Presnejšia diagnostika, pohodlnejší kontakt s lekármi či lepšie fungovanie nemocnice – to všetko už dnes umožňuje digitalizácia zdravotníckych zariadení. Digitálna nemocnica zobrazuje všetko na jednom mieste.

surgeons what augmented reality

Inteligentná podložka, ktorá monitoruje základné životné funkcie pacienta a umožňuje zdravotníckemu personálu nepretržite monitorovať viacerých pacientov naraz z jedného miesta. Umelá inteligencia, ktorá pomáha opísať mamografiu. Výcvik záchranárov pomocou virtuálnej reality. Je toto vzdialená budúcnosť zdravotnej starostlivosti? Nie. Všetky tieto riešenia už pomáhajú. A mnoho ďalších. S viac ako deväťdesiatimi modernými digitálnymi riešeniami  sa môžete zoznámiť prehľadne a na jednom mieste formou virtuálnej prehliadky Digitálnej nemocnice na https://digitalni-nemocnice.com/#/sk. Odbornými garantmi sú Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Univerzitná nemocnica Martin.

„Malo by byť úplne jedno, či pôjdete o jednej ráno do nemocnice na okraji republiky, alebo do najväčšej nemocnice v hlavnom meste. Vždy by ste mali dostať rovnako kvalitné ošetrenie a rovnako kvalitne stanovenú diagnózu. Dnes to tak nie je, ale riešenia existujú, a jedným z nich je umelá inteligencia,“ hovorí Matěj Misař, spoluzakladateľ start-upu Carebot. Carebot vyvíja umelú inteligenciu, ktorá pomôže lekárovi v priebehu sekundy určiť, aký je nález hrudníka pacienta, a označiť jeho polohu. Toto riešenie je tiež súčasťou virtuálnej prehliadky Digitálnej nemocnice.

„Zdravotníctvo a najmä nemocnice poskytujú široký priestor na implementáciu nových technológií a IT riešení. Práve inovácie, by mohli byt aj na Slovensku silným motivátorom pre zmenu v zdravotníctve, tak v oblasti atrahovania finančných a ľudských zdrojov, ako aj nástrojom zvyšovania medicínskej a ekonomickej efektívnosti,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Moderné nástroje poskytujú zdravotníckym zariadeniam mnoho výhod, ako je úspora času, peňazí a zlepšenie existujúcich procesov. Univerzitná nemocnica Martin sa veľmi aktívne zapája do procesov digitalizácie zdravotníctva. Byť garantom projektu Digitálna nemocnica je pre nás výzvou a zároveň príležitosťou prostredníctvom ktorej môžeme aj my prispieť k identifikácií nových, moderných riešení zlepšujúcich a optimalizujúcich procesy v slovenskom zdravotníctve. Verím, že naše skúsenosti a referencie môžu vďaka tomuto projektu pomôcť viacerým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri výbere digitálnych nástrojov zlepšujúcich medicínske i nemedicínske procesy, ktoré v nemocniciach prebiehajú,” hovorí Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, manažér projektu “Nová univerzitná nemocnica” Oddelenia rozvoja a strategických investícií.

Nové technológie prinášajú pacientom presnejšiu diagnostiku a pohodlnejší kontakt s lekármi. Zdravotnícky personál získava moderné technológie pre efektívnejšiu liečbu a administratíva presunutá do online prostredia šetrí čas a umožňuje riešiť dôležité veci kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

„Umelú inteligenciu využíva český prístroj Aireen, ktorému stačí 30 sekúnd na to, aby analýzou snímok očnej sietnice uskutočnil podrobnú diagnóza pacienta“, vysvetľuje Jan Hlaváček, riaditeľ spoločnosti Aireen, a dodáva: „Toto neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie vykonáva napríklad sieť očných kliník Neovize k screeningu diabetickej retinopatie, čo je ochorenie hroziace viac ako jednému miliónu diabetikov v Českej Republike.“

„Keď sa ocitneme v úlohe pacienta, každý z nás si želá, aby mu lekári a sestričky poskytli tú najlepšiu starostlivosť. Ich časové možnosti sú však obmedzené, preto treba hľadať priestor na zníženie administratívnej záťaže zdravotníckeho personálu a k automatizácii úkonov,“ vysvetľuje Lenka Axlerová, ktorá sa v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko venuje spolupráci s verejným sektorom, a dodáva: „Cieľom Digitálnej nemocnice je prehľadne a na jednom mieste ukázať, aké riešenia sú nemocniciam k dispozícii už teraz. Každé zdravotnícke zariadenie si môže vybrať riešenia presne podľa svojich vlastných potrieb a možností.“

