Microsoft och Novartis samarbetar i kampen mot multipel skleros

Microsoft och läkemedelsbolaget Novartis väljer en annorlunda väg i kampen mot MS, multipel skleros, en komplicerad och svårbehandlad neurologisk sjukdom. Tillsammans har de börjat använda Kinect-teknik för datorseende för att bättre kunna bedöma sjukdomsförloppet och avgöra behandling.

När Microsoft släppte sitt Kinect-system för videokonsolen Xbox för ungefär fem år sedan lockade det fram intresse från oväntat håll: läkemedelsföretaget Novartis.

I åratal har Novartis försökt hitta ett mer konsekvent sätt att kvantifiera om och hur de behandlingar man utvecklar för multipel skleros fungerar, men bedömningen av huruvida en patients symtom stabiliseras eller blir värre är komplicerat.

Det är delvis på grund av att multipel skleros i sig är en komplicerad sjukdom: hos vissa patienter kan symtomen utvecklas med förkrossande hastighet, medan de i andra fall utvecklas långsamt, vilket gör sjukdomen oförutsägbar.

”En av de svåraste sakerna med MS är osäkerheten.”

Cecily Morrison at the Microsoft Lab in Cambridge
Cecily Morrison, Photo: Jonathan Banks

”En av de svåraste sakerna med MS är osäkerheten”, säger Cecily Morrison, forskare vid Microsofts förskningslabb i Cambridge, Storbritannien. Hon har tillbringat de senaste åren med att arbeta med ett forskningsprojekt som liknade Novartis idé, ett projekt kallat ”Asses MS”, eller ”Bedöm MS” på svenska.

För att försöka kvantifiera utvecklingen av multipel skleros har läkare utvecklat en standarduppsättning av tester som de utför, exempelvis är ett test att be en patient att röra sin näsa eller sitta med armarna utsträckta. Läkare tittar på patienten och använder sedan en skattningsskala för att bestämma hur starka patientens symptom är.

Problemet? Läkare är inte mer än människor, och trots försök att standardisera MS-testet, är det i slutändan subjektivt. Forskarna fann att när en grupp läkare visades samma patient görandes samma rörelse, kunde vissa tolka det som en ”1:a” på bedömningsskalan, medan andra bedömde det som en ”2:a”. Även när samma läkare visades samma rörelse två olika dagar, kunde läkaren ge patienten en annan bedömning.

”…även de bästa neurologerna kommer att erkänna att användningen av dessa bedömningsskalor är ganska grovkornigt verktyg”

”De kliniker som vi arbetat med bryr sig verkligen om sina patienter. De vill verkligen vad som är bäst för dem, men även de bästa neurologerna kommer att erkänna att användningen av dessa bedömningsskalor är ganska grovkornigt verktyg”, säger Abigail Sellen, en huvudforskare inom Human Experience & Design vid Microsofts forskningslabb i Cambridge. ”De vet att det finns en hel del variation, även i deras egna bedömningar, och över tid.”

Det är därför möjligheten att använda datorseende, vilket tekniken i Kinect-systemet kallas, är så spännande. Med hjälp av ett verktyg som Kinect kan forskarna vid Novartis få en mer konsekvent tolkning av hur en patient utför testerna vid varje provtillfälle, vilket ger en ny nivå av enhetlighet som skulle kunna hjälpa läkarna att bättre bedöma sjukdomsförloppet. Det, i sin tur, skulle kunna påskynda processen för patienterna att få rätt behandling.

Med Kinect kan bedömning av MS underlättas.
Med Kinect kan bedömning av MS underlättas.

”Vi vill inte att dessa system ska ersätta experterna – vi vill stärka dem.”

Målet med Novartis och Microsofts samarbete är inte att ersätta läkaren, utan snarare att öka läkarnas kunskap om sjukdomen med en mer konsekvent mätning av symptomen, på samma sätt som en ögonläkare kan mäta en patients avtagande syn.

”Vi vill inte att dessa system ska ersätta experterna – vi vill stärka dem”, säger Sellen. ”Det gör vi genom att ge dem en uppsättning data som de sedan kan väva in i sin bedömning”.

Läs hela storyn om Novartis och Kinect i Microsofts globala nyhetsrum: https://news.microsoft.com/features/from-gaming-system-to-medical-breakthrough-how-microsoft-and-novartis-created-assess-ms/

Se videon: 

Ett svensk exempel där Kinect används är Quick Posture som använder tekniken för att mäta våra kroppar.

Om MS

Multipel Skleros är en kronisk sjukdom som drabbar främst unga kvinnor. I Sverige finns ca 17.500 personer med MS och varje år insjuknar ca 1000 nya personer.

Relaterade inlägg