Microsoft

Uitgedrukt in
cijfers

Duurzaamheid

<0

Microsoft wil in 2030 koolstofnegatief zijn.

In 2050 hebben we alle koolstof verwijderd die door het bedrijf is uitgestoten sinds de oprichting in 1975.

<0

Microsoft wil in 2030 koolstofnegatief zijn.

Afgelopen 250 jaar

Mensen hebben meer dan 2 biljoen metrieke ton broeikasgassen geproduceerd sinds de eerste industriële revolutie.

Afgelopen 50 jaar

De gemiddelde temperatuur op aarde is met 1 graad Celsius gestegen in de laatste 50 jaar.

Nu

De mensheid pompt elk jaar meer dan 50 miljard metrieke ton bijkomende broeikasgassen de lucht in.

50M

Microsoft heeft 50 miljoen dollar aan AI- en cloudvoorzieningen toegezegd om de grootste wereldwijde milieu-uitdagingen op te lossen.

50M

Microsoft heeft 50 miljoen dollar aan AI- en cloudvoorzieningen toegezegd om de grootste wereldwijde milieu-uitdagingen op te lossen.

Wilde dieren

Wild Me gebruikt Computer Vision- en Deep Learning-algoritmen om Wildbook aan te sturen, een platform dat individuele dieren en diersoorten scant en herkent.

Bosbeheer

SilviaTerra FOCUS/Forests transformeert de manier waarop natuurbeschermers en grondbezitters bossen meten en monitoren.

Natuurbescherming

PAWS (Protection Assistant for Wildlife) gebruikt machine learning, AI-planning en gedragsmodellen om natuurbeschermers te helpen in de strijd tegen stroperij.

100%

De energie voor alle bedrijfsprocessen van Microsoft zal in 2025 volledig afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

100%

De energie voor alle bedrijfsprocessen van Microsoft zal in 2025 volledig afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Elektriciteit

De stroomvoorziening van onze datacenters, gebouwen en campussen is dan groen.

Mobiliteit

In 2030 bestaat ons wereldwijde wagenpark volledig uit elektrische voertuigen.

825K

Xbox heeft de eerste klimaatneutrale gameconsole ter wereld gemaakt, of eigenlijk 825.000 consoles.

De consoles maken deel uit van een pilotprogramma voor ambitieuzere hardwaredoelen op milieugebied.

60.7%

De nieuwe Surface Pro X verbruikt 60,7% minder energie dan de oorspronkelijke Surface Pro die werd geïntroduceerd in 2013.

60.7%

De nieuwe Surface Pro X verbruikt 60,7% minder energie dan de oorspronkelijke Surface Pro die werd geïntroduceerd in 2013.

Verpakking

We verpakken onze apparaten nu in materiaal dat voor meer dan 70% is gerecycled.

Giftige metalen

Microsoft-apparaten zijn allemaal lood-, kwik- en cadmiumvrij.

Afval

We hebben in 2019 meer dan 200 ton gebruikte hardware gerecycled in plaats van gestort.

50K

Elke slimme bijenkast van Microsoft Duitsland biedt onderdak aan 50.000 bijen.

De kasten gebruiken Azure om gegevens over bijen vast te leggen en te delen in de strijd tegen de wereldwijde afname van bijenpopulaties.

0

Op een kleine hoeveelheid drinkwater na verbruikt de Silicon Valley-campus van Microsoft geen water van de gemeentelijke watervoorzieningen.

Californië verbruikt meer water dan welke andere staat ook en de bevolking zal in 2050 met 30% zijn gegroeid.