maj 4, 2014
Lync i undervisningen

På distanskursen i Svenska för invandrare, SFI, i Linköping ligger eleverna på olika nivåer. Det kräver sin planering. Arbetet har blivit lättare sedan Anneli Lundqvist började använda nya kommunikationsverktyget Lync i undervisningen.