Nu kan lärare i Kina och Sverige fjärrstyra undervisningen från andra sidan jordklotet

För att lyfta lärares yrkesskicklighet och passion att lära ut lanseras idag ”Teach Reach”. Ett nytt digital skolinitiativ som med hjälp av teknik ska inspirera lärare världen över till undervisning på nya sätt. En matematiklärare från Rodengymnasiet i Norrtälje och en lärare från en skola i Peking blir först ut med att göra en Teach Reach när de ska byta klass för en dag – med hjälp av en robot.

I juni år presenterade Skolverket förslag för regeringen på hur man bättre kan ta tillvara på IT i svenska skolor. Enligt en rapport från Skolverket om IT-användning och IT-kompetens i skolan står det nämligen bland annat klart att tillgången till digitala verktyg i skolan är stor, men att den digitala kompetensen skiljer sig mycket mellan elever och många lärare saknar också kunskap för att använda tekniken.

Lärare idag är hårt pressade. Inte minst för att de ska få ihop en tung administrativ post i yrket med att samtidigt skapa undervisning som faktiskt formar kommande generation. Teach Reach är en metod som vill fokusera på precis det, där teknik kan bryta barriärer, öppna upp världen och inspirera till nya sätt att lära ut. Just för att lärare ska få fokusera på vad de brinner för allra mest – att undervisa, säger Joke Palmkvist, Affärsområdeschef för skola och högre utbildning på Microsoft, som står bakom initiativet.

Med hjälp av en robotlösningen och teknik från Microsoft ska två lärare, från helt olika länder och kulturer och på närmare 700 mils avstånd, genomföra världens första Teach Reach. Jonas Hall, som är lärare i matematik, fysik och astronomi på Rodengymnasiet i Norrtälje, byter klass med matematiklärare Ms Xin och en gymnasieklass i Peking. De båda kommer att hålla en mattelektion för respektives elever och undervisningen översätts i realtid med hjälp av Skype Translate.

–  Jag valde det här yrket just för att jag älskar att undervisa. Vi lärare gör dagligen skillnad i ungas liv och för att eleverna själva ska få upptäcka vad de brinner för, måste vi väcka deras nyfikenhet och skapa lust att lära. Kan vi med hjälp av teknik inte bara hitta nya engagerande undervisningssätt, utan också bidra till att sudda ut landsgränser och öppna upp världen, är det helt fantastiskt, säger Jonas Hall.

teachers

Varför det blir just en matematiklektion och Sverige och Kina som gör världens första Teach Reach har sina förklaringar. Kina är ett land som är långt ifrån Sverige på många punkter. Inte minst avståndsmässigt, utan också vad gäller språk och kultur, men där inget av det med hjälp av rätt teknik innebär några barriärer. Matematik har därtill en helt egen logik och är ett universellt språk som talas i alla klassrum världen över.

Det här initiativet kan inspirera elever att lära sig på nya sätt och lärare att utvecklas och stärkas i sin profession. Sverige saknar inte främst tillgång till digitala verktyg, men vi behöver bli bättre på att utnyttja dem tillsammans med en genomtänkt pedagogik. Därför är det bra att vi jobbar med att få IT-strategier för skolan på plats och att vi får den här typen av exempel att inspireras av. Det är klart att tanken på att undervisa en klass på andra sidan jorden är både svindlande och mäktig, säger Lena Hallengren (S), ordförande Utbildningsutskottet.

Läs mer om initiativet här.

För mer information, vänligen kontakta:
Joke Palmkvist
Affärsområdeschef för skola och högre utbildning, Microsoft
E-post: [email protected]

Relaterade inlägg