„Digitalizácia zdravotníctva zažíva bezprecedentný rozmach po celom svete. Projekt Digitálne nemocnice by mal ukazovať práve na prekonávanie bariér a možnú zmenu rigidných procesov pomocou moderných technológií,“ dopĺňa námestník informačných technológií Fakultnej nemocnice Olomouc, Ing. Antonín Hlavinka.

Digitálne nemocnice zahŕňajú inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti od tridsiatich technologických spoločností. Hlavným iniciátorom projektu je česko-slovenský tím Microsoft a spoločnosť Infocom. Podrobné informácie o projekte, prehľad technologických riešení a zoznam firiem sú k dispozícii na: digitalni-nemocnice.com.

Prehľad riešení

Využívanie moderných technológií a digitálnych riešení v ambulantnej starostlivosti prináša vyššiu úroveň komfortu pacientom, ktorí budú môcť zostať v pravidelnom kontakte so svojím lekárom pomocou telemetrie a telemedicínskych nástrojov. Používanie cloudových služieb umožňuje prepojenie údajov z rôznych zdrojov, čím poskytuje lekárom komplexný pohľad na pacienta. Zároveň výrazne zefektívňuje administratívne úlohy lekárov a zdravotných sestier.

 • pacient doma (vzdialená konzultácia, telemetria, rezervácia termínu, chatbot),
 • pacient v ambulancii (virtuálna recepčná, digitálny asistent, elektromobilita, rezervácie parkovania, overenie totožnosti a bezpečnosť, navigácia, ambulantný informačný systém, očné vyšetrenie, prepis hovoreného slova).

Moderná nemocnica 21. storočia naplno využíva potenciál digitalizácie, ktorá prináša lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov a uľahčenie každodenných úloh zdravotníckeho personálu a lekárov – či už ide o inovatívne riešenie využívajúce umelú inteligenciu na záchranu ľudských životov alebo iné moderné technológie zabezpečujúce plynulý chod samotnej nemocnice.

 • urgentný príjem (školenie záchranárov pomocou virtuálnej reality, komunikácia medzi záchrannými službami a nemocnicou, service desk, triáž pacientov),
 • operačná sála (rezervácia operačnej sály, využitie umelej inteligencie, napríklad na spresnenie diagnostiky, oboznámenie sa s priebehom operácie, prítomnosť medikov na diaľku/ konzílium, rádiológia – PACS riešenia),
 • Lôžková starostlivosť (elektronické údaje o pacientoch, efektívny proces prepustenia z nemocnice, zábava na izbe).

Digitálna nemocnica nepotrebuje na prevádzku hromady papierov. Kancelárski pracovníci vo svojej každodennej práci využívajú dostupné nástroje na efektívnu tímovú prácu odkiaľkoľvek. Pokročilé technologické riešenia zaisťujú účinnú ochranu citlivých údajov o pacientoch a IT systémov pred kybernetickými hrozbami.

 • Administratívne zázemie, miestnosť pre sestry (príprava liekov pre pacientov a skladové hospodárstvo, diaľkový dohľad nad lôžkom, plánovanie služieb, komunikácia a spolupráca na oddelení, analýza krvného obrazu, darcovia krvi, monitorovanie teploty v chladničkách),
 • prevádzka lekárne (správa čakajúcich pacientov, overovanie pravosti liekov, zákaznícka skúsenosť),
 • klinický výskum,
 • správa vozového parku, efektívna spolupráca, robotizácia a automatizácia procesov, kontroling, financie a účtovníctvo, riadenie nemocníc, nemocničný informačný systém, ťažba faktúr, správa záznamov, správa majetku,
 • kybernetická bezpečnosť,
 • koordinace zdravotní péče – care management, moderné IT, vzdelávanie zamestnancov, nábor, onboarding a offboarding, zamestnanecký portál, spätná väzba, hodnotenie zamestnancov, dochádzkové záznamy, zamestnanecká karta, manuály pre zariadenia, energetický manažment.