrive zvlášť. „Všetci sa, samozrejme, ešte stále
učíme využívať rôzne užitočné funkcionality aplikácií a nové spôsoby práce,“ hovorí marketingová
manažérka Klára Kašparová. „Napríklad objavujeme čaro spoločnej práce na jednom dokumente.
Komunikácia je istotne rýchlejšia a ušetrený čas môžeme venovať rozvoju ďalších projektov.“

Kapacita online seminárov je vyššia
Moderné metódy komunikácie teraz toto akreditované pracovisko používa aj pri edukácii pacientov,
ako sa starať o zrak, a na zvyšovanie kvalifikácie lekárov. Klinika organizuje vzdelávacie semináre, na
ktorých napr. oboznamuje ambulantných očných lekárov s novinkami v odbore, so zaujímavými
prípadmi, s najmodernejšími liečebnými postupmi alebo výsledkami starostlivosti na klinike
NeoVízia. Školenia v súčasnej „covidovej“ dobe prebiehajú online prostredníctvom Microsoft Teams
a vďaka tomu je možné ich sprístupniť väčšiemu množstvu lekárov, než dovoľovala prezenčná forma.
Semináre sú tiež novoorganizované ako česko-slovenské pre lekárov z oboch krajín, kde je klinika
prítomná. Ideálny stav chce NeoVízia dosiahnuť veľmi skoro. Pacienti môžu naďalej počítať s materiálmi v
tlačenej verzii, avšak samotná prevádzka kliniky a všetkých jej pracovísk má mať elektronickú
bezpapierovú formu najneskôr v roku 2022.

Tags: ,