Vyše polovici firiem v strednej a východnej Európe chýba komplexná stratégia kybernetickej bezpečnosti

cybersec

Väčšina malých a stredných podnikov i veľkých firiem v regióne strednej a východnej Európy by nemusela byť schopná čeliť sofistikovanejším kybernetickým útokom. Štúdia, ktorú zadal Microsoft spoločnosť IDC, skúmala prístup firiem v strednej a východnej Európe k spôsobu zabezpečenia podnikových IT systémov v čase, keď zamestnanci prechádzajú na vzdialené alebo tzv. hybridné pracovisko. Viac ako polovica opýtaných firiem priznáva, že v súčasnosti nemá ucelenú stratégiu zabezpečenia.

Prieskum spoločností Microsoft a International Data Corporation (IDC), ktorý cielil na malé a stredné podniky a veľké spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami, zisťoval úroveň zabezpečenia IT systémov firiem v šiestich krajinách regiónu CEE. Prioritou v týchto krajinách sa v dôsledku udalostí uplynulého roka stala ochrana vzdialeného prístupu do interných sietí (používa ho 79 % podnikov).

Potreba nových bezpečnostných riešení však neznamená, že by niektoré v minulosti „populárne“ kybernetické hrozby ustupovali do úzadia. Nové pokusy o nasadenie ransomvéru, malvéru alebo o phishing len potvrdzujú, že stratégia zabezpečenia firemných dát a tzv. digitálnych aktív musí byť dostatočne robustná a zároveň musí umožňovať rýchlu reakciu na novovznikajúce potreby.

Ďalším aktuálnym trendom je presun firemných dát do cloudových úložísk s možnosťami zdieľaného prístupu. Používanie cloudu je v mnohých ohľadoch nielen praktickejšie, ale zároveň umožňuje vyššiu úroveň zabezpečenia a rýchlejšie aktualizácie bezpečnostných systémov. Do dvoch rokov plánuje svoje dáta do cloudu presunúť až 54 % všetkých opýtaných firiem.

„V záujme maximálnej bezpečnosti odporúčame overovať každú jednu žiadosť o prístup k firemným dátam uloženým v cloude, identitu žiadateľa a následne obmedziť prístup len k tým súborom, ktoré používateľ v danej chvíli skutočne potrebuje,“ približuje možnosti zabezpečenia cloudových dát Petr Váša, manažér divízie Microsoft 365, Microsoft Česká republika a Slovensko.

Výsledky štúdie tiež potvrdili, že čoraz väčšiu pozornosť firmy venujú vzdelávaniu svojich zamestnancov, a to tak odborníkov na IT, ako aj radových zamestnancov. V roku 2020 viac ako polovica opýtaných firiem (54 %) poskytovala školenia pre oblasť zabezpečenia len príležitostne. To sa v budúcností zmení, lebo prieskum ukázal, že až 68 % spoločností plánuje zamestnancom poskytnúť v nasledujúcich dvoch rokoch školenia v oblasti zabezpečenia a 56 % sa bude zameriavať na zvyšovanie ich technických znalostí.

„Mnohé štúdie, ako aj naše vlastné skúsenosti potvrdzujú, že práve koncoví používatelia sú najzraniteľnejším a najrizikovejším článkom bezpečnosti. A rovnako tak sa ukazuje, že veľa firiem tomu neprikladá dostatočnú dôležitosť a nerieši otázku komplexne. Najmä pri aktuálnom rastúcom trende práce z domu je kľúčové, aby zamestnanci mali k dispozícii zodpovedajúce nástroje na ochranu svojich účtov a virtuálnych identít,“ uzatvára Petr Váša.

Detailné informácie sú k dispozícii na tomto linku.

O prieskume: 

Prieskum Microsoft IT Cloud Security Survey realizovala spoločnosť IDC v priebehu jesene 2020 na vzorke 1 500 profesionálnych odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, IT a vedúcich pracovníkov malých a stredných podnikov (50 – 249 zamestnancov) a veľkých firiem (250+ zamestnancov) naprieč odbormi finančníctva, retailu, priemyselnej výroby, IT a telco, infraštruktúrnych, komunálnych a ďalších odborných služieb v šiestich krajinách strednej a východnej Európy: Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska a Grécka.

 

Tags: