Smart okuliare nahradili drahé pracovné cesty

„Jirko, môžete mi, prosím, ukázať ten elektrický obvod ešte raz?“ Ozýva sa z mobilného telefónu. „Ospravedlňujem sa, vydržte chvíľku, musím telefón na chvíľu položiť, aby som sa k tomu dostal,“ odpovedá technik údržby. Asi takto prebiehala komunikácia medzi expertom a technikom pri pohotovostnom zásahu v jednom z výrobných závodov spoločnosti Vitesco Technologies v prvých mesiacoch pandémie koronavírusu, keď sa začalo obmedzenie pohybu a fyzickej prítomnosti na pracoviskách.

O pár týždňov neskôr už mala firma k dispozícii riešenie prepájajúce smart okuliare s komunikačnou platformou Microsoft Teams, s ktorým prišli experti z Ayesa. Servisný technik v závode a expert pracujúci na diaľku zdieľali jedno digitálne prostredie, v ktorom sa spájali znalosti jedného a šikovné prsty druhého. Problém tak vyriešili v reálnom čase.

Vitesco Technologies je poprednou svetovou spoločnosťou, ktorá vyvíja a vyrába najmodernejšie technológie pohonu pre udržateľnú mobilitu. V Českej republike má výrobný závod v Trutnove a vo Frenštáte pod Radhoštěm, ďalej aj výskumné a vývojové centrum v Ostrave. Rozhodnutie osloviť Ayesa ako experta na smart okuliare ovplyvnili v zásade tri základné faktory – záujem Vitesco Technologies o nové technológie, rastúce riziko spojené s pandémiou, ktorá spôsobila neprítomnosť kľúčových pracovníkov v závode, a v neposlednom rade vidina zefektívnenia pohotovostných zásahov technikov údržby. Čoskoro sa smart okuliare stali štandardom v závodoch Vitesco Technologies po celom svete.

„Priznám sa, že som bol od začiatku pilotného projektu skeptický k tomu, ako ľudia technológiu prijmú. Nakoniec sa ukázalo, že obavy boli zbytočné,“ prezrádza Tomáš Mizera, Maintenance Project Leader vo Vitesco Technologies. Načasovanie zavedenia okuliarov do ostrej prevádzky bolo dokonalé. Po skončení pilotnej fázy prebiehal vo firme Industrial Engineering Day, teda vnútropodniková akcia na prezentovanie projektov jednotlivých oddelení.

„Prezentácia okuliarov zožala úspech, prekvapivo najväčší u pracovníkov výroby, predovšetkým nastavovač strojov,“ dopĺňa Tomáš Mizera.

Smart okuliare RealWear sú zariadenie, ktoré funguje samostatne a má nainštalovaný komunikačný nástroj Microsoft Teams. Na ich použitie tak nie je potrebné pripojenie k počítaču ani k mobilnému telefónu. Okuliare tvorí kamera s displejom, všetko sa dá ľahko nasadiť na hlavu. Ovládanie hlasom a možnosť pripevnenia na prilbu podporujú široké možnosti využitia nielen v priemysle.

Na internet sa pripájajú cez hot spot, Wi-Fi alebo LTE modul. V prípade straty signálu je možné do nich zhotovovať obrazový aj zvukový záznam vo forme videa či len fotografií. Tie sa potom pri spojení prenesú na potrebné úložisko, čo sa hodí najmä pri záchranných alebo prieskumných prácach v jaskyniach či baniach. „Okuliare RealWear sú odolné proti prachu, vode i veľkým výkyvom teplôt, preto sú vhodné do rôznych prostredí. Navyše majú niektoré užitočné funkcie ako napríklad aktívnu elimináciu okolitého hluku,“ vymenúva Tomáš Vravko, spoluzakladateľ spoločnosti Ayesa.

Najčastejšie sa smart okuliare používajú pri preberaní rôznych technológií, ich inštalácii vo výrobných závodoch a následnej údržbe. V tomto prípade dokážu ušetriť náklady na externý servis a pracovné cesty. „V podstate môžeme povedať, že investície do smart okuliarov RealWear sa vám vrátia už za prvú neuskutočnenú pracovnú cestu externého experta,“ vysvetľuje Tomáš Vravko.

Okrem využitia vo výrobe a v údržbe nachádza táto technológia uplatnenie v logistike, predaji, marketingu alebo na odborných tréningoch. A postupne sa stáva zaujímavým prvkom pre vzdialenú výučbu alebo prípravu učebných materiálov, ideálna je pri praktických ukážkach, kde je nutné, aby mal vyučujúci voľné ruky, napríklad pri laboratórnych prácach. Veľmi dobre sa jednoducho uplatnia tam, kde je dnes potrebná vzdialená podpora s obrazovým prenosom pre obe strany, prípadne nutnosť komunikovať s viacerými ľuďmi naraz, čo umožňujú práve Microsoft Teams.

Tags: ,