O paradoxoch a prínosoch hybridnej práce

 |   Klára Žižková, Riaditeľka ľudských zdrojov, Microsoft Česká republika a Slovensko

Podľa posledného prieskumu je spokojnosť zamestnancov Microsoftu po celom svete na historicky najvyššej úrovni – 90%, a to aj napriek turbulentnej situácii uplynulých mesiacov. Paradoxne tri štvrtiny zamestnancov Microsoftu chcú pokračovať v práci na diaľku, dvaja z troch by ale zároveň radi trávili viac času so svojimi kolegami fyzicky. A v neposlednom rade 58% zamestnancov Microsoftu, ktorí plánujú pracovať buď naplno z kancelárie alebo naopak výhradne z domova, uvádzajú pre svoje rozhodnutie zhodný dôvod: väčší priestor na sústredenú prácu.

Interne týmto protichodným postojom hovoríme paradoxy hybridnej práce. Vďaka predchádzajúcej skúsenosti s flexibilným modelom už ale o niečo lepšie vieme, ako s nimi pracovať. Konkrétnych scenárov je veľa a v každej firme bude fungovať trošku iný, spoločným základom všetkých je ale decentralizácia. O tom, či bude tím fungovať úplne na diaľku alebo hybridne, rozhodujú u nás z veľkej miery preferencie jeho členov a manažéra. Takto individualizovaný prístup podľa spätných meraní oceňuje prevažná väčšina našich zamestnancov. Až 97% z tých, ktorí sa na preferovanom štýle práce dohovorili priamo so svojím nadriadeným, je s novým nastavením spokojnejších.

 


“Až 97% z tých, ktorí sa na preferovanom štýle práce dohovorili priamo so svojím nadriadeným, je s novým nastavením spokojnejších.”

 


Podľa prieskumu siete LinkedIn na trend reagujú aj štyri pätiny respondentov z radov viac ako 500 najvyšších manažérov zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, ktorí už pracujú na zmenách pravidiel a procesov na pracovisku tak, aby lepšie zodpovedali potrebám hybridného modelu. Mnohé z nich pod tlakom okolia. Nadpolovičná väčšina z nich ale verí, že väčšia flexibilita na pracovisku prospeje ľuďom i biznisu.

Tieto zmeny sú často drobného charakteru, prebiehajú ale v masovom meradle a naprieč rôznymi trhmi. Kolegovia z LinkedIn tento jav pomenovali trefne „veľká rošáda“. Podstatné ale nie sú len konkrétne zmeny v samotnom spôsobe práce. Ruka v ruke s nimi prichádza aj debata o zmene pomeru síl medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Čím ďalej viac firiem si už dnes nemôže dovoliť ignorovať rôzne preferencie skupín zamestnancov i jednotlivcov. Prišli by tým o kvalitných potenciálnych pracovníkov, ktorí sa “previnili” len tým, že im vyhovuje buď klasický štýl práce od 9 do 17 z kancelárie alebo naopak úplne flexibilná práca odkiaľkoľvek.

Rastúci vplyv majú zamestnanci nielen na konkrétneho zamestnávateľa, ale aj na štruktúru celého trhu práce. Až 80% európskej populácie vo vekovej kohorte okolo 15 rokov bude v dohľadnej dobe pracovať na pozíciách, ktoré dnes ešte neexistujú. Tieto pracovné miesta budú vďaka väčšej automatizácii a technológiám, ako je umelá inteligencia, vyžadovať viac mäkkých zručností na úkor faktických znalostí. Bariéry medzi odbormi sa budú znižovať a presun medzi nimi tak bude stále ľahší.

Rastúci dopyt po hybridnom modely práce, v kombinácii s možnosťami dnešných pracovníkov meniť aj niekoľkokrát v priebehu kariéry zamestnávateľa naprieč rôznymi odvetviami, vytvára nový typ konkurenčného prostredia. O tých najlepších pracovníkov sa v ňom uchádzajú zamestnávatelia z radu segmentov ekonomiky a rôznych regiónov.

Môže sa preto stať, že prekvitať budú primárne tie odvetvia, kde zamestnávatelia ponúknu uchádzačom najflexibilnejšie pracovné podmienky. Do istej miery túto situáciu pozorujeme už dnes. Ak si za príklad vezmem opäť Microsoft alebo iné technologické firmy, vývojárske štúdiá alebo startupovú scénu, súčasný zlatý vek nezažívajú len čisto vplyvom vonkajších okolností. Vďačia zaň aj svojej prezieravosti z minulých rokov, keď mnoho z nich začalo testovať a zavádzať rôzne varianty hybridného modelu práce. Bez tejto skúsenosti a následnej rýchlej adaptácie by aktuálna situácia, minimálne pre niektorých z nich, zostala nevyužitou príležitosťou.

Technologické firmy ale nie sú jediné na svete a hybridná práca si dnes hľadá cestu do ďalších odvetví. Súčasne s nárastom jej popularity rastú tiež možnosti zamestnancov ovplyvňovať smerovanie trhu práce i celej ekonomiky. V tejto situácii budú prosperovať organizácie i celé odvetvia, kde zamestnávatelia ponúknu povestnú kvalitnú zákaznícku skúsenosť aj v digitálnom svete.

Klára Žižková,

Riaditeľka ľudských zdrojov, Microsoft Česká republika a Slovensko