15 nya lärare utnämns till Microsoft Innovative Educator Experts

Idag utnämns 15 svenska lärare till Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE) och de ingår nu i det globala MIEE-nätverket med medlemmar världen över. De 15 lärarna, med ett gemensamt intresse för IKT, är nu en del av de totalt 4800 MIEEs i världen.

Thomas Hegefors, IKT-pedagog i Ljusnarsbergs kommun är MIEE sedan ett år tillbaka. Han menar att Microsofts initiativ skapar nya utbildningsmöjligheter för elever.

– Som IKT-pedagog är det viktigt att ständigt vara uppdaterad om vad som händer inom den digitala pedagogikens värld. Att vara Microsoft Innovative Educator Expert har möjliggjort möten med ny teknik, ny metodik och nya människor. Möten som gör våra elevers vardag mer spännande, mer varierad och mer meningsfull, säger Thomas Hegefors.

Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, påpekar att utnämningen också kommer verka inspirerande för andra pedagoger på arbetsplatsen.

– Att bli MIEE hjälper duktiga pedagoger att utveckla lärandet till en nivå som kommer bli nödvändig i framtiden. Vi vill stötta de pedagoger som vågar testa nya och spännande sätt att arbeta på, och går i bräschen för det digitala lärandet, säger Joke Palmkvist.

Som MIEE är man en inspirationskälla till sina kollegor och andra lärare, genom att använda innovativa och digitala verktyg. Här är årets nya lärare:

Andreas Rahm Eriksson – Råbergsskolan
Anna Kullander Sjöberg – Franska Skolan
Emma Stjerne – Tomtbergaskolan
Erik Jaraker – Bäckhagens skola
Fredrik Johansson – Knut Hahn gymnasieskola
Hanna Olsson – Kungsbacka kommun
Hayley Brice-Nicolson – Futuraskolan
Laura  Wommack – Internationella Engelska Skolan
Malin Olsson – S:t Olofs skola
Maria Pegado – Vuxenutbildningen
Martin Howe – Säters Kommun
Mick Hellgren – Sandvikens kommun
Mikael Bruér – Fagrabäckskolan i Växjö
Pia Evertsson – Västra Parkskolan
Stefan Johammar – Skövde gymnasium Västerhöjd
Susanna Collin Frigghe – Björknässkolan

Microsoft önskar de nyutnämnda pedagogerna grattis och lycka till!

Frågor och svar om Microsoft Innovative Educator Experts (uppdaterat 23/8)

Hur blir man MIEE?

– Under antagningstiden kan man nominera sig själv eller någon annan. För att få utnämningen MIEE behöver lärarna skicka in en ansökan där de visar att de arbetar innovativt med hjälp av digitala verktyg och pedagogiska metoder som utmanar elevernas kunskap. Det spelar ingen roll vilket varumärke eller teknikproducent som lärarna använder för att jobba innovativt. Det viktiga är att pedagogerna håller sig uppdaterade och testar nya sätt för sina elever att skaffa sig kunskap som är nödvändig för framtiden, oavsett tjänst eller plattform. Detta i enlighet med de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU satt upp.

Vad får lärarna ut av bli utnämnda till MIEEs?

– Programmet ger kunskapsutbyte, nätverkande och inspiration som kommer till nytta för lärare i deras professionella yrkesroll. Exempelvis får lärarna möjlighet att medverka på konferenser och online-event som såväl gäster som föreläsare, testa nya produkter på beta-stadiet och vara med i diskussionsgrupper online med andra IKT-intresserade pedagoger. Programmet etablerades 2002. Från början var det en tävling ihop med Lärarnas Riksförbund för att utse och belöna en innovativ lärare, men de senaste åren har det förändrat form till ett nätverk där innovativa lärare diskuterar och inspirerar. Utnämningen inkluderar inte någon monetär ersättning, inga resor och inga gratisprodukter.

Vad får Microsoft ut av samarbetet?

– Vi har samarbetat med IKT-lärare under många år, de första innovativa lärarna utnämndes redan 2002 och sedan dess har vi fått många insikter som hjälpt oss i vår produktutveckling. Exempelvis är det viktigt för oss att förstå vilken teknik lärarna verkligen har nytta av i sitt dagliga arbete i klassrummen och hur de använder den. Det kan vara allt ifrån Minecraft Education Edition som testats av lärare under de olika utvecklingsstadierna, till skolanpassade versioner av Office.

Finns det något avtal emellan Microsoft och MIEE-lärarna?

– Nej det finns inget avtal eller andra krav på MIEE-lärarna. Det är exempelvis fritt fram för MIEE att använda och uttala sig om vilka varumärken de vill såväl privat som i sina yrkesroller.

Relaterade inlägg