Microsoft Sverige donerar mjukvara värd tio miljoner till Röda Korset

Microsoft donerar mjukvara till ett värde av tio miljoner kronor för att hjälpa Svenska Röda Korset hjälpa fler.

Summan som Röda Korset sparar årligen i licensavgifter motsvarar exempelvis att 400 000 barn kan vaccineras mot stelkramp, polio och kikhosta.

För Röda Korset är det otroligt viktigt att vi hushållar med de pengar som engagerade skänker, så att så mycket som möjligt går till att hjälpa medmänniskor i utsatthet. Samtidigt är det viktigt att vi har de bästa verktygen som finns, också det för att kunna hjälpa så många som möjligt så bra som möjligt. Genom Microsofts donation lyckas vi med både och, säger Therése Engström, tf kommunikations- och insamlingschef vid Svenska Röda Korset.

Vad det handlar om är att Microsofts teknik och produkter implementeras i verksamheten, så att Röda Korset kan fokusera på sitt viktiga arbete och göra det ännu bättre.

I och med donationen har Röda Korset tagit ett kliv framåt i utvecklingen och effektiviserat sin digitala plattform.

Det handlar inte bara om att spara pengar, minska administrationen och få bättre verktyg för att bedriva vår kärnverksamhet. Det handlar också om att de här verktygen är en förutsättning för vår digitala satsning som ska ta Röda Korset in i framtiden, där det digitala är en nyckel såväl när det gäller att samla det stora engagemang vi ser, som att möta den växande utsatthet vi möter i vårt arbete, säger Martin Tägtström, IT-chef på Svenska Röda Korset.

Microsoft har länge dedikerat arbetat med filantropi och jobbar kontinuerligt med välgörenhetsprojekt som detta med Röda Korset. Alla ideella organisationer har möjlighet att ansöka om programvarudonationer genom samarbetspartnern TechSoup i Sverige, vilket också Röda Korset gjorde.

Daniel-Akenine-_2Röda Korset gör ett väldigt betydelsefullt arbete i världen, därför vill vi stödja organisationen genom att ge dem bättre digitala verktyg som gör att de kan ha fullt fokus på att hjälpa människor, säger Daniel Akenine, teknik och säkerhetschef på Microsoft Sverige, och ansvarig för Microsofts citizenshiparbete i Sverige.

Ideella organisationer har snarlika behov av funktionella tekniska lösningar som vinstdrivande företag, men begränsade resurser. Förutom nya serverlicenser har Röda Korset också fått uppgraderade programvaror, inklusive kundrelationssystemet Dynamics CRM.

Plattformen möjliggör för oss att överblicka data från medlemmar, givare och frivilliga, sköta kundservice samt ekonomisk administration. Allt sammantaget har Microsofts tekniska lösningar blivit ett väldigt bra stöd för Röda Korset och organisationen, säger Martin Tägtström.

För mer information, kontakta:

Martin Tägström, IT-chef Röda Korset Sverige, [email protected]

Johanna Snickars, Kommunikationschef Microsoft Sverige, [email protected]

Relaterade inlägg