Kom igång med OneNote

Här får du hjälp att planera, genomföra och dokumentera lektioner för att sedan kunna följa upp undervisningen på ett smart sätt.

I OneNote finns två olika ”nivåer”. Du har ”Anteckningsböcker” och där under finns ”Avsnitt”. Börja med att skapa en anteckningsbok. Första gången du startar OneNote kommer det att finnas anteckningsböcker (i listen till vänster) som heter ”Personligt” och ”Möten”. Välj alternativet ”Ny anteckningsbok”.

Nu öppnas en sida där du väljer lagringsplats och namn för den nyskapade anteckningsboken. Tänk på att i första hand lagra anteckningsboken på din egen dator. Ange sedan alternativet ”Den här datorn” och döp anteckningsboken till ett bra arbetsnamn. Döp till exempel din klass efter det år de började (ex. åk 7), därefter vilken klass det rör sig om och till sist vilket ämne. Namnet blir då ”20097BFy”.

Avslutningsvis klickar du på ”Skapa anteckningsbok” som du hittar längst ner till höger på den sida där du nu är. Du har då skapat en anteckningsbok för en klass och det är dags att börja arbeta i den.

Relaterade inlägg