Microsoft

i
siffror

Hållbarhet

<0

Microsoft ska vara koldioxidnegativa år 2030.

Till 2050 ska vi ta bort lika mycket koldioxid som företaget släppt ut sedan grundandet 1975.

<0

Till 2050 ska vi ta bort lika mycket koldioxid som företaget släppt ut sedan grundandet 1975.

De senaste 250 åren

Sedan den industriella revolutionen har mänskligheten släppt ut mer än två biljoner metriska ton växthusgaser.

De senaste 50 åren

Medeltemperaturen på Jorden har ökat med en grad Celsius under det senaste halva århundrandet.

Idag

Årligen släpps det ut mer än 50 miljarder metriska ton växthusgaser i atmosfären.

50M

Microsoft satsar 50 miljoner dollar för att använda AI och molntjänster i arbetet för att lösa världens största miljöutmaningar.

50M

Microsoft satsar 50 miljoner dollar för att använda AI och molntjänster i arbetet för att lösa världens största miljöutmaningar.

Djur- och växtliv

Wild Me använder datorseende och djup maskininlärning i programmet Wildbook. Det kan identifiera arter och individer bland vilda djur.

Skogsvård

SilviaTerra FOCUS/Forests är en tjänst som förändrat hur skogsägare och naturvårdare kan kontrollera och övervaka skog.

Naturvård

Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS) arbetar mot tjuvjakt. De använder sig av maskininlärning, AI och beteendemodellering i sitt arbete.

100%

År 2025 kommer Microsoft använda sig av 100% förnybar energi för hela verksamheten.

100%

År 2025 kommer Microsoft använda sig av 100% förnybar energi för hela verksamheten.

Elektricitet

All elektricitet som används i våra datacenter, byggnader och kontor kommer att vara grön el.

Transport

Till 2030 kommer hela vår fordonspark vara eldriven.

825K

Xbox har skapat världens första koldioxidneutrala spelkonsol – eller rättare sagt, 825 000 koldioxidneutrala spelkonsoler.

Spelkonsolerna är del av ett pilotprogram för att utveckla mer ambitiösa mål för koldioxidneutral hårdvara.

60.7%

Nya Surface Pro X använder 60,7% mindre energi än den första Surface Pro som lanserades 2013.

60.7%

Nya Surface Pro X använder 60,7% mindre energi än den första Surface Pro som lanserades 2013.

Förpackningar

Idag består mer än 70% av våra förpackningar av återvunnet material.

Giftiga metaller

Det finns varken bly, kvicksilver eller kadmium i någon av de enheter som tillverkas av Microsoft.

Avfallshantering

Under 2019 hindrade vi mer än 200 ton av uttjänt hårdvara från att hamna på en soptipp.

50K

Microsoft i Tyskland har varit med och tagit fram AI-baserade smarta bikupor. Varje bikupa innehåller 50 000 bin.

Azure används för att samla och dela data i arbetet med att förstå och lösa problemet med det minskande antalet bin i världen.

0

Bortsett från små mängder dricksvatten så förbrukar Microsofts campus i Silicon Valley inget kommunalt vatten.

Kalifornien är den stat i USA som konsumerar mest vatten. Befolkningen väntas också öka med 30 procent fram till 2030